måndag 17 oktober 2011

Chemtrails - Sverige - Skåne - mycoplasma - luftvägsinfektioner - 2012

Svensson ! 

Just nu när du läser detta andas du in giftiga metaller och kemikalier som aluminiumoxid,  bariumsalter, ethylen dibromid, strontium, svavel hexaflourid, polymer, nanopartiklar, mykoplasma, virus, "smart dust" mm och det har du gjort sedan några år tillbaka.

     Enorm sprutning av chemtrails från omärkta flyg över södra Sverige 16 November 2011


Känner du dig sjuk ? Feber/frossa ? Huvudvärk ? Trötthet ? Mer frekventa luftvägsbesvär ? Rinner näsan ? Ont i magen ? Fått hudbesvär ? Tappat hår ? Torra slemhinnor i näsan ?, osv.

Äldre och personer med nedsatt immunförsvar slås ut i allt snabbare takt.

Dessa gifter och toxiner påverkar dina lungor, luftvägar och bryter långsamt ner ditt immunförsvar.

Hela Sveriges natur, åkermark, vattendrag håller på att förgiftas och förstöras av nedfallet !

Regeringen och myndigheter vet om vad som sker och tillåter detta mot dig ! 

Bakom din rygg !

Media är helt styrda i frågan och med på noterna fullt ut och tar inte upp ämnet !

Desinformation, förvirringar och lögner serveras av bla Staten och myndigheter där man kallar detta för "konspirationsteorier"för att skydda detta vansinnesprojektet som pågår, allt för att lura dig in i en falsk trygghet !

Sverige har sålt sig till USA, EU, FN mfl för att galna och farliga forskare bland annat ska få leka "Stjärnornas krig" dolda bakom en lögn om "global uppvärmning" som bland annat innebär väder manipulering, övervakning och totalkontroll av dig bakom din rygg på bekostnad av både din hälsa och miljö !


Välkommen till en ny skön värld med en giftig koboltblå Barium himmel och konstgjort väder !Den svenska filmen "Ditt Livs Viktigaste Information" Del 1 av 3 producerad åt Föreningen Ren Luft
Den topphemliga globala agendan nu avslöjad ! 

NASA rapporterade 5 år sedan att jorden nu tar emot minst 20% lägre solljus än 10 år tidigare.Efter 16 år av förnekelse, har Vita huset forskaren Czar John P Holdren nu medgett att de har "testat" manipulation av jordens atmosfär med Bariumsalter, Aluminiumoxid och andra giftiga ämnen. (och fortsätter än)
Det finns ett världsomspännande hemligt program för att manipulera atmosfären. 
De erkänner att det händer, men de kommer inte att berätta varför......

Det är nu dags att gemensamt stoppa denna förgiftning av planeten, att vi gemensamt verkar för att vi och våra barn kan andas luften, äta födan och dricka vattnet, som det ser ut nu blir ALLT kontraminerat med dom giftiga aerosoler, metaller och polymer som spys ut över våra huvuden !

                         Nordvästra Skåne 16 November 2011 Bilden tagen klockan 08.02

I denna förrädiska Amerikanska agenda för sk "geoengineering" (sk klimatstyrning- manipulering av jordens naturliga jetströmar i atmosfären och att säkerställa alla funktioner hos HAARP-vapnet) gick Socialdemokraterna med i bakom ryggen på Sveriges befolkning redan 2001 !

Ingen i regeringen eller inom försvaret vill yppa något om detta ! Media verkar inte få ta upp detta överhuvudtaget ! Vissa i regeringen och oppositionen känner sedan tidigare till besprutningen.

Atmosfären håller redan på att förstöras av enorma mängder aluminium som sprutats där i.

Börja studera strecken på himlen så ser ni att något är fel !

*Se skrämmande exempel i nedan video filmad av en privatperson. Barkaby/Stockholm 2011-10-14Tycker ni att något blivit alldeles fel med vädret ? Ska vi tro på rapporter om "växthuseffekt" då dessa nu avslöjats som "pseudovetenskap" dvs manipulerade och skapade för att upprätthålla tron....men av vilken anledning ? 

För att rättfärdiga ett militärt vapen genom termen "Geoengineering" i folkets öron ? För att avsiktligt strunta i konsekvenserna av nedfallet från besprutning med giftiga metaller och kemikalier ? 
Man även kunnat konstatera att bakterier och virus ingått i cocktailen (bla mykoplasma). 

Allt detta avsiktligt för att reducera en ökad population alt göra oss medvetet sjukare ?Var finns nu alla "miljöaktivister" och "miljöpartister" och alla andra som gapat sig hesa om utsläpp och skattepålagor på utsläpp ? Tystade ?Till vilken nytta när hela planeten håller på att förgiftas av besprutningen med Aluminiumoxider, lågradioaktivt Barium, Strontium, Svavel, Polymer, bakterier, mm som faller ner ur skyn från "Chemtrailsen" och påverkar allt levande negativt ?
Är detta topphemliga militära och globalt omfattande chemtrail-aerosol projekt använt för att öka atmosfärens värme för att bevara den "globala uppvärmningskrisen" för den kassako som det är?

Alla ingredienser i Chemtrails är kända för att öka värmen i atmosfären, likaså HAARP-vapnets kapacitet att värma upp atmosfären genom stora mängder av riktad energi.

Har man kanske tom medvetet "ökat" temperaturen i atmosfären på detta sätt för att snabbare kunna smälta polernas istäcke, för att komma åt naturtillgångar om olja, naturgas och mineraler ?(Nedan text hämtad från Chemtrailsgrupp på Facebok)

Klimatmötet i Köpenhamn 2009 var ett dunderfiasko som inte kom fram till någonting.


Det är inte alls märkligt för det är dom själva har deltagit aktivt och själva skapat den "Globala uppvärmningen" genom lögnen om bevarandet och rening av jordens atmosfär "Projekt Geoengineering" (konstgjord klimatpåverkan).
Dom har "ridit" på Rio avtalet från 1996 och riktlinjerna för bevarandet av jordens atmosfär (Agenda 21) och FN´s uttalanden och engagemang i frågan.

Dom har även "utnyttjat" hålen i atmosfärens ozonskickt som "ursäkt" för att sprida giftig aerosol innehållande metaller för att göra atmosfären ledande (konduktiv), nackdelarna är att dessa metaller vid kontakt med atmosfärens fuktighet alstrar stora mängder värme som värmer upp planeten och nedfallet från Chemtrails förgiftar både natur och levande varelser.


Alla dessa åtgärder ( chemtrails) ingår bla i den topphemliga amerikanska militära agendan för att säkerställa funktionerna hos domedagsvapnet HAARP som kan användas för att kontrollera befolkningen (mindcontrol-projekt), övervaka, hota länder med antingen bestraffning eller belöning via kontroll över vädret.
Det är nu dags för oss alla att gemensamt sätta stopp för detta vansinnes projekt !
------------------------------------------------------------------

Dessa salter kan radikalt öka hjärtslag, en potentiellt dödlig situation för äldre och kroniskt sjuka. I toxiska doser, kan dessa salter orsaka högt blodtryck, astmaattacker, lung/luftvägsbesvär, feber/frossa, influensasymptom, brännande känsla i magen, illamående, kräkningar, håravfall tom kramper.
(se lista över biverkan längre ner på sidan)

Not* 
En läkare från Arizona USA talar ut om Chemtrails. 
Källa: anomalier-unlimited.com 
Jag märker mina patienter kommer ofta in med huvudvärk, täppta bihålor, astma och öroninflammationer under de senaste dagarna / veckorna. 
Jag tillskriver detta till de allergiska reaktionerna mot dom kemikalier som vår regering  besprutar vår luft med ! Jag har gjort  håranalyser på labb av mina patienter och alla uppvisar höga halter av barium. Mina egna håranalyser visade höga Barium nivåer. 

Jag är ganska bekant med kost och näring och kan helt ärligt kan inte komma på någon mat som innehåller betydande halter av Barium ... Barium är inte kända för att vara absorberbara i någon betydande grad. Av denna anledning använder radiologer barium för koloskopi och andra GI skanningar. Ändå verkar vi ha höga halter av barium i vårt hår, vilket innebär antingen att barium lagras från röntgenundersökningar eller att håret förorenas av en extern källa.(Nedfall från chemtrails) Jag är ganska engagerade i denna kränkning av vår miljö genom att ha en regering som förnekar att det sker, men som person kan gå ut och titta på våra skattepengar i arbete på himlavalvet ... ..
-------------------------------------------------------------

Detta kan förklara varför, tex vid sprayning under dagar med varmt väder, att folk klagar på de onormala temperaturerna, nästan tropisk värme många gånger . Om vår välvilliga regering verkligen brydde sig om den globala uppvärmningen skulle dom tillåta sprayning av atmosfären över vårt land med värmealstrande giftiga föreningar?

Förekomsten av giftiga metallisk-alkaliska salter i nederbördsprover som samlats in i landet visar att atmosfärens naturliga pH nu snabbt håller på att förändras - sannolikt av giftigt barium. 

Barium underlättar vädermodifikation eftersom det kan skapa molnformationer vid extremt låg luftfuktighet, då naturliga moln inte kan bildas. 

Atmosfärens naturliga PH håller nu på att förändras pga denna massiva besprutning vilket är allvarligt ! Experimenten med HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) som ingår i denna topphemliga agenda har negativt påverkat och förändrat jordens naturliga magnetfält.


(läs speciellt Sec 7. Definitioner och vad som tillåts bla chemtrails !)

Efter detta naturliga magnetfält navigerar många utav djuren, och fler och fler rapporter inkommer om strandade valar, delfiner och även flyttfåglar som inte längre kan navigera/hitta rätt !Det är nu dags för oss alla att agera ! Vi kan INTE sova även i denna viktiga fråga !Alla ansvariga för detta ,Regeringen, Myndigheterna, mfl måste ställas tillsvars varför man tillåter detta enorma miljöförstörande och spridande av ohälsa genom giftiga metaller och kemikalier...

Man ska också förklara varför man tillåter främmande makt att bespruta i svenskt luftrum med giftigt innehåll utan medborgarnas tillåtelse och underlåtenhet att informera folket om vad som nu sker.

Man ska förklara varför man gömmer sig bakom det myntade uttrycket "konspirationsteorier" när vi alla kan se vad som ske på himlavalvet och i prover.

Man ska även noga informera Svenska folket vad projekt LOIS, EISCAT och LOFAR egentligen har för syfte...

Vi kräver svar VARFÖR man nyligen undertecknat ett avtal med USA (homeland security) om ömsesidig utbyte av information och tjänster bakom svenska folkets rygg.

Vi det svenska folket kräver ett svar NU !
*Skriv även på denna namninsamling/protestlista som kommer att överlämnas till regeringen,mfl*

Vi måste agera NU ! Det finns kanske inget SEDAN ! Informera alla ni känner ! ------------------------------------------------------------------------------------------

LÅT DIG INTE LURAS AV UTTRYCKET "KONDENSSTRIMMOR" ! !

**Lär dig att se skillnad på Contrails (vanliga flygplansavgaser) och Chemtrails  !

*CONTRAILS = VATTENÅNGA !

*CHEMTRAILS = UTSLÄPP AV GIFTIGA KEMIKALIER OCH METALLER !

Contrails vanliga avgaser bakom flygplanet som försvinner ganska snabbt.

Chemtrail stannar kvar länge och breder ut sig.

Se filmen nedan som ger dig en tydlig förklaring på skillnaden:


Chemtrails innehåller bla höga halter av barium, aluminium, etylbromid ... bland andra giftiga bitar.

Aluminium påverkan:

Influensaliknande symptom med feber, frossa och påverkan av slemhinnor, smärta i ryggen över njurarna, aluminium påverkar även CSN (hjärnan) och kan ge tilfällig yrsel samt tillfällig förvirring, uttorkad hud, negativ påverkan av immunförsvaret och vita blodkroppar.
(alminiumoxid bildar den vita "röken" i Chemtrails)

Barium påverkan:

Påverkar funktioner i nervsystemet, bariumförgiftning uppvisar symptom som liknar influensa och feldiagnosticeras ofta av läkare som just "influensa eller ett virus", andningssvårigheter, känsla av "täppt" i lufrören, astmaanfall, ångest, hjärtat kan påverkas med högt blodtryck och hjärtklappning, kramptillstånd, illamående, magsmärta med ibland åtföljande diarré, irritation och flytning från urinvägar (pga att utsöndring av barium sker via urinen), nedsättning av immunförsvaret och håravfall.


*INFO: Vita blodkroppar eller leukocyter är celler i blodet som ingår i kroppens immunförsvar för att skydda kroppen mot infektionssjukdomar. Vita blodkroppar produceras i benmärgen och återfinns i lymfknutorna, mjälten och i lungornas alveoler, samt ute i vävnaderna vid inflammatoriska tillstånd.

Halten av olika vita blodkroppar kan mätas i ett blodprov för att se om en inflammatorisk process pågår eller om immunförsvaret är nedsatt.

Bara några procent av de vita blodkropparna finns i våra blodkärl, de flesta finns utanför blodkärlen i kroppens olika vävnader. Deras uppgift i immunförsvaret är att skydda kroppen och ta hand om bakterier, virus och andra ämnen som är främmande för vår kropp.

Barium är känt att det är giftigt för människor. Det stör bara inte matsmältningsorganens funktioner, det påverkar immunsystemet starkt negativt. Immunförsvaret förstör patogener genom att producera T-celler. Barium är känt för att binda sig till T-cells receptorer och effektivt stänga av dem !

T-celler eller T-lymfocyter är en typ av vita blodkroppar som utgör en del av den adaptiva delen av kroppens immunförsvar. De "utbildas" för att känna igen specifika patogener. Vid en första infektion med en specifik patogen tar det cirka en vecka innan det adaptiva immunförsvaret är fullt utvecklat."

Detta är ytterst allvarligt !....Chemtrails innehåller en giftig kemisk cocktail som bla stänger av immunförsvaret.....vad leder detta till  ?
Detta är allra högst sannolikt svaren på varför barnen som drabbades av hög feber utan symptom under sommar/hösten i dom områden i Sverige där det sprutades intensivt under 2011, och som sedan vid blodprovtest uppvisades nedsatt immunförsvar och alldeles för låga halter av vita blodkroppar i blodet......

*Vad händer med dom barnen i framtiden ?

*Vad händer med gamla människor och personer med ett redan dåligt immunförsvar att exponeras för dessa giftiga ämnen ?

*Vad kan hända när immunförsvaret slås ut och vi blir mer mottagliga för virus, bakterier, osv ?

*Som det ser ut just nu är vissa blodgrupper mer drabbade av olika åkommor som starkt kan misstänkas ha sitt ursprung från den kraftiga besprutningen och nedfallet av giftiga ämnen som ingår.

Etylbromid påverkan:

Svaghetskänsla, orkeslöshet, illamående, kraftig huvudvärk, kräkningar, irritation i övre luftvägarna, hosta, långvarig ihållande torrhosta, bihåleinflammation, "pollensymptom", rinnande näsa, akut astmaanfall, bronkit, lunginflammation, svullnad i lymfkörtlar, nedsatt allmäntillstånd, påverkan lever och njurar.

(Ett av ämnena som identifierats i chemtrails är just etylbromid, en cocktail av JP100  flygbränsle som spetsas med EDB etylbromid. Detta kemiska bekämpningsmedel förbjöds redan 1983 av EPA för sina starkt cancerframkallande egenskaper och kemiska giftighet)


Hudbesvär har rapporterats och misstanke om spridning av Morgellonssjukdom i Chemtrails.
*Nedan en informativ film och ögonöppnande film som bör ses av alla och spridas vidare ! !Ett omfattande projekt av klimatmodifikation äger rum över hela planeten. Se filmen nedan:Militära HAARP-anläggningar (High Frequency Active Auroral Research Program) runt om i världen som är beroende av "Chemtrails" för att fungera.
(därav den intensiva besprutningen av bla Sverige och flera länder som deltar i projektet bakom ryggen på folket) med stöd av överrenskommelserna i Agenda 21 (kapitel 9 & 38)


Även södra Sverige har nu fått en egen HAARP-anläggning klar, huvudsätet finns i Växjö.

Mer än 10 000 antenner bildar kupolen och samverkar, mitt i denna strålning lever 100 000 tals svenskar sina dagliga liv helt ovetande,  i längden kommer dessa med största säkerhet att påverkas allt mer negativt av strålningen som kontinuerligt avges.

Via denna anläggning som dolts under agendan "Radioteleskop" styr idag Sverige viktiga flöden av jetströmmar i atmosfären och utför avancerad "vädermanipulering"Strålningen från denna omfattande elektromagnetiska antennskog når även långt ut över kusterna, vilket negativt påverkar fisket, då fisken söker sig längre ut till havs på grund av känslighet för elektriska energifält.*Use this tool to translate text on this blog from swedish to english or any other language:   http://www.google.com/language_tools


100-tals miljoner ton giftig aluminiumoxid har redan sprutats ut i atmosfären ! Och detta meddelades för 2 år sedan ! Hur mycket är det då idag ? (se film nedan)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapportering från NV Skåne 2011-2012 och övriga landet nedan: 
Nedan video med en bildsammanställning av den kraftfulla besprutningen med giftiga aerosoler över en by i Nordvästra Skåne sommaren och hösten 2011 samt 2012.


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 9 Mars 2012. Norska Aftenposten censurerade kungörelse om HAARP och Chemtrails !

http://www.nyhetsspeilet.no/2012/02/aftenposten-sensurerte-haarpchemtrails-kunngjoring/http://www.nyhetsspeilet.no/2012/02/aftenposten-sensurerte-haarpchemtrails-kunngjoring/

Den 8 Mars 2012. Beviset för att lågpris flygbolag nu också hjälper till att spy ut Chemtrails med giftiga metaller och kemikalier i atmosfären genom "spetsat" speciellt jetbränsle.

Den 3 Mars 2012. NV Skåne. En dag av tung besprutning som började redan kvällen innan strax efter mörkrets inbrott, och fortsatte sedan under hela dagen nonstop. Man made, såkallade "Sylph-moln" (skapade av människan genom kemikalier och metaller från chemtrails) fyllde himlen.

Se filmen nedan med bilder från dagen över den lilla byn i NV Skåne som ofta utsätts för intensiv besprutning av metaller och kemikalier, många börjar nu undra om byn är ett utvalt "test objekt" av militären.Även den elektromagnetiska energin från HAARP-LOIS kunde under dagen tydligt ses i det konstgjorda molntäcket (vågmönster)
Den 1 Mars 2012.Den 27 Februari 2012. Sverige. Lögnerna fortsätter...Statens propaganda maskin tuggar på.

Dagens rubrik i DN !

I vanliga fall sprutas knappt inget under helger när "Svensson" är ledig och kanske tar en promenad...det skulle bli för många frågor då....man brukar ta det när Sverige är på jobbet och dom flesta är inomhus eller under nattetid när ingen ser vad som sker.

Det sprutades ner så kraftigt under söndagen den 26 Februari i bla Göteborgsområdet att "Statens inrättning för fabricerade lögner" i sin som vanligt riktigt dåliga fantasi, fick dra till med en historia om en "väska" med "okänt" innehåll för att förklara alla "Chemtrails" i skyn som "väntande flygplan" medan "väskan" undersöktes.....precis så serveras konstruerade lögner för folket ! Finns inga andra ord än landsförräderi. 
(nedan bild saxat ur dagens DN, klicka för att förstora)
Den 26 Februari 2012. NV Skåne. Strax efter klockan 13 började sprutningen av himlavalvet i stor skala över Örkelljunga kommun, se nedan film med sammanställda foto från eftermiddagen.

Den 24 Februari 2012.

**En film nedan alla bör se och ta del av budskapet samt sprida vidare ! !
Den 23 februari 2012. NV Skåne. Vacker väder fritt från sprutning till ca kl 14.00 då 2 större plan (utan transponder för spårning via Flight 24 möjlig) drog igång med att lägga feta långa Chemtrails och även "kryssade" över den lilla byn där korten är tagna. (Klicka på bilderna för att förstora dom)

Den 20 Februari 2012. NV Skåne. Se nedan film med sammanställda bilder från den 16 november 2011 och en intensiv sprutning som drabbade flera byar i Örkelljunga kommun. Många blev sjuka av nedfallet.


Den 17 Februari 2012. NV Skåne. Även denna morgon var himlen över byn besudlad med nylagda och några timsgamla Chemtrails som fäller ut sitt giftiga budskap och nedfall.

Klicka på bilderna för att förstora dom.MUST (militärens underrättelsetjänst) SÄPO, Luftfartsverket, höga politiker i regeringen och oppositionen har vetskap om vad bla Amerikanskt flyg utför och vad även vissa andra Europeiska passagerarflygbolag hjälper till att utföra som späder "salt i såren" genom att använda speciellt flygbränsle som är "spetsat" med dessa giftiga kemikalier och toxiner, och allt detta utförs över svenskt luftrum, men gör inget åt saken !

Bland annat har Norwegian Air tagits på bar gärning av aktivister mot Chemtrails, filmats, fotograferats och dokumenterats när den lagt ordentliga Chemtrails efter sig på himlen och sedan landat på svensk flygplats där den identifierats (se bild nedan, klicka för att förstora)Nu när debatten växer runt Chemtrails på internet och allt fler medborgare förstår vad som sker, myndigheter och regering får ilskna mail och samtal i massor om förklaring, men möts av en mur av TYSTNAD !

*NOT. Skulle ämnet bli för besvärligt för regeringen skickas säkert någon "expert" ut i TV-rutan med någon"passande" bortförklaring att detta är ofarligt och man släpper bara ut "vattengroddar" för molnbildning och detta för att bromsa den "Globala uppvärmningen"...många sväljer säkert en sådan förklaring med hull och hår !

För någon dag sedan gick "Statens propagandamaskin" igång och nu berättar Moderaterna att "Man älskar människor" och bla ger ett 40-tal miljoner till Romers (zigenare) fortbildning....

Den vanliga Svensson går säkert på detta simpla knep och tänker: 

" Men vilka fantastiska politiker vi har......vad snälla dom är ! Dom älskar ju oss !
"Inte vill dom skada oss och vårt land med några gifter och sjukdomar från skyn inte"

Det för tankarna till Hitlers SS som mötte judetransporterna  som kom till Auschwitz och hur dom hanterade dom som skulle till gaskammaren...."Ni ska bara duscha först"
Den 16 Februari 2012. NV Skåne. Sprutningen av gifterna började redan i tidiga gryningen och fortsatte under dagen. Örkelljunga kommun fick en rejäl dos chemtrails och i kommunen rapporteras att det grasserar kraftfulla luftvägsbesvär, förkylningar och att även lunginflammation ökat kraftigt (mycoplasma)

Se nedan film med bilder tagna under dagen i kommunen av flera "bevakare" av himlen

Den 13 Februari 2012. NV Skåne. Under natten till den 13:e har aktiviteten på himlen varit påtaglig och under morgonen syns massor av Chemtrails och aerosoler som breder ut sig. Under förmiddagen fortsatte besprutningen. Många börjar känna av olika sjukdomssympton.

*Totalt sprutades 32 ! (trettiotvå) kilometer långa Chemtrails över NV Skåne denna dag !*
Vad kostade detta kalas ? Var landade planen och tankade och fyllde på nya kemikalier ?

Var det ett medvetet drag att hysteriskt spraya hela himlen denna dag då flygstrejken står för dörren och att det då varit väldigt svårt att "lura" och bortförklara för befolkningen att det är "vanliga " flygplan som flyger....om dom nu flygstrejkar ?Foto från denna besprutningen sammanställda i nedan film:
Nedan fler bilder tagna den 13 Februari under eftermiddagen från den kraftfulla nästintill sinnessjuka besprutningen över en liten by. Stanken av "ruttna ägg" var påtaglig under nästan hela förmiddagen.

I denna bild kan tydligt ses dom giftiga metallerna Aluminiumoxid och Bariumsalt bilda "regnbågsfärgade" utfällningar i Chemtrailsen. Från vissa håll i världen misstänks också att plutonium kan ingå i denna form av chemtrail och som då även kan ge upphov till fenomenet. Från olika områden i Europa har uppmätts förhöjd radioaktiv strålning "utan" förklaring varför.

                                        Bilden tagen Kl 14.29 NV Skåne. Klicka för att förstora.

Bilden tagen kl 14.31 Klicka för att förstora.


Bild tagen kl 14.32 Klicka för att förstora.Bilden tagen kl 14.11 Klicka för att förstora.


Bild nedan tagen kl 13.21. Tydlig HAARP aktivitet i Chemtrailsen (vågmönster- elektromagnetisk energi) som breder ut sig, Chemtrailsen innehåller giftiga metaller nödvändiga för att länka samman antennskogen (göra atmosfären konduktiv - ledande) som ingår i det topphemliga militära projektet HAARP där även Sverige i tysthet ingår med sina antennsystem då bla LOIS, EISCAT (European Incoherent SCATter) beläget i Kiruna.för att bli en del av den snart globala HAARP-skölden.

Klicka för att förstora.Den 12 Februari 2012. NV Skåne. Aktivitet på himlen idag, flera chemtrails lagda NV Skåne samt synliga tecken på HAARP aktivitet ? (vågmönster - elektromagnetisk energi) i äldre Chemtrails som brett ut sig över himlen.

Se bilder nedan tagna KL 14.45 och 14.54 (klicka på dom för att förstora)


Den 10 Februari 2012. Klarblå himmel ett par dagar nu, aktiviteten på himlen verkar ha avstannat av någon märklig anledning. (kanske en rädsla från ansvariga bakom vansinnes projektet  för väckningen av folket om vad som pågår bakom ryggen ?)

100-tals "chemtrailsaktivister" över hela landet delar ut reklam, sprider på nätet mailar och ringer myndigheter, media och regeringsledamöter för att stoppa förgiftningen från ovan, så något verkar som sagt ha hänt....

** Uppdatering denna dag ! Kl 15.30 tog nedan foto av vad som verkar vara en "diskret" sprayning, slöjor breder ut sig  efter 2 spår som kan ses på bilden (klicka på bilden för att förstora)Den 6 Februari 2012. Tidigt på morgonen observeras av flera hur breda feta "slöjor" av aerosoler från Chemtrails breder ut sig på himlen över ett samhälle i NV Skåne.

Aktiviteten denna natt verkar här ha varit påtaglig, kanske en ny metod för att inte väcka uppmärksamhet då många nu insett allvaret i besprutningen och bevakar himlavalvet efter all avvikande aktivitet.

Accelererande " influensa" med hög feber och rejäl förkylning rapporteras in från ett stort antal av invånarna i samhället där fotot nedan tagits, och sambandet mellan besprutning och detta kan man bara spekulera i än så länge.

Foto nedan taget NV Skåne den 6 Februari 2012 Kl 07.59. (klicka på bilden för att förstora)


Foto nedan taget samma dag Kl 08.47 efter ytterligare besprutning.(klicka på bilden för att förstora)

Den 5 Februari 2012. Efter ett par dagar utan synlig daglig aktivitet i NV Skåne och andra delar av landet så kunde man idag se en försiktig "aktivitet" på himlen igen över NV Skåne. (se foto nedan, klicka på bilden för att förstora)


Den 1 Februari 2012. Nedan ett foto taget i NV Skåne 1 Februari Kl 07.50. En tidigt sprutad Chemtrail breder ut sig över samhället.

Den 30 Januari 2012. En dag av intensiv besprutning över nästan hela Sverige, rapporter kom in som tex "början till halsont", huvudvärk, bihålebesvär , rinnande näsa och ögonbesvär.

*Besök denna nya blogg som visar upp fotodokumentation från den 30/01-2012: Chemtrailsbilder-Sverige

(foto nedan taget 30-01-2012 NV Skåne Kl 08.31. Större delen av Sverige besprutades då intensivt.)

Klicka på bilden för att förstora den.Den 29 Januari 2012. NV Skåne.Delvis uppsprickande molntäcke med tydliga rester efter "Chemtrails-sprutning som troligen skett under tidig morgon som nu breder ut sig som "slöjor" eller "stoff bland molnen.

Via "kontaktnätet" meddelar ett flertal personer som vistats utomhus under 1-3 timmar igår och idag att man känt av "som början till halsont, "ont över bihålor, huvudvärk och även tunt rinnande näsa som vid "pollenallergi".


(klicka på nedan bilder för att förstora)
Det "varnas" nu även för en kommande "influensa" epidemi...frågan är om det är en "skänk från ovan" ?
Hur kan man "förutspå" detta ? Är man medvetna om "biverkningar" från nedfallet ?


Den kanske enklaste vägen att sprida virus, bakterier, mm , kanske tom läkemedelsbolag ligger bakom finansieringen av denna dårskap att bespruta och förgifta hela planeten ? Detta tilltag måste ju kosta oerhörda belopp. Har någon tänkt på hur mycket reklam det "spys" ut om olika läkemedel för ,"nästäppa, slemmig hosta, huvudvärk" osv...Är besprutningens biverkningar en guldkalv för läkemedelsbolagen ?
Den 28 Januari 2012, rapporter inkommer från personer som dagligen studerar och bevakar himlen i landet att besprutning nu sker igen  i dom områden där dessa bor bla runt Stockholm, Göteborg, Kristianstad, Lund,mfl fast aktiviteten är inte lika stor som under sommaren/hösten 2011, flera av dessa plan som sprutar saknar transponder och kan inte spåras via Fligthradar.

Den 23 Januari 2012, sedan debatten tog fart på nätet runt den 10 Januari 2012 kunde man i flera områden rapportera att inga "Chemtrailsplan" nu setts på över en vecka i NV Skåne , i en del områden rapporterar viss "nattlig aktivitet" som lämnat sina spår i gryningen, och i andra områden någon enstaka besprutning.

Att agendan nu börjar läcka ut till allmänheten om besprutningen har säker påverkat dom som ansvarar för besprutningen att "hålla igen" på aktiviteten nu när himlavalvet börjat bevakas av allt fler som fått upp ögonen för vad som sker och har skett.
Den 20 Januari 2012. I NV Skåne tittade solen fram efter ett flertal dagar med  en massiv och gråmulen himmel.
Genom ett tillfälligt uppsprickande molntäcke kunde man se en blå himmel och "Chemtrails" i bakrunden högt ovan molnen.
Frågan är hur mycket som sprutas dom dagar vi har en massiv molnmassa och vi inte kan se vad som försiggår på himlavalvet ovan molnen....


Länder som rapporterar besprutning inkluderar Australien, Kanada, England, Frankrike, Tyskland, Holland, Irland, Italien, Mexiko, Nya Zeeland, Skottland, Spanien, Sverige, Norge, Finland, Danmark och USA. OBS: Besprutningen omfattar inte Kina, Ryssland eller Mellanöstern. Från USA har rapporterats om besprutning i praktiskt taget varje stat och praktiskt taget alla stora amerikanska staden, inklusive omgivande förorter. 


*Ny info längre ner på denna sida:  29/10-11.

**Ny viktig info om ökningen av mycoplasmainfektioner längre ner på denna sida. 6/11-11.

***Ny info 17/12-11 om Cyperns engagemang för att stoppa besprutningen (längst ner på sidan)

I området som besprutats intensivt i Nordvästra Skåne under sommar/hösten 2011 (bilder nedan) har uppmärksammats fler fall än vanligt av förkylningssymtom, bihåleinflammation, luftvägsbesvär, andningsbesvär, hosta, (slemmig hosta även torrhosta), (hosta med ljust ibland genomskinligt vattnigt slem), rinnande näsa, ovanlig trötthet, håglöshet, oförklarliga magbesvär, fall av frossa, feber, influensasymptom samt huvudvärk.

Hos vissa barn som vistats ute under lång tid under sommarens mest intensiva besprutning i området, kunde vissa av dessa drabbas av attacker med hög oförklarlig feber utan några övriga symptom och vid läkarbesök kunde i vissa fall konstateras påverkat och nedsatt immunförsvar med för låg halt av vita blodkroppar !

Många fall av hudutslag drabbade också många barn och även vuxna där sjukvården hade svårt att ge en bra förklaring utan oftast föreslog olika kortisonkrämer.

Den 14/10 var den dagen då flera personer runt om i landet uppmärksammade en febril aktivitet på himlen med åtskilliga "chemtrail"


*Fotodokumentation nedan av chemtrails sprutade över NV Skåne den 27/9 , 2/10 ,14/10 när sprutningen varsom allra intensivast. Många insjuknade efter detta. Ny dokumentation uppdateras längre ner på denna sidan.*

(klicka på bilderna för att förstora dom.)

Nedan video är ett bidrag från en läsare som också reagerat på febril aktivitet på himlen just denna dag (över flera platser i landet) och filmat Chemtrailsaktivitet i Barkarby den 14/10-11.
Se gärna trailern nedan "What in the world are they spraying ?"


Nedan fullversionen av ovan trailer.


Bilder nedan inuti en ombyggd Boeing 767 "tanker"
Nedan ett foto från Malmö/Lundområdet taget av en läsare och visar himlen på morgonen den 15/10-11Följ nedan  länk för att se ett bildspel som tydligt visar "Chemtrailsbesprutning" över Småland:

Bildspel Småland

Den 29/10 var en klar och solig dag i NV Skåne och man kunde följa en intensiv besprutning på himlavalvet.

Totalt var det 9 stora feta "trails" som bredde ut sig över himlen som slöjor och dom varade mellan 2-3 timmar innan man kunde fram emot 17-tiden märka en ansamling av moln och vädret blev sämre.

Över Åsljunga området i skåne kunde man se linjerna över hela himlen i alla väderstreck.


*Viktig information nedan ang den kraftiga ökningen av mycoplasmainfektioner, kan detta ha ett samband med den kraftigt ökade besprutningen över landet ? Detta bör nu tas på allvar !

Besök även sidan: Chemtrail Truth Sweden

Bilder från världen över av "Chemtrail" besprutningen: Foto

Viktig sida om "Mycoplasma"vilket man konstaterat i vissa "Chemtrails: Chemtrailmonitor Strange Days STRANGE SKIES skriver:

Du inandas nu etylendibromid, nano-PARTIKLAR av aluminium, barium och katjonisk polymer fiber med oidentifierat "BIOAKTIVT MATERIAL: ". Vi människor har inte blivit varnade,men är definitivt utsatta för resultaten i experimenten.

"Biologiska komponenter har rapporterats ingå i luftburna prover som inkluderar: modifierad former av uttorkade röda blodkroppar och exotiska stammar av bakterier" En prisbelönt undersökande reportern har rapporterat resultatet av över 300 typer av viralt muterade svampar i de chemtrail faller ner. 

The Idaho Observer har rapporterat undersökningresultat där man har hittat 26 metaller ( i giftig form) inklusive barium, aluminium och tom i vissa fall uran, en variation av smittsamma patogener, kemikalier och läkemedel, lugnande medel har också konstaterats i chemtrailnedfall.

I Dr.R. Michael Castles rapporter konstateras katjoniska polymer (microfibrer). Andra har rapporterat fynd av små parasitiska nematod ägg av någon typ inneslutet i dessa fibrer.

Forskaren Clifford Carnicom har rapporterats hittat "chemtrails" fibrer som är en exakt matchning av "bisarra" fibrer som finns i de som lider av den nya sjukdomen Morgellons.

Välkommen till den sköna nya värld med din giftiga barium himmel, väderkontroll, mindcontrol och befolkningskontroll genom användandet av chemtrails modulerade med elektromagnetiska frekvenser som genereras av HAARP !

Vår hälsa attackeras nu intensivt jorden runt, vilket framgår av det skyhöga antalet inrapporterade fall av lungcancer, astma och lung / andningsproblem samt uppkomsten av en ny farsot, Morgellons sjukdom, en infektion med en ny och okänd patogen som allvarligt handikappar med vanprydande ärr . Just nu är över 12.000 familjer i USA är nu infekterade med Morgellons.Det som faller ner över oss har fastställts av Lunds Universitet, och Clifford Carnicom samt ett antal andra oberoende forskare vara bl.a : Barium, Titanium, Calcium, Magnesium, Aluminium, och Mycoplasma bl.a annat. 
Dessa ämnen är förekommande i ”chemtrails”, men det finns fler farliga komponenter. 

Forskaren Clifford Carnicoms hemsida www.carnicom.com  ger en skräckinjagande bild av dessa ämnens effekter på människor, (dödsfall finns rapporterade) och även dess olika användningsområden tillsammans med andra projekt så som HAARP.
(High Frequency Active Auroral Research Program).


Den europeiska motsvarigheten och samarbets-partnern är EISCAT (European Incoherent SCATter) beläget i Kiruna.


När gick Svenska Regeringen med på och när lämnades klartecken för spridning av aerosol kemikalier/metaller över landet och kränkande av vårt luftrum?
Varför informeras inte Svenska Folket om denna spridning, dess följdsjukdomar samt negativa inverkan på vårt immunförsvar?

Vad är anledning till denna spridning av metaller/kemikalier?

* Cypern kräver svar och vill stoppa besprutningen, Cypern kräver svar
* Skriv på även Cyprrns namninsamling du också ! Det gäller allas vår framtid, namninsamling

Sprid detta budskap vidare till bekanta och vänner, det handlar om vår och våra barns framtid !
Välkommen att kontakta oss och gärna även skicka in dina egna bilder för publicering på bloggen.