måndag 13 augusti 2012

En ny typ av Contrail dyker upp från ingenstans. Del 3


En ny typ av Contrail dyker upp från ingenstans. Del 3

Översatt och kompletteradDet Amerikanska flygvapnet (Air Force) Svarar på kritik.

Som svar på medborgarnas klagomål om kemiska utsläpp på hög höjd från speciella tankerflyg, förklarade flygvapnets piloter att de rutinmässigt dumpar bränsle för lägre landningsvikter. Detta är inte goda nyheter.

Laboratorietest MEL 97-1140 gjort i september 1997 på ett urval av JP-8 jetbränsle av Aqua Tech Environmental Labs i Ohio fann man 51 giftiga petroleum ämnen, inklusive bensen, koltetraklorid, klormetan, toluen, styren och spårbara mängder av etylendibromid (EDB) .Förbjudet sedan 1983. EDB (etylendibromid) är ett potent bekämpningsmedel.

Mark Witten, en fysiolog inblandad i en officiell US Air Force JP8 studie vid University of Arizona, sade till The Scientist magazine i mars 1998 att besättningen och  cheferna  "verkar ha fler förkylningar, mer bronkit, mer kronisk hosta än människor som inte utsätts för flygbränsle".

Det finns inga studier eller bevis som visar att EDB i jetbränsle har orsakat skador på människor, men kanske att  känsliga personer som utsätts för flygbränslenedfall från en kraftigt ökad luft aktivitet upplever symptom som Witten beskriver.

Lika misstänkt  är ”ökningen” av ”experimentell influensa”, lunginflammation, migrän och meningit i spåren av chemtrails. Uppringare av särskilda telefonnummer (1-800 i USA) "för influensaliknande spårning",  ett nummer där uppringare får höra att de först måste kvalificera sig för dessa studier av upphandlande specifika symtom , och ska ha befunnit sig inom en viss radie av exponering under en viss tid.


En utgallring av gamla, svaga och kostnadskrävande via chemtrails ?

Rika amerikanska familjers stiftelse grundad på 30-talet, programmet för ”rashygen och förädling” som inspirerat Hitlers pogromer att se över zigenar/judefrågan i Tyskland, har länge pekat på att äldre, minoriteter och svaga anses som "olämpliga"och resurskrävande för samhället. Sedan dess har "befolkningskontroll"  och frågorna runt detta blivit mycket mer olycksbådande än abortfrågan.

Efterforskningar runt detta kopplade samman Litton Bionetics med programmet för rashygien. Läkemedelsföretaget Merck, militära forskningsstationer i USA, Kanada och brittisk militär samt  mäktiga familjer i USA och Storbritannien, har sysslat med och eftersträvat med nu 70 år av forskning och hemliga test i bagaget, med att utveckla nästan odetekterbara (ospårbara) biovapen för ”utgallring” av så kallade ”mänskliga ogräs " och" olämpliga onödiga ätare ", vilkas existens fungerat som dränerande avlopp för statliga och privata kassakistor under många år.


Den 25 och 26 januari år 2000, ägde ett föga uppmärksammat möte rum vid ”Centrum för strategiska och internationella studier”  (CSIS) i Washington. På hög nivå samlades medlemmar inför den angelägna uppgiften att "bedöma de ekonomiska, politiska och strategiska konsekvenserna av ” samtidigt åldrande och pensionsavgångar" i de viktigaste industriländerna. President Clinton var inbjuden för att ge en nyckellösning.


Andra deltagare var sådana nu åldrande berömdheter som tidigare vicepresident Walter Mondale, tidigare Japans premiärminister Ryutaro Hashimoto, fd National Security Advisor Zbigniew Brzezinski, tidigare försvarsminister James Schlesinger, och tidigare ordförande i den amerikanska Federal Reserve Paul Volcker.


 Dom stora pengarnas herrar visade också upp sig så som chefen för Deutsche Bank, Internationella valutafonden, samt företrädare från Barclays, Goldman Sachs, Världsbanken, chefen för CSIS (Kanadas motsvarighet till CIA), ministeriet för arbete och sociala frågor, Förbundsrepubliken Tyskland och USA´s sekreterare för statskassan.


Obehagliga frågor viskades i kulisserna vad man väljer att göra åt FATTIG pensionärer? Ge dem lunginflammation? Medan slutsatserna från det tusenåriga mötet aldrig någonsin publicerats offentligt, så var många chemtrails kommentatorer övertygade om att detta i sig och chemtrails-programmet har ett samband och syftar till att eliminera de svaga, sjuka och äldre, samtidigt som det våldsamt höjer läkemedelsbolagens vinster.


Till stöd för denna teori i praktiken kom CNN med den 30e Oktober år 2000 när man rapporterade att influensavaccin priserna "nu skjut i höjden" med nästan 200%  .Även om det inte ännu fanns avgörande bevis för detta antagande om en ”utgallring” via chemtrails-programmet, så har det observerats en intensifierings av sprutningar av över minst 14 allierade nationer till USA ! (Natoländer samt Sverige)


En del av förklaringarna till en eventuell depopulations kampanj , där det diskuterades ett krav på nytänkande runt  en ”gallring” av den ökande populationen för planetens framtida överlevnad, har kommit från FN-mötet i Rio 1992 där Oljemiljardären Maurice Strong, mediamogulen Ted Turner, prins Philip, och Jacques Cousteau den äldre framförde saken.

Det är tydligt att åtminstone ”framkallade” dödsfall bland äldre INTE gäller för den ansiktslösa eliten ansvariga för chemtrails.


En aerosolburet vaccin sprutat i luften via chemtrails ?

Kan omfattande flygbesprutning vara ett försök att ympa folk mot en skrämmande biologisk krigföring och dess hot som vissa har spekulerat i ? Efter att ha tittat på bevisen, sade en anonym läkare: "Flygbesprutning av ett vaccin skulle vara ytterst ineffektivt. Kostnaden skulle bli oöverkomlig.

Skulle krafter inom regeringen stötta teorin om chemtrail-inducerad immunitet ?  Det är här orimligt för mig att spekulera i att samma militära medicinska-industrialister som tydligt har artikulerat sin önskan att minska hälften av jordens nuvarande befolkning,  då skulle spraya regelbundet för mänsklighetens frälsning ? Med tanke på övervikten för komprometterande bevis och dokumenterad historia av icke-dödliga vapenaktiviteter som återstår att förenas, är den heroiska vaccinationsförklaringen via chemtrails inte hållbar.”


Vädermanipulering

Plötsliga väderomslag-inklusive fallande temperaturer, kraftiga vindar och kraftig nederbörd, som ofta följer när chemtrail mönster har lagts ut framför inkommande fronter. "Kan det vara så att contrails som redovisades i Bakersfields området är relaterade till 30 centimeter av snöfall i Bakersfield?"
En boende skrev från ökenstaden. "Om inte, är det ett intressant sammanträffande." Under vintern 1998, videofilmade den tidigare Raytheonmissil teknikern Tommy Farmer, tunga chemtrailformationer dagen innan 90!! tornados slog till mot Tennessee och tre angränsande stater.
Tornados är ett sommarfenomen.

En Arkansas korrespondent beskrev en "tung sprutning av chemtrails" den 19 januari och 20e 1999. ".Sen kom det värsta utbrottet av tromber samtidigt med många människors död. Besprutningen har bara fortsatt ", sade han. "Jag tillbringade åtta år i det militära och var omkring många olika typer av flygplan och jag har aldrig sett några contrails som dessa jag nu ser.”

I Utah nationellt kände radioskådespelare David John Oates och Clyde Lewis-en välkänd talkshow värd i Salt Lake City, insjuknade helt plötsligt. Mr Lewis erinrade sig "Jag visste inte om detta har samband med sådana saker som att en fyra-linjers chemtrails sprutning som gjordes över Cottonwood, Utah område”.

Tre linjer sågs tre dagar innan. Temperaturen i Utah var 30 ° och sjönk till 5°, vindar med hastigheter på över 100km/timmen blåste upp och moln rullade in som släppte 30 centimeter snö "samtidigt som folk blev sjuka”.
En person bosatt i West Virginia rapporterade att "sjukhusen är fulla. Läkarna säger "nära en epidemi", "skolor är stängda".


Människor har allt från  'sinusinfektion till lunginflammation," och man skyller på vädret. Förresten, var temperaturen här i Charleston 28 ° på dagen, under kvällen sjönk den ner till 5 ° och det började snöa ! Planen gör fortfarande spår och vågor över himlen "

I Pittsburgh, Kansas, skrev en annan medborgare: ”Det är otroligt sällsynt att vi har flygplan som kommer in här över. Jag har bott här i mer än 10 år, att se spår på himlen är väldigt ovanligt. Dessa spår har lagts nu under 3 nätter. Jag har sett contrails i mitt liv men aldrig som dessa. Jag minns att jag tänkte hur "annorlunda" de verkade, jag undrade varför de bara hängde där och tänkte ,att detser ut som om  någon tog en tjock pensel och drog ett par linjer över himlen.
Vädret här varit helt galet. Bokstavligen kan man säga att vi under dagen kunde gå runt utan skor och i en t-shirt.
Samma natt, blev det snö, hagel och is på marken. Några dagar senare, så blev allt normalt igen”

Moln, Chemtrails och HAARP

Vädermodifiering innebär (sådd) eller ”odling” av befintliga moln med silverjodid som rutinmässigt genomförts i decennier. Men nyligen erkände flygvapnet att man tillfört kemikalier för att skapa moln. En tjänsteman inom flygvapnets studie,” Väder som en beräknande kraft - Att skapa Cirrus sköldar- Att Äga Vädret till År 2025” beskriver hur jet-tankers som flögs av "väderspecialister” används för att spruta kemikalier som till formen synbart liknande spridningen av chemtrails.

Vissa  experter enades att ett sådan storskalig mixtrande med molntäcke kan utlösa problem. Molnlagren beskrivs som en komplex termostat, molnen kyler jorden genom att reflektera inkommande solljus. Molnen värmer även atmosfären genom att fånga upp utgående värme.

Som en NASA forskare berättade för Rocky Mountain News, "En liten puff i en eller annan riktning kan eliminera den globala uppvärmningen, eller kraftigt öka den."

Om anklagelserna att bryta en FN-överenskommelse om att inte använda miljön som ett vapen, medgav US Air Force också att man kan påverka vädret genom att sända upp av små mängder energi vid precis rätt tid och rum.


 HAARP  (High Altitude Auroral Research Project)

Arbetar som en gigantisk sändare, tillräckligt kraftfull för att göra ”norrsken” över  Gakona i Alaska. Fler jonosfäriska värmare (HAARPs) är även  belägna i Puerto Rico och andra utvalda platser runt om i världen, och är alla ingående i detta ”Air Force projekt" skapat för att göra "betydande förändringar" av vår jonosfär.

Ett syfte är att styra vädret genom att böja/ändra riktning på jetströmmen genom att ”lyfta” atmosfären.
Värmeöverföring till lägre höjder påverkar direkt  lokala vindar och regn. HAARP´s  intensiva radiofrekvens stråle går rakt den lägre atmosfäriska  regionen, och värmer även denna vilket  HAARP inte har som mål att värma.

Detta kan bäst förklara fenomen som El Nino och chemtrail fenomen. Att spruta järnoxid och metaller i atmosfären, som liknar de partiklar som finns i chemtrailnedfall, tillåter solen, eller HAARP, att värma den väderbildande troposfären.

Alternativt kan strängarna av extremt fina polymers sprayas i den övre atmosfären som sedan värms genom HAARP.
Spindelnät-liknande" material har beskrivits driva ned med vindarna och misstänks härröra från sprutningsaktivitet på hög höjd. .

Efter att ”Environment News Service” lagt fram det här med vädermodifiering i teorin skrev HAARP: s uppfinnare Bernard Eastlund : "De försök som beskrivs verkar tekniskt genomförbara. Det nyliga  arbetet med att polymera tillsatser för mikrovågsabsorption har gjorts kommersiellt så att polymerfibrerna finns tillgängliga. "


Dr Nick Begich, författare till ” Änglar spelar inte på denna HAARPAN”  och andra experter i ämnet är också oroliga för att HAARP´s frekvenser av utsläpp av 20 till 30 hertz frekvenser kan utlösa förändringar i hjärnans kemi. Experiment visar att ”neurokemikalier”  frigörs vid dessa frekvenser och kan förändra tankar och känslor hos människor som leder till ångest, oförmåga att koncentrera och som starkt tyder på en negativ inverkan på människors immunitet mot så låga nivå icke-joniserande frekvensstrålning.

Nödläge för planeten ?

Kan en allvarlig global kris vara motivet bakom ett ökande insjuknande av medborgare eller från chemtrailssprutningen ? Eller kommer det verkliga hotet från solen? Eller har dom mänskliga aktiviteterna med atmosfäriska experiment och vädermanipulationer givit backslag ?


När Dr Edward Teller, en ledande klimatolog stod inför att ta itu med ett "Internationellt seminarium för Räddning av planeten" år 1998, visade då undersökningar att jordens temperatur inte hade stigit med mer än 0,07 grader per århundrade och att "friserade" forskningsrapporter avslöjades som backat upp påståendet om en "global uppvärmning".

Media larmade om att, "delar av Antarktis värms upp tio gånger gånger snabbare än innan.
Pingviner befarades snart utrotas på Antarktis halvön. Forskare klädda i träningsoveraller strosade omkring  i aldrig tidigare skådade regnskurar!"

Men man har konstaterat att solens strålningsnivåer ökar snabbt. Amerikanska bönder förlorade mer än $ 3 miljarder dollar per år på grödor skadats av UV-ljus. Som en epidemi av sol-inducerad katarakt svepte Nordamerika, reviderade EPA kraftigt sina prognoser över dödsfall i hudcancer från 9.300 till 200.000 under de kommande 50 åren. Enligt Earth Island Journal, drabbas försäkringsbolagen av extrema förluster pga av väderhändelser som slog rekord med 92 miljarder dollar, tre gånger den årliga dollar kostnaden för Vietnamkriget.

Förlusten var större än vad den stora olje-och den internationella handeln med vapen omsätter på ett år, försäkringsföretag är en av världens största källorna till investerings kapital. Avhaspling från katastrofala stormförluster på upp 1.500% jämfört med tidigare. Om den "globala uppvärmningen" fortsätter kan det leda till en global konkurs bland försäkringsbolag, vilket kan få en den ”dominoeffekt” experter varnat för och som  kan utplåna Wall Street.

Frågan är om människan ska leka Gud med dom följder och konsekvenser vi ser idag ?

Fortsättning följer....
3 kommentarer:

 1. ""
  När Dr Edward Teller, en ledande klimatolog stod inför att ta itu med ett "Internationellt seminarium för Räddning av planeten" år 1998, visade då undersökningar att jordens temperatur inte hade stigit med mer än 0,07 grader per århundrade och att "friserade" forskningsrapporter avslöjades som backat upp påståendet om en "global uppvärmning".""


  Kanske kan man tilllägga att klimatologen Edward Teller också är vätebombens fader.....

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Edward_Teller

  ""Edward Teller, född 15 januari 1908 i Budapest, Österrike-Ungern, död 9 september 2003 i Stanford, Kalifornien, var en ungerskfödd amerikansk kärnfysiker, som i USA är känd som "vätebombens fader".

  Han fick sin universitetsutbildning i Tyskland, först i Karlsruhe och därefter under Werner Heisenberg i Leipzig. Eftersom han var jude emigrerade Teller 1934 först till Köpenhamn där han arbetade under Niels Bohr och året efter till USA.

  1942 började Teller att arbeta inom Manhattanprojektet. Han återvände emellertid till Chicago 1946 och var där kvar till 1949 då president Harry S. Truman startade projektet med utveckling av en vätebomb.""

  SvaraRadera
 2. klart intressant och nåt som man inte har lagt märke till direkt.
  nu blir det att kolla upp mot skyn oftare :)

  kollade just på bilden från skåne där det var tydliga linjer ända från danmark till stockholm.
  inte en chans att vanliga plan fixar dom linjerna med den hastigheten dom har.
  på den tiden så borde linjerna ha krökts av vinden.
  dom här linjerna är från snabbare objekt.

  sen är det jäkligt konstigt att det aldrig står nåt om att folk som har sett chemtrails bildats utan att dom bara är där.

  chemtrails är inte från vanliga plan.

  SvaraRadera
 3. Chemtrails är ett eländes elände - som jag ser det.

  SvaraRadera