lördag 4 augusti 2012

Test av svenskt regnvatten visar aluminium och uran !


En grupp svenska aktivister har utfört provtagning på regnvatten i Nordvästra Skåne och analysen var mer än alarmerande. Anmärkningsvärda doser Uran, Aluminium och Arsenik har påträffats i regnvattnet. Nu måste detta tas upp till beslutsfattarposition i samhället och debatteras ute i folkhemmen omedelbart eftersom gränsvärdet är 0!
Detta är inget som normalt hör hemma i nederbörd !

Prover tagna under noga kontrollerade former och analyserat av Swedac 
ackrediterat laboratorium. Mätosäkerhet +/- 20% .ICP


Inget Cesium-137 redovisas i testerna, vilket visar att Uranet sannolikt inte kommer från
Fukushima i Japan. Uran är en alfastrålare som är extremt potent och farlig för människan.
Uranet har allra troligast sprayats ihop med annat godis i atmosfären för att studera "global warming", militära studier gällande radio och radarekon.
En del studier verkar ha inkluderat aerosolsprayning av även militärt utvecklad
mykoplasma som i stort har snarlika delar av som symptom som uppvisas för uranexponering.

(Kanske någon "expert" nu kan "demontera" provtagningen och desinformera 
folket och hänvisa till Fukushima olyckan eller annan "trovärdig" förklaring.
OM det nu skett en fullt medveten spridning av strålkällor via chemtrails med 
ingående komponenten Uran vart hamnar vi då ? 
Faktum kvarstår dock provet tagits och analys utförts och det går aldrig att sticka 
under stol med)

Att andas in uran är EXTREMT farligt och man har dragit vissa parelleller mellan
"Gulfsyndromet" och inandning av så kallade alfastrålare.Alfastrålning är svårt att mäta då det inte kan fångas med vanliga Geigermätare utan
utrustning som släpper igenom alfastrålning behövs. Alfastrålning kan tex stoppas med
ett vanligt A4-papper men inandat i kroppen kan det ge svåra allvarliga konsekvenser.

 Man använder alfastrålare flitigt i Ammunition med som tex Bofors säljer till NATO.

* Uran är en tungmetall som kan deponeras i kroppens olika organ, framför allt i 
skelettet och njurarna. I första hand är det dess gifteffekt som har hälsoeffekter. 
Oralt intag även av små mängder uran kan orsaka njurskador.Civila kan komma att 
drabbas genom inandning av uran i form av damm eller där nanopartiklar tränger 
igenom huden. 
Detta innebär stora hälsorisker då de radioaktiva partiklarna bestrålar de inre organen, 
vilket kan leda till cancer och/eller förändringar i arvsmassan-DNA.
Biologisk halveringstid för uranintag genom lungorna är 3,8 år.

Övrigt, svår nästäppa och hemorrage, lunglesioner och fibros, ödem och svullnad, 
lungcancer,svullna vakuoliserade epidermala celler, skador på hårsäckarna och talgkörtlar, konjunktivit, irritation, inflammation, ödem, elektrofysiologiska förändringar i hippocampus (hjärnan). Kronisk trötthet, utslag, öron och ögon infektioner/inflammationer, håravfall, viktminskning och hosta.
Den aerosol eller brytbart pulver som producerats under inverkan och förbränning av tex
utarmat uran kan potentiellt förorena stora områden , vilket leder till eventuell inandning av människor.

I djurstudier har neurologiska symtom observerats hos hundar och katter efter inhalation
 av uran. På 13: e dagen av en 30-dagars studie med hundar som exponerats för 0,5, 3,
4 eller 18 mg U/m3 uranhexafluoridgas genom inhalation visades muskelsvaghet följt av
instabilitet i gång tydande på neurologisk dysfunktion.

Likaså visades katter som exponerats genom inhalation av 18 mg U/m3 som uran
tetrafluorid ostadig gång den 7 dagen i en 30-dagars studie. I 5 veckors studier
(8 timmar per dag, 5 dagar i veckan), utsattes hundar och katter för 0,15, 2,2 eller
9,2 mg U/m3 som AUC fluorid och visade anorexi, svår muskelsvaghet, trötthet 
vid den högsta testade koncentrationen.

Experimentella studier tyder på en koppling mellan neurologisk toxicitet och
uranexponering. Bioackumulering av uran i hanråttor efter upprepad exponering av
utarmat uran genom inandning (30 min inhalation vid 197 mg m-3, 4 dagar i veckan
under 3 veckor) har studerats tillsammans med beteendeeffekter.


De uranhalter i hjärnan första dagen efter utgången av exponeringen varierade enligt
följande: luktloben> hippocampus>frontal cortex> lillhjärnan, därefter minskar snabbt.
Den spontana rörelse aktiviteten hos exponerade råttor ökade första dagen efter
exponeringen och dess rumsliga arbetsminne var mindre effektiv 6 dagar efter
exponering, jämfört med kontrollråttor.
Dessa data antyder att utarmat uran kan komma in i hjärnan efter exponering för
upprepad inandning, vilket ger beteendeförändringar.

Sä här säger tex livsmedelsverket om Uran i dricksvatten : 
http://www.slv.se/sv/grupp1/Dricksvatten/Dricksvattenkvalitet/Uran/

Så här livsmedelsverket om Njurskador:
http://www.slv.se/sv/grupp1/Dricksvatten/Dricksvattenkvalitet/Uran/Uran-i-dricksvatten/
Fler provtagningar måste komma tillstånd över hela landet och även grannländer som utsätts för systematisk sprayning av chemtrails från både militärt flyg och passagerarflyg i den omfattande geo-engineering/vädermanipulering som sker över bla norra hemisfären.

Man har sedan länge misstänkt att Aluminium dumpas i enorma mängder i luftströmmar och över länder anslutna till Nato, och nu har man beviset för att så sker helt sanslöst och utan skrupler.

Bla används denna metall för att möjliggöra för HAARP-systemen att via elektromagnetisk mikrovågsenergi styra vädret, men även för att fylla en funktion i avancerad markradar och som en beståndsdel för funktioner i ett nytt globalt kommunikationsystem och för det nya 4G systemet.

 * Aluminium toxicitet kan leda till kolik, rakitis, gastro-intestinala störningar, dålig kalciummetabolism, extrem nervositet, anemi, huvudvärk, nedsatt lever-och njurfunktion, 
glömska, störningar i tal och minnesförlust, uppmjukning av skelettet, och svaga, 
värkande muskler .
Benförlust och ökade tarmabsorptionen av aluminium och kisel kombineras för att bilda föreningar som ackumuleras i den cerebrala hjärnbarken. Dessa föreningar förhindrar impulser från att föras till eller från hjärnan.

Aluminiumets giftverkningar är många. Skador på hjärna och nervsystem är särskilt skrämmande. Man har funnit aluminium i hjärnorna hos dementa med Alzheimers sjukdom. Aluminium kan också vara en medverkande faktor i epilepsi hos barn, dålig inlärning och benskörhet. Aluminium i överskott samlas i njurar, lever, sköldkörtel och ben, och orsakar skador i dessa organ .
Aluminiumförgiftning kan också utlösa järn, folat och vitamin B12 brist.


Arsenik har sin enda förklaring att härledas till ingående komponent i dom
chemtrailsmixer det militära flyget sprutar, och pågrund av ämnets giftighet bör
endast detta räcka till grunden för att starta en landsomfattande utredning om
miljöpåverkan och miljöbrott där ansvariga bör ställas tillsvars..  

Arsenik i sig är också ett kraftfullt insektsdödande medel vilket kan lämna en del
svar påden allt mer utbredda insektsdöden och sprutningen av chemtrails över allt
fler länder.

Ovan: Satellitbild 16 november 2011. 1vecka senare insjuknade många i Skåne med 
respiratoriska besvär, feber, öroninflammationer, led/muskelvärk, influensaliknande 
symptom, mykoplasma/lunginflammation med mera.

* Arsenik är ett mycket giftigt halvmetalliskt grundämne. Arsenik har många allotropa former, de flesta har olika färger. Ämnet används idag främst i insektsgifter och andra bekämpningsmedel. Arsenik användes också flitigt inom tryckimpregnering av trä, men har fasats ut till förmån för mindre miljöfarliga alternativ.
Den även giftiga kemiska föreningen arseniktrioxid kallas ofta "vit arsenik".

Det är nu dags att genomföra massiva provtagningar bland elementen, att tillsätta
utredningar och stoppa spridningen av chemtrails över länder och luftströmmar samt
att stänga ner farliga och hälsovådliga HAARP-anläggningar runt om i världen.

Oavsett vem du är, vilken samhällsklass du tillhör vuxen som barn så andas du
omedvetetin dessa gifter som hänsynslöst sprutats med säkerligen allvarliga
framtida konsekvenser för människor, djur och natur.

Politiker, militärer och piloter av chemflygen har säkert uppmuntrat med en lögn om "att
hindra den globala upvärmningen", eller en "insats för mänskligheten" när dom godtog
det som ålagts dom, men ack så lurade dom i såfall blivit. Sverige har faktiskt accepterat
innebörden i (bakom ryggen på folket) :
Amerikanska Space Preservation Act 2001 HR 2977 när vi gick med i HAARP
programmet 2001.

                               ovan: översatt utdrag ur space preservation act, se "chemtrails"

Agenda 21 misstänks av många för att vara inkörsporten till en medveten befolkningsreducering, kan det kanske vara på det viset ? Dumpa Aluminium, arsenik och uran över befolkningen ?

                               Georgia stones-guidelines- om att reducera jordens befolkning

En amerikan uttryckte sig som följer på sin hemsida " Kabalen (världseliten-bankirerna-Rothchilds-Rockefellers) har nu kört penning/valutasystemet (pyramidspelet) i botten, man utnyttjar nu året 2012 fullt ut och uppfyller gamla profetsior för fulla muggar, nu sprayar man USA och Natoländer för att slå ut dessa folk först , för där har man störst motstånd och möter risken att stoppas av massiva protester, man skonar andra delar av världen för en nystart med en liten grupp av befolkning man lättare kan ta kontrollen över".Ett miljöbrott av ofattbara dimensioner har begåtts under ett antal år nu, där alla inblandade tiger som muren och räddar sina egna skinn, sekretessavtal har ingåtts som man gömmer sig bakom.

Alarmerande provsvar men samtidigt bekräftas att himlen besprutas med hälsovådliga komponenter ovan vår huvuden att det är inte "kondensstrimmor" eller "konspirationsteorier" och att geo-engineering/vädermanipulation pågår för fullt sedan flera år tillbaks.

Svenska näringslivet, Wallenbergsfären och Försvaret har starka intresse i det som sker ovan våra
huvuden och då också samarbetet med USA i och runt saken.

Även den dummaste kan ju förstå att provsvaren är alarmerande, titta på himlen
hur den se ut ! Det är dags att lägga av "foliehattarna" och inse faktum !


På lite drygt 100år har vi snart hunnit ödelägga hela planeten, en tankeställare.

Men tänk på en sak kära ni, vi bara lånar jorden av våra barn och kommande
generationer vi ÄGER den inte !


4 kommentarer:

 1. Utarmat uran har använts av NATO i ett flertal krig under de senaste decennierna. Hur vet vi att nedfallet över Sverige inte är från dessa krig? Viktigt i denna fråga med internationella kontakter i Europa och Främre Asien.

  SvaraRadera
 2. Mycket information att reflektera över - tycker jag.

  SvaraRadera
 3. Ja då vet man varför man har täppta luftvägar, torrt/kliande ibland rinnande i näsa, andningssvårigheter, deppig till och från,koncentrationssvårigheter, hjärtklappning ibland,trötthet.....och gubben har samma symptom, och på blodprov visas att han har vitaminbrister: helt utan folsyra och lite brist av B12. Hmmmm! Sluta göra så här mot oss! Hur ska vi ha en chans att skydda våra barn från giftig luft och giftigt vatten?

  SvaraRadera
 4. Har ni gjort några mätningar 2015-2016?

  SvaraRadera