lördag 25 augusti 2012

Nedfall från Chemtrails avspeglas även i våra kroppar

Ytterligare ett prov som är av stor betydelse. En testperson i Skåne har klippt av hår som är den bästa källan för att visa inlagrade ämnen, och skickat in detta till ett speciallaboratorium för en utförlig analys och även tagit med metallen Bor som man länge misstänkt som ingående komponent i chemtrails utöver Barium.


Alarmerande resultat !

Då det sprutas oerhört intensivt över södra Sverige och över svenska delen i det amerikanska vädervapnet HAARP, nämnligen LOIS-anläggningen så är personens håranalys ett bra exempel.Mannen berättar: "Det började förra året med att folk i omgivningar blev akut sjuka i hög oförklarlig feber, tappade hår och blodprover uppvisade kraftigt sänkta nivåer av vita blodkroppar. Ibland kunde attacker av svår hosta och flytningar från urinvägar hos många uppträda."

Provet visar höga nivåer av Barium och Bor vilka båda kan skäligen starkt misstänkas härledas till sprutningarna. Tillsammans med vårt regnvattenprov som visar höga värden av Aluminium så har vi ett bra facit på ingående gifter och även alfastrålaren Uran, vi har även facit till insektsdöden som nu blivit omfattande då insektsgiftet Arsenik hittades i regnvattnet och i hårprovet höga värde av Bor som också är en insekticid.Aluminium, Arsenik, Uran, Barium och Bor är alla högst troliga ingredienser i chemtrails då dom är metaller som behövs för att styra vädret via mikrovågsenergier. Just nu lever vi i en förgiftad värld som bara blir värre för varje dag som går. Det är dags att vakna nu för er själva och barnen som växer upp, alla får detta i sig iom att det sprutas över hela Sverige.

Det kanske nu är dags att fler följer mannens exempel och testar sitt hår för dessa ämnen och att man nu börjar avkräva våra styrande politiker på besked på vad som pågår bakom ryggen på folket.

*Not. Mannen anger "Natrium (salt) visar pga att jag gillar smak på maten jag äter, Silver beror på att jag använder Kollodialt silver vid förkylning)

 
 
 

tisdag 21 augusti 2012

En ny typ av Contrail dyker upp från ingenstans. Del 4


En ny typ av Contrail dyker upp från ingenstans. Del 4

 Översatt och kompletterad.


Tellers "solskärm" (sunscreen)

Teller erbjöd en prisvärd snabblösning  som skulle tillåta petroleumbaserade vinster och föroreningar att fortsätta. Man dammade nu av ett förslag från 1960-talet. Forskaren som en gång föreslog den galna idén att detonera atombomber för att ”mejsla ut” hamnar ur  den amerikanska kustlinjen, skulle nu uppmana länder att spraya en skyddande kemikalie, ett "solskyddsmedel" i den övre atmosfären.


Datorsimuleringar som bedrivs av klimatforskarna  Ken Caldeira och Bala Govindasamy vid Lawrence Livermore National Laboratory, visade att om 1,7% av inkommande solljus reflekterades tillbaka ut i rymden, skulle en fördubbling av co2 utsläpp inom de närmaste 40 åren resultera i en netto uppvärmning på 85% av jordens yta . Detta kemiska molntäcke skulle också kraftigt minska nivåerna av solstrålning som når marken.Det skulle kunna göras. Med det kalla kriget som nu officiellt var över och med nästan 700 luft tankningsplan från kalla krigets era i sitt stall, togs beslut att bygga om och konvertera dessa lufttankningsplan för att kunna spruta stora mängder metaller och kemikalier i ultrafin partikelform så kallade ”Chemtrails”. Lösningen var strålande, för US Air Force hade både planen och personalen som behövdes för att utföra en sådan omfattande besprutningsaktion.


Och det var dessutom en billig lösning. Dom beräkningar som gjordes visade att ”växthuseffekten” kunde avvärjas med ett sprayprogram för ett pris av 1miljard dollar per år, alltså bara 1% av den beräknade kostnaden för att minska koldioxidutsläppen till 1990 års nivå.

                                                                      Ken Caldeira

Men Caldeira var orolig för att en ytterligare nedkylning av stratosfären skulle bilda mer moln som binder till sig dom skadliga Klorfluorkarboner som redan finns i atmosfären från utsläpp av köldmedel och drivmedel i sprayflaskor. Detta skulle ytterligare skada det redan hårt ansatta skyddande ozonlagret
.
Tellers Stratosfäriska sprutprogram "kan förstöra ozonlagret" kom Caldeira fram till i sina slutsatser.
Andra inflytelserika vetenskapsmän såg fördelar med Tellers förslag. Konsensus bland representerade ledande klimatforskare, den internationella klimatpanelen förutspådde en trend av uppvärmning , varmare än någon sett under de senaste 10.000 åren. 

Där man nu också kunde bekräfta platser och tidpunkter för de flesta chemtrail iakttagelser, rapporterade samtidigt FN´s klimatpanel IPCC också att mycket av den nuvarande uppvärmningen är över "mittlatitud på kontinenterna under vintern och våren."

Senare skulle det visa sig att uppgifter och styrd forskning och ”friserade” resultat samt ren ”pseudovetenskap”skapats och beställts  i som ”bevis” i klimathysterin.


På sensommaren 2001 cirkulerade en begränsad upplaga från IPCC´s  utkast till dokument syftade till att ge råd åt globala beslutsfattare, genom att  på olika sätt för att motverka dom accelererande effekterna av ”global uppvärmning”.

Enligt denna IPCC studie skulle man spraya 10 miljoner ton av solljus-reflekterande aerosoler i ultrafin partikelform. Men den konfidentiella högnivåstudie omnämndes också två "viktiga problem”: 1. Den påföljande ”blekningen” av det visuella utseendet av himlen"  dvs reaktionen hos folket som nu mister sin vy över en naturligt blå himmel, samt 2. Okända konsekvenser och följder av att ändra atmosfärens naturliga kemiska sammansättning.

                                                             Lenhovda augusti 2012
Patent på Skyn

Denna teknik för spridande av ”solskyddsmedel” fanns redan. Ett  Amerikanskt patent från 1975 ”US Navy "Contrail Generation Patent" beskrev en "Contrail genererande apparat ” för att producera maximerade ”Contrail” genom att sprida ett pulver för att minimera solens strålning mot jorden.
Det konstaterades att det militära patentet också är lämpligt "för att generera kondensstrimmor eller reflekterande skärmar för önskade ändamål".
Decennier senare, upptäckte miljökonsult Mike Castle ett annat praktiskt spraypatent. Det hade tilldelats Hughes Aircraft 1991, "Stratospheric Welsbach sådd för reduktion av Global uppvärmning". I patentet beskrivs den patenterade processen för spridande aluminiumoxidpartiklar för att reflektera inkommande solljus.


Welsbachmetoden går ut på att materialet är baserat på metalloxider som också konverterar värme, vilka fångas upp av växthusgaser nära jordytan, och att infraröda våglängder strålas tillbaka ut i rymden. De är särskilt lämpliga att sprayas på natten, IPCC säger ”nattemperaturer har  i allmänhet ökat mer än dagstemperaturer."

Men man erkänner att detta också resulterar i en mjölkvit himmel, vilket inte kommer att bli uppskattat bland folket. Man föreslog också att mycket små aluminiumflingor (nanoform) kan tillsättas i vanliga flygplans jetbränsle, så att dessa ultrafina partiklar skulle kunna släppas ut samtidigt med jetmotorernas vanliga avgaser , allt medan planet var på marschhöjd. 

                                                               NV Skåne juli 2011

Detta förklarar ” chemtrail” fenomenet efter många reguljära flyg. 1996 var jetmotorer för att kunna bränna tillsats av aluminium i jetbränslet klara för leverans till dom flesta flygplanstillverkare.
En annan klass av material som har den önskade egenskapen, innefattar oxider av metaller. 

Till exempel aluminiumoxid (Al2O) är en metalloxid lämplig för ändamålet och som är relativt billig.
Sådden av partiklar bör göras på en altitud i storleksordningen runt 10 kilometer. Partiklarna kan spridas från dom ombyggda lufttankningsflygen och via jetbränsle som föreslagits av tidigare utredningar. När dessa nanopartiklar har sprids i atmosfären, kan partiklarna förbli i suspension i upp till ett år i atmosfären.

                                                             NV Skåne augusti 2012

*Aluminiumoxid tål temperaturer långt högre än avgaserna i jetmotorerna. En före detta ingenjör på Alcoa aluminium förklarade att aluminium i 10 till 100 mikrons storleksintervall  som efterlyses i solskyddsmedelspatentet skulle helt enkelt polera vingarna i jetmotorns turbiner utan att skada dem.
Ingenjören tillade också att detta "mycket fina, talk-liknande  aluminiumpulver” skulle framstå som  "en vit plym i skyn”

                                                              Bålsta oktober 2011

Bevis på att solskyddsmedels-studierna av Edward Teller, Lawrence Livermore Lab och IPCC redan vara pågående kom sommaren 1999, då regnvattenprover som tagits efter en tung chemtrail sprutning över Española analyserades på ett laboratorium i Ontario.

Förutom små mängder av glimmer och kvarts som används av det amerikanska flygvapnet i vädermodifikationssyfte, visade laboratorietesterna nu fram aluminium med höga nivåer.
  
Neurotoxicitet och smittsamhet av aluminium

Aluminium är ett nervgift som kan ge avtrubbning på koncentration och tankeförmåga. Genom att blockera nervimpulser till och från hjärnan, uppstår yrsel, minnesförlust, nedsatt kordinationsförmåga, ofrivilliga skakningar, talrubbningar, och en förlust av balans och energi.

Aluminium kopplas nu till Alzheimers och benskörhet, intag av aluminium kan också orsaka mag-tarmproblem, svaga och värkande muskler, huvud värk, letargi, trötthet och influensaliknande symtom som lämnar kroppen mer sårbar för för opportunistiska infektioner inklusive Mykoplasma.

Hur är det med svamp och möjliga virala komponenter i chemtrailsföroreningar ? Om dessa  inte avsiktligt ingår i ett klimat modifieringsprogram, kan det då vara en ökad risk att mikroorganismer växer och gror i dessa plymer?

En serie ballongflygningar gjorde högt över USA under 1960-talet samlade in stratosfäriska prover som överraskande svärmade av  levande bakterier och svampar, samt virus i större omfattning än vad som var känt för tiden.


Långt ifrån att avskräckas av syrebrist, kyla och intensiv strålning, kan svampsporer överleva i rymden. I oktober 2000 rapporterade Boston Globe  att "särskilt aggressiva" former av Aspergillus, Penicillium och Cadesporium angripit den åldrande ryska rymdstationen MIR. Möjligen muterade av solstrålning, överväxten ska ha varit utbredd.


Eftersom chemtrails ofta är spridda över befolkade områden där solskyddet behövs mest, är det rimligt att dra slutsatsen att dessa aluminiumtyngda plymer kommer att dra ner virus, svampar och bakterier som finns högt uppe i atmosfären, detta kommer att påverka i mänskliga respiratoriska system, och att våra immunförsvar inte kommer att kunna identifiera och bekämpa dessa främmande inkräktare.

Dr Robert Folk, en professor emeritus i geologi vid University of Texas, stärkte denna misstanke. Han upptäckte ännu mindre nanobakterier, "trots sin storlek förekom dessa i riklig mängd”
Man valde alltså att spruta  lättmetall (aluminium) som en solmatris, så smått för att kunna ses av optiska mikroskop utan att tänka på eventuella följder. Studier i svepelektronmikroskop fann nu att folk praktiskt taget ”svärmade” av många olika typer av nanobakterier. Bakterierna festade (han kallade det "metaboliserande") på aluminium !Följ Ledaren

Vad händer när megaton av ledande kemikalier och metaller sprutas ut i atmosfären?  Med en nu utbredd mobiltelefoni, trådlös teknik , master, radio-och TV-sändare, kraftledningar,
radaranläggningar och en tyst kakofoni av andra elektriska utsläpp som producerar en osynlig "smog" runt oss, har visats störa hjärnan och kroppens celler.

Skulle dessa nu sprutade chemtrails som innehåller bla metaller som slutligen hamnar i våra kroppar, oavsiktligt överföra alla denna smog av strålning och energi in i våra kroppar och göra oss alla i slutändan till levande ”antenner” ?

I början av oktober 2000, beskrev en invånare i Florida följande  "det var en sällsynt molnfri dag i norra delen av centrala Florida ", hans svärfar klagade över att bilden på hans Satellit Tv bara blinkade, han gick på gården för att se om något var fel på parabolantennen och förväntade sig även att eventuellt få se ett stort åskmoln på himlen som blockerade signalen från satelliten."


Men till sin stora förvåning såg han att "himlen var helt klar - förutom en kraftigt utbrett flygplansspår mitt i signalvägen”. Det blockerade ca 50% av den blå himlen, men inom några minuter hade vindarna flyttat det utbredda spåret ut parabolens signalväg och satellit-TV´n började  fungera normalt igen. " Han berättade ”Jag var egentligen ganska förvånad över att en vitt spår på himlen kan förminska satellitsignalen så mycket ".

Vem eller vad är målet? Kan rikligt tillämpad klimatmodifieringskemi vara en icke-avsedd form av kemisk-biologiska angrepp ?, eller är det så att chemtrails riktar sig direkt mot människor ?

Chemtrail en icke dödlighet för Global Avfolkning ?

Som nämnts tidigare sätts chemtrailexponeringar i samband med influensaliknande symptom , metallförgiftning  och svampangrepps symptom. I takt med att chemtrailsprutningen fortsätter, går det nu hela året runt, "influensa", huvudvärk, allergier och allt ses som "normalt" i USA och andra länder. Samtidigt som tjänstemän inom hälsoorganisationer larmar och tjänstemän varnar för en förestående global pandemi med katastrofal smittsamhet och hög dödlighet.


Maskerat av allmänhetens acceptans av ”influensa” som ett naturligt återkommande inslag, och acceptansen att det är negativt  i synnerhet för äldre och personer med nedsatt immunförsvar, så  ger detta en perfekt ”täckmantel” för chemtrail-länkad giftig krigföring mot mänskligheten. Med ovanstående uppgifter som underlag är det lätt att komma fram till denna mardrömslikt länkade slutsats.

Till exempel 1970, omedelbart efter att nationelle säkerhetsrådgivaren Henry Kissinger efterlyst en drastisk avfolkning av den Tredje världens befolknings , löste kongressen ut möjligheter till hemliga subventioner åt en ny generation av biovapen som Litton Bionetics sedan konstruerade.


*Ett kontrakt skapades som kallades för ”testning av speciella stammar av "influensa "och" parainfluensa”. Genom en olyckshändelse eller avsiktlig handling, kombinerades ”influensavirus ”med leukemi virus för sin enda rationella användning, en ren befolkningsreducering.

Ungefär som AIDS vilket liksom Ebola skapats för befolkningsreduceringens syfte. Dessa nya stammar spreds snabbt för att orsaka en långsam död, genom en icke-spårbar genocid.

Den 29 December 1999, varnade London Sunday Times läsarna att WHO hade nu uppmanat alla länder att förbereda sig för en pandemi liknande Spanska sjukan som svepte världen 1919 och dödade 40 miljoner människor. Riskerna fanns att bara 1 av 4 skulle överleva den dödliga stammen av influensa, men man hade ännu inte identifierat stammen.


Samtidigt som förberedelserna tog form för en omfattande modifiering av atmosfären diskuterades av hur man skulle lägga upp det för folket, men den enklaste lösningen var "under största möjliga tystnad, planerad desinformation och totalförnekelse inför folket"

En amerikansk major sade "dom hemligaste operationerna utförs alltid framgångsrikt i fullt dagsljus mitt framför näsan på folket"

Södra Sverige 14 oktober 2011
Fortsättning följer….

Dom redan publicerade Del 1 till 4 kan laddas ner i Pdf-format: Härmåndag 13 augusti 2012

En ny typ av Contrail dyker upp från ingenstans. Del 3


En ny typ av Contrail dyker upp från ingenstans. Del 3

Översatt och kompletteradDet Amerikanska flygvapnet (Air Force) Svarar på kritik.

Som svar på medborgarnas klagomål om kemiska utsläpp på hög höjd från speciella tankerflyg, förklarade flygvapnets piloter att de rutinmässigt dumpar bränsle för lägre landningsvikter. Detta är inte goda nyheter.

Laboratorietest MEL 97-1140 gjort i september 1997 på ett urval av JP-8 jetbränsle av Aqua Tech Environmental Labs i Ohio fann man 51 giftiga petroleum ämnen, inklusive bensen, koltetraklorid, klormetan, toluen, styren och spårbara mängder av etylendibromid (EDB) .Förbjudet sedan 1983. EDB (etylendibromid) är ett potent bekämpningsmedel.

Mark Witten, en fysiolog inblandad i en officiell US Air Force JP8 studie vid University of Arizona, sade till The Scientist magazine i mars 1998 att besättningen och  cheferna  "verkar ha fler förkylningar, mer bronkit, mer kronisk hosta än människor som inte utsätts för flygbränsle".

Det finns inga studier eller bevis som visar att EDB i jetbränsle har orsakat skador på människor, men kanske att  känsliga personer som utsätts för flygbränslenedfall från en kraftigt ökad luft aktivitet upplever symptom som Witten beskriver.

Lika misstänkt  är ”ökningen” av ”experimentell influensa”, lunginflammation, migrän och meningit i spåren av chemtrails. Uppringare av särskilda telefonnummer (1-800 i USA) "för influensaliknande spårning",  ett nummer där uppringare får höra att de först måste kvalificera sig för dessa studier av upphandlande specifika symtom , och ska ha befunnit sig inom en viss radie av exponering under en viss tid.


En utgallring av gamla, svaga och kostnadskrävande via chemtrails ?

Rika amerikanska familjers stiftelse grundad på 30-talet, programmet för ”rashygen och förädling” som inspirerat Hitlers pogromer att se över zigenar/judefrågan i Tyskland, har länge pekat på att äldre, minoriteter och svaga anses som "olämpliga"och resurskrävande för samhället. Sedan dess har "befolkningskontroll"  och frågorna runt detta blivit mycket mer olycksbådande än abortfrågan.

Efterforskningar runt detta kopplade samman Litton Bionetics med programmet för rashygien. Läkemedelsföretaget Merck, militära forskningsstationer i USA, Kanada och brittisk militär samt  mäktiga familjer i USA och Storbritannien, har sysslat med och eftersträvat med nu 70 år av forskning och hemliga test i bagaget, med att utveckla nästan odetekterbara (ospårbara) biovapen för ”utgallring” av så kallade ”mänskliga ogräs " och" olämpliga onödiga ätare ", vilkas existens fungerat som dränerande avlopp för statliga och privata kassakistor under många år.


Den 25 och 26 januari år 2000, ägde ett föga uppmärksammat möte rum vid ”Centrum för strategiska och internationella studier”  (CSIS) i Washington. På hög nivå samlades medlemmar inför den angelägna uppgiften att "bedöma de ekonomiska, politiska och strategiska konsekvenserna av ” samtidigt åldrande och pensionsavgångar" i de viktigaste industriländerna. President Clinton var inbjuden för att ge en nyckellösning.


Andra deltagare var sådana nu åldrande berömdheter som tidigare vicepresident Walter Mondale, tidigare Japans premiärminister Ryutaro Hashimoto, fd National Security Advisor Zbigniew Brzezinski, tidigare försvarsminister James Schlesinger, och tidigare ordförande i den amerikanska Federal Reserve Paul Volcker.


 Dom stora pengarnas herrar visade också upp sig så som chefen för Deutsche Bank, Internationella valutafonden, samt företrädare från Barclays, Goldman Sachs, Världsbanken, chefen för CSIS (Kanadas motsvarighet till CIA), ministeriet för arbete och sociala frågor, Förbundsrepubliken Tyskland och USA´s sekreterare för statskassan.


Obehagliga frågor viskades i kulisserna vad man väljer att göra åt FATTIG pensionärer? Ge dem lunginflammation? Medan slutsatserna från det tusenåriga mötet aldrig någonsin publicerats offentligt, så var många chemtrails kommentatorer övertygade om att detta i sig och chemtrails-programmet har ett samband och syftar till att eliminera de svaga, sjuka och äldre, samtidigt som det våldsamt höjer läkemedelsbolagens vinster.


Till stöd för denna teori i praktiken kom CNN med den 30e Oktober år 2000 när man rapporterade att influensavaccin priserna "nu skjut i höjden" med nästan 200%  .Även om det inte ännu fanns avgörande bevis för detta antagande om en ”utgallring” via chemtrails-programmet, så har det observerats en intensifierings av sprutningar av över minst 14 allierade nationer till USA ! (Natoländer samt Sverige)


En del av förklaringarna till en eventuell depopulations kampanj , där det diskuterades ett krav på nytänkande runt  en ”gallring” av den ökande populationen för planetens framtida överlevnad, har kommit från FN-mötet i Rio 1992 där Oljemiljardären Maurice Strong, mediamogulen Ted Turner, prins Philip, och Jacques Cousteau den äldre framförde saken.

Det är tydligt att åtminstone ”framkallade” dödsfall bland äldre INTE gäller för den ansiktslösa eliten ansvariga för chemtrails.


En aerosolburet vaccin sprutat i luften via chemtrails ?

Kan omfattande flygbesprutning vara ett försök att ympa folk mot en skrämmande biologisk krigföring och dess hot som vissa har spekulerat i ? Efter att ha tittat på bevisen, sade en anonym läkare: "Flygbesprutning av ett vaccin skulle vara ytterst ineffektivt. Kostnaden skulle bli oöverkomlig.

Skulle krafter inom regeringen stötta teorin om chemtrail-inducerad immunitet ?  Det är här orimligt för mig att spekulera i att samma militära medicinska-industrialister som tydligt har artikulerat sin önskan att minska hälften av jordens nuvarande befolkning,  då skulle spraya regelbundet för mänsklighetens frälsning ? Med tanke på övervikten för komprometterande bevis och dokumenterad historia av icke-dödliga vapenaktiviteter som återstår att förenas, är den heroiska vaccinationsförklaringen via chemtrails inte hållbar.”


Vädermanipulering

Plötsliga väderomslag-inklusive fallande temperaturer, kraftiga vindar och kraftig nederbörd, som ofta följer när chemtrail mönster har lagts ut framför inkommande fronter. "Kan det vara så att contrails som redovisades i Bakersfields området är relaterade till 30 centimeter av snöfall i Bakersfield?"
En boende skrev från ökenstaden. "Om inte, är det ett intressant sammanträffande." Under vintern 1998, videofilmade den tidigare Raytheonmissil teknikern Tommy Farmer, tunga chemtrailformationer dagen innan 90!! tornados slog till mot Tennessee och tre angränsande stater.
Tornados är ett sommarfenomen.

En Arkansas korrespondent beskrev en "tung sprutning av chemtrails" den 19 januari och 20e 1999. ".Sen kom det värsta utbrottet av tromber samtidigt med många människors död. Besprutningen har bara fortsatt ", sade han. "Jag tillbringade åtta år i det militära och var omkring många olika typer av flygplan och jag har aldrig sett några contrails som dessa jag nu ser.”

I Utah nationellt kände radioskådespelare David John Oates och Clyde Lewis-en välkänd talkshow värd i Salt Lake City, insjuknade helt plötsligt. Mr Lewis erinrade sig "Jag visste inte om detta har samband med sådana saker som att en fyra-linjers chemtrails sprutning som gjordes över Cottonwood, Utah område”.

Tre linjer sågs tre dagar innan. Temperaturen i Utah var 30 ° och sjönk till 5°, vindar med hastigheter på över 100km/timmen blåste upp och moln rullade in som släppte 30 centimeter snö "samtidigt som folk blev sjuka”.
En person bosatt i West Virginia rapporterade att "sjukhusen är fulla. Läkarna säger "nära en epidemi", "skolor är stängda".


Människor har allt från  'sinusinfektion till lunginflammation," och man skyller på vädret. Förresten, var temperaturen här i Charleston 28 ° på dagen, under kvällen sjönk den ner till 5 ° och det började snöa ! Planen gör fortfarande spår och vågor över himlen "

I Pittsburgh, Kansas, skrev en annan medborgare: ”Det är otroligt sällsynt att vi har flygplan som kommer in här över. Jag har bott här i mer än 10 år, att se spår på himlen är väldigt ovanligt. Dessa spår har lagts nu under 3 nätter. Jag har sett contrails i mitt liv men aldrig som dessa. Jag minns att jag tänkte hur "annorlunda" de verkade, jag undrade varför de bara hängde där och tänkte ,att detser ut som om  någon tog en tjock pensel och drog ett par linjer över himlen.
Vädret här varit helt galet. Bokstavligen kan man säga att vi under dagen kunde gå runt utan skor och i en t-shirt.
Samma natt, blev det snö, hagel och is på marken. Några dagar senare, så blev allt normalt igen”

Moln, Chemtrails och HAARP

Vädermodifiering innebär (sådd) eller ”odling” av befintliga moln med silverjodid som rutinmässigt genomförts i decennier. Men nyligen erkände flygvapnet att man tillfört kemikalier för att skapa moln. En tjänsteman inom flygvapnets studie,” Väder som en beräknande kraft - Att skapa Cirrus sköldar- Att Äga Vädret till År 2025” beskriver hur jet-tankers som flögs av "väderspecialister” används för att spruta kemikalier som till formen synbart liknande spridningen av chemtrails.

Vissa  experter enades att ett sådan storskalig mixtrande med molntäcke kan utlösa problem. Molnlagren beskrivs som en komplex termostat, molnen kyler jorden genom att reflektera inkommande solljus. Molnen värmer även atmosfären genom att fånga upp utgående värme.

Som en NASA forskare berättade för Rocky Mountain News, "En liten puff i en eller annan riktning kan eliminera den globala uppvärmningen, eller kraftigt öka den."

Om anklagelserna att bryta en FN-överenskommelse om att inte använda miljön som ett vapen, medgav US Air Force också att man kan påverka vädret genom att sända upp av små mängder energi vid precis rätt tid och rum.


 HAARP  (High Altitude Auroral Research Project)

Arbetar som en gigantisk sändare, tillräckligt kraftfull för att göra ”norrsken” över  Gakona i Alaska. Fler jonosfäriska värmare (HAARPs) är även  belägna i Puerto Rico och andra utvalda platser runt om i världen, och är alla ingående i detta ”Air Force projekt" skapat för att göra "betydande förändringar" av vår jonosfär.

Ett syfte är att styra vädret genom att böja/ändra riktning på jetströmmen genom att ”lyfta” atmosfären.
Värmeöverföring till lägre höjder påverkar direkt  lokala vindar och regn. HAARP´s  intensiva radiofrekvens stråle går rakt den lägre atmosfäriska  regionen, och värmer även denna vilket  HAARP inte har som mål att värma.

Detta kan bäst förklara fenomen som El Nino och chemtrail fenomen. Att spruta järnoxid och metaller i atmosfären, som liknar de partiklar som finns i chemtrailnedfall, tillåter solen, eller HAARP, att värma den väderbildande troposfären.

Alternativt kan strängarna av extremt fina polymers sprayas i den övre atmosfären som sedan värms genom HAARP.
Spindelnät-liknande" material har beskrivits driva ned med vindarna och misstänks härröra från sprutningsaktivitet på hög höjd. .

Efter att ”Environment News Service” lagt fram det här med vädermodifiering i teorin skrev HAARP: s uppfinnare Bernard Eastlund : "De försök som beskrivs verkar tekniskt genomförbara. Det nyliga  arbetet med att polymera tillsatser för mikrovågsabsorption har gjorts kommersiellt så att polymerfibrerna finns tillgängliga. "


Dr Nick Begich, författare till ” Änglar spelar inte på denna HAARPAN”  och andra experter i ämnet är också oroliga för att HAARP´s frekvenser av utsläpp av 20 till 30 hertz frekvenser kan utlösa förändringar i hjärnans kemi. Experiment visar att ”neurokemikalier”  frigörs vid dessa frekvenser och kan förändra tankar och känslor hos människor som leder till ångest, oförmåga att koncentrera och som starkt tyder på en negativ inverkan på människors immunitet mot så låga nivå icke-joniserande frekvensstrålning.

Nödläge för planeten ?

Kan en allvarlig global kris vara motivet bakom ett ökande insjuknande av medborgare eller från chemtrailssprutningen ? Eller kommer det verkliga hotet från solen? Eller har dom mänskliga aktiviteterna med atmosfäriska experiment och vädermanipulationer givit backslag ?


När Dr Edward Teller, en ledande klimatolog stod inför att ta itu med ett "Internationellt seminarium för Räddning av planeten" år 1998, visade då undersökningar att jordens temperatur inte hade stigit med mer än 0,07 grader per århundrade och att "friserade" forskningsrapporter avslöjades som backat upp påståendet om en "global uppvärmning".

Media larmade om att, "delar av Antarktis värms upp tio gånger gånger snabbare än innan.
Pingviner befarades snart utrotas på Antarktis halvön. Forskare klädda i träningsoveraller strosade omkring  i aldrig tidigare skådade regnskurar!"

Men man har konstaterat att solens strålningsnivåer ökar snabbt. Amerikanska bönder förlorade mer än $ 3 miljarder dollar per år på grödor skadats av UV-ljus. Som en epidemi av sol-inducerad katarakt svepte Nordamerika, reviderade EPA kraftigt sina prognoser över dödsfall i hudcancer från 9.300 till 200.000 under de kommande 50 åren. Enligt Earth Island Journal, drabbas försäkringsbolagen av extrema förluster pga av väderhändelser som slog rekord med 92 miljarder dollar, tre gånger den årliga dollar kostnaden för Vietnamkriget.

Förlusten var större än vad den stora olje-och den internationella handeln med vapen omsätter på ett år, försäkringsföretag är en av världens största källorna till investerings kapital. Avhaspling från katastrofala stormförluster på upp 1.500% jämfört med tidigare. Om den "globala uppvärmningen" fortsätter kan det leda till en global konkurs bland försäkringsbolag, vilket kan få en den ”dominoeffekt” experter varnat för och som  kan utplåna Wall Street.

Frågan är om människan ska leka Gud med dom följder och konsekvenser vi ser idag ?

Fortsättning följer....