lördag 24 november 2012

Tål våra barn den trådlösa tekniken ?

En läsvärd artikel om den allt mer ohälsosamma trådlösa tekniken som påverkar oss, djur och natur oerhört negativt.
(Dumma kommentarer till artikeln kan säkert härledas direkt till samvetslösa och störda individer inom VoF (Vetenskap och folkbildning) samt övriga totalt hänsynslösa "försvarare" av systemet och åt det allt mer snedvridna Näringslivet)


Läs mer här och dela gärna länken på Facebook: http://www.ostran.se/NYHETER/Kalmar/Taal-vaara-barn-den-traadloesa-tekniken/%28comment%29/view

(Nedan) Ett intressant uppslag att titta närmare på ? För läsaren att själv att uvärdera.

http://www.radisafe.se/

http://www.radisafe.se/problem.php

onsdag 21 november 2012

Man ljuger för dig, det är inte "kondensstrimmor" utan kemikaliespår du allt oftare ser.

Se denna film, ladda gärna ner den och sprid den.


Politikerna och miljöorganisationer är totalt blåsta och grundlurade !

Politikerna och miljöorganisationer är totalt blåsta och grundlurade. Tre viktiga frågor som synts i massmedia är att rädda ekonomin, minska befolkningen och ta fram än mer mineraler, olja och gas Tre flugor i en smäll och mobilindustrin, läkemedelsindustrin, teknikindustrin, oljeindustrin blir rika och vaccinindustrin som hjälper till att mörda befolkningen.

För vem betalade Al Gores fantastiska propaganda i form av boken och otroligt vackra film för att hjärntvätta politiker och regeringar och vanligt folk? Plötsligt har vi bara tio år på oss. Märkligt bråttom med tanke på den långa tid kunskapen funnits. Märkligt om uppvärmningen då vi hade det varmare på vikingatiden.
Man intensifierar chemtrailsspridningen i år och ökar strålningen med 4G och andra sändarsystem. Och varför skulle regeringarna inte lägga sig i vilken sändningsteknik som mobiloperatörerna nyttjar. Ingen har koll på nått och man ljuger om allt.

Och VoF (Vetenskap och Folkbildning) är verktyget med alla sina journalister i de stora massmedierna. Och vad hände nu med temperaturen efter intensiv chemtrailsspridning i år, 4G byggdes ut skitsnabbt på hela norra jordklotet i år, ja vad hände? Jo temperaturen steg ytterligare dramatiskt.
Sunda förnuftet säger, om man ökar partiklarna i luften och brassar på med mikrovågsstrålning då ökar temperaturen. Att folk blir sjuka av dessa storskaliga verksamheter gynnar läkemedelsindustrin och sprider man virus också då gynnar man vaccinindustrin.

Man skiter ju fullständigt i om vaccinet är ofarligt folk skall ju ändå dö i förtid det är meningen. Hela konceptet bygger på att komma åt mineraler, olja gas på arktis, rädda ekonomin och genom total hänsynslöshet för denna storskaliga exponering av gifter och strålning minskar man befolkningen och storindustrin blir rik samt bankerna. Så är ju handlingsplanen.

"Vi blev lurade! Så in i helvete lurade! "

Jag tänker på svininfluensan.
Och jag tänker på - nu faller nog taket in på mig - global uppvärmning, växthuseffekten, koldioxid och det där att vi går mot domedag. Ja, om vi inte lyder FN:s experter, bataljoner maktlystna politiker, läkemedelsindustrin. Ja och så medierna: hysteriska som hajar runt en blodkorv!
Svininfluensan först. Den hajpades, som ni kanske minns, som en pandemi, en farsot som skulle föröda jorden om vi inte satsade miljarder på vaccin, vaccin, vaccin, tillverkad, självklart nog, av medicinbolag. Och vad hände?".. läs mer här:

tisdag 20 november 2012

Varför sprutas inte chemtrails vid ekvatorn ? Sprutning över folkrika länder.

Vi väljer att lägga upp en intressanta frågeställningar från miljöingenjören och Miljöpartisten Solveig Silverin :

Solveig Silverin:


"Jag skickade de här frågorna till en person som jag vet är insatt och han har inte svarat vilket gör mig orolig. Han brukar alltid vara intresserad att svara. Frågan som alltid legat i mitt huvud är om det är meningen att skada vår hälsa med detta gift? En fruktansvärd fråga, men ställer man den inte öppet kommer heller ingen reflektera och protestera. Eller vad skall man göra. De väljer ju in faktum att sprida detta gift över befolkningen. Plus ökad strålning.

”4G byggs ut och temperaturen har ökat än mer nu. Varför sprider man chemtrails på nätterna? Varför sprider man inte chemtrails vid ekvatorn där instrålningen är som störst? Varför sprider man det över land i folkrika trakter, och riskerar förstöra/förgifta odlingsmark och grundvatten? Varför sprider man det på norra halvklotet? Varför sprider man svart chemtrails som absorberar värmen? och hur mycket energi avger varje sändarna i verkligheten och hur påverkar en pulsmodulering eller en frekvensmodulering partiklarna i luften? Och vad händer om man tillför än mer partiklar? Hur är det med att om man ökat volttalet i sändningarna vad betyder det? Och vad innebär det och stämmer det?”

http://sjukavmobilstralning.wordpress.com/

                                      Foton: Skåne 20 november 2012 kl 14.05
                                    

lördag 17 november 2012

Regnvattenprov- Oktober 2012- Höga halter av aluminium och svavel

En grupp aktivister har låtit insamla nederbörd under 4 dagar i slutet av oktober 2012 för att påvisa giftiga utsläpp från chemtrails. Ett gigantiskt och omfattande miljöbrott pågår som kommer att ge svåra följder för Sveriges natur och befolkning. Allt har godkänts av starka krafter i vårt land.

Tyvärr sker sprutningarna regelbundet också över alla NATO-länder, Australien samt USA.

lördag 10 november 2012

HUR PÅVERKAR BARIUM OSS ? CHEMTRAILS - NEDFALL - NANOPARTIKLAR
Barium är en tät jordalkalimetall som finns naturligt i malmfyndigheter och utgör upp till 0,05% av Jordskorpan. Barium och dess föreningar kan återfinnas i naturen eller produceras industriellt för olika användningar. Den största naturliga källan av barium är barytmalm, som består till stor del av bariumsulfat och finns i kalksten, dolomit, skiffer och andra sedimentära formationer.

De viktigaste orenheterna i rå barytmalm är järn (III) oxid, aluminiumoxid, kiseldioxid, och strontiumsulfat. Rå baryt omvandlas till krossad baryt som inte bara tjänar för industriellt bruk utan också tjänar, i sin tur, som källa för produktion av andra bariumföreningar.

År 2005 var den största producenten av baryt USA, med malmbrytning i gruvor i Nevada. Betydligt mindre mängder framställdes från en enda gruva i Georgia. USA: s totala produktion för 2004 var 532.000 ton, en siffra som representerade 7,3% av världsproduktionen. Denna produktionssiffra är 14% högre än för 2003.

Barium är en naturligt förekommande komponent av mineraler som finns i små mängder men i stor spridning i jordskorpan, särskilt i vulkaniska bergarter, sandsten, skiffer och kol. Barium finns naturligt i miljön genom vittring av bergarter och mineraler.

Barium och dess föreningar har flera viktiga medicinska användningsområden också. Bariumklorid har tidigare använts vid behandling av fullständigt hjärtblock, eftersom perioder av uttalad bradykardi (långsam eller oregelbunden hjärtrytm) och asystoli (hjärtstillestånd) hindrades genom dess användning. Denna användning övergavs dock, främst på grund av bariumkloridens toxicitet. (giftighet)

Den kännetecknas av extrem olöslighet, kemiskt ren bariumsulfat är icke-toxisk för människor. Den ofta används som ett radiopaktstöd vid röntgendiagnostik i kolorektal och några övre gastrointestinala undersökningar, eftersom det normalt inte absorberas av kroppen efter oralt intag.

I LUFTEN

Elemental barium genomgår en oxidation i luft och oxideras lätt i fuktig luft. Uppehållstiden för barium i atmosfären kan vara flera dagar till veckor, beroende på storleken hos partiklarna, den kemiska naturen hos partikelformen, och miljöfaktorer såsom regn. Den joniska bariumjonen, och dess typiska oxidations- tillstånd gör en isomorf substitution möjligt endast tillsammans med strontium, och i allmänhet inte med de andra medlemmarna i de alkaliska jordartsmetallerna. Barium kan också bilda salter med acetat, nitrat, klorid, och hydroxidjoner.

HUR EXPONERAS VI FÖR BARIUM?

Bakgrundsnivåer av barium i miljön är mycket låg. Luften som de flesta människor andas innehåller cirka 0,0015 delar av barium per miljard delar luft (ppb). Luften runt fabriker som släpper bariumföreningar i luften har cirka 0,33 ppb eller mindre av barium i utsläppsluften.. De flesta ytvatten och offentliga vattentäkter innehåller i genomsnitt 0,030 delar av barium per miljondelar vatten (Ppm) eller mindre. Efter inblandning av barium i flygbränsle och genom den medvetet utförda sprutning av sk "chemtrails" som sker i atmosfären av militära tankerflyg, så har höga nivåer av barium börjat påvisas  i analyser av nederbörd i USA, Australien och Europa, och då även Sverige inkluderat där vår grupp tagit upprepade prover.

(nedan regnvatten analys Sverige september 2012)


(nedan håranalys Sverige 2012)


Personer som riskerar att exponeras höga nivåer av barium är de som arbetar i industrier som gör eller använder bariumföreningar. De flesta av dessa utsatta personer andas luft som innehåller bariumsulfat eller bariumkarbonat. Ibland utsätts de för mer skadliga bariumföreningar (t.ex bariumklorid eller barium- hydroxid) genom inandning av damm från dessa föreningar eller genom att få dem på huden.

Bariumkarbonat kan vara skadlig om man av misstag ätit detta, eftersom det kommer att lösas upp i magsyran till skillnad från bariumsulfat, som inte kommer att upplösas i magen. Många miljöfarliga avfall innehåller bariumföreningar som utsätter dom som arbetar med avfallet för ökad exponeringsrisk genom inandning av dammet eller att få det på huden, samt att det kan kontraminera både yt och grundvatten i dessa områden.

HUR KOMMER BARIUM IN I KROPPEN OCH HUR LÄMNAR DET KROPPEN?

Barium kommer in i kroppen när du andas luften, äter mat eller dricker vatten som innehåller barium. Den kan också tränga in i din kropp i liten grad när du har direkt hudkontakt med bariumföreningar. Mängden barium som kommer in i blodomloppet när du andas, äter eller dricker det beror på bariumföreningen. Vissa bariumföreningar som är lösliga, såsom bariumklorid, vilken kan lättare komma in i blodomloppet än olösliga bariumföreningar såsom bariumsulfat.

Vissa bariumföreningar (t.ex.bariumklorid) kan komma tränga i kroppen genom huden, men det är mycket sällsynt och sker oftast i industriella olyckor i fabriker där de tillverka eller använda bariumföreningar. Barium från  miljöfarligt avfall kan komma in i kroppen om du inandats kontraminerat damm, eller ätit av kontraminerade växter, eller dricker vatten kontraminerat med barium från detta område.

Barium som kommer in i kroppen genom inandning, via mat eller dryck lämnar kroppen främst i avföringen och urin. Det mesta av bariumet som kommer in i kroppen försvinner inom 1-2 veckor från det att exponeringen upphört, dock stannar mindre mändger av barium kvar i kroppen och lagras in i framförallt skelett och tänderna.

HUR KAN BARIUM PÅVERKA HÄLSAN?

De hälsoeffekter som ges från exponering av olika bariumföreningar beror på hur väl den specifika bariumföreningen upplöses i vatten eller i magen.
Barium och bariumföreningar som inte lätt löser sig i vatten, orsakar skadliga hälsoeffekter. Läkare ger ibland bariumsulfat oralt eller genom att via införsel direkt i rektum hos patienter i syfte att göra en röntgenanalys av magen eller tarmarna. Användningen av denna speciella bariumförening vid denna typ av medicinska undersökningar är inte skadligt för människor.

Bariumföreningar såsom bariumacetat, bariumklorid, bariumhydroxid, bariumnitrat, och bariumsulfid som löser sig i vatten orsaka skadliga hälsoeffekter. Bariumkarbonat löses inte i vatten, men löser sig i magen, och det kan då orsaka skadliga hälsoeffekter.

Att äta eller dricka mycket stora mängder bariumföreningar som löser sig i vatten eller i magen, kan orsaka förändringar i hjärtrytmen eller förlamning hos människor. Vissa människor som inte omedelbart sökt läkarvård strax efter att fått i sig stora mängder barium via föda eller dryck  har dött.

Personer om via mat eller dryck råkar få i sig mindre mängder under kortare perioder har drabbats av kräkningar,magkramper, diarré, andningssvårigheter, förhöjning eller sänkning av blodtrycket, domningar i ansiktet, och muskelsvaghet. Råttor som åt eller drack barium under korta perioder hade svullnad och irritation i tarmarna, förändringar i organvikter (förminskade organ), minskad kroppsvikt och ökat antal dödsfall. Råttor och möss som drack avsiktligt bariumkontraminerat vatten under långa perioder uppvisade skador på njurarna, minskad kroppsvikt, och reducerade överlevnadsmöjligheter.

Vissa studier av människor och försöksdjur som exponerats för barium i luften har rapporterat om skador på lungorna. Man kan mäta bariumnivåer i kropps- vävnader och vätskor, såsom ben, blod, urin, och avföring, och även genom håranalys som är ett tillförlitligt test att kontrollera inlagrade gifter i kroppen och då givetvis även barium.

SAMMANFATTNING AV HÄLSOEFFEKTER

En viktig faktor som påverkar utvecklingen av negativa hälsoeffekter hos människor är lösligheten av bariumförening som individen utsätts för. Lösliga bariumföreningar skulle generellt vara förväntas vara större hälsoproblem än olösliga bariumföreningar på grund av deras större potential för absorption.

De olika bariumföreningar har olika löslighet i vatten och i kroppens vätskor och tjänar därför som variabla källor för Ba2 +jonen. Ba2 +jonen och de lösliga föreningarna av barium (särskilt klorid, nitrat, hydroxid) är giftiga för människor. Även bariumkarbonat är relativt olösligt i vatten, och är därför toxiskt för människor eftersom det är lösligt i magtarmkanalen.

Den olösliga, icke-toxisk karaktär av bariumsulfat har gjort det praktiskt att använda detta bariumförening i medicinska tillämpningar som ett kontrastmedel för röntgenundersökning av han mag-tarmkanalen. Barium ger ett ogenomskinligt kontrasterande medel vid förtäring det kan också ges som ett lavemang före en röntgenundersökning. Vid dessa rutinmässiga medicinska tillämpningar är bariumsulfat i allmänhet säkert.

Emellertid kan bariumsulfat eller andra olösliga bariumföreningar vara potentiellt giftiga när det är införes i mag-tarmkanalen under betingelser där det finns koloncancer eller perforeringar i mag-tarmkanalen och barium kan då komma in i blodomloppet.

Det finns ett antal rapporter om allvarliga hälsoeffekter hos individer som avsiktligt eller oavsiktligt exponerats för  bariumkarbonat eller klorid. Den domi- nerande effekten är hypokalemi (onormalt låga halter av kaliumjoner i blodet), vilket kan resultera i ventrikulär takykardi, hypertoni (rubbning i hjärtrytm - högt blodtryck) och / eller hypotoni (lågt blodtryck), muskelsvaghet och förlamning.

Barium är en kraftfull kalium-antagonist som blockerar den passiva utflödet av intracellulär kalium, vilket resulterar i en förskjutning av kalium från extra- cellulära till intracellulära utrymmen. Nettoresultatet av denna förskjutning är en betydande minskning av kaliumkoncentrationen i blodplasman.
Även om rapporterna  inte lämnade information om doser, är det troligt att de doser var höga.

Förutom de effekter som är förknippade med hypokalemi, gastrointestinala effekter såsom kräkningar, magkramper och vattnig diarré är vanligtvis inrapporterade kort efter intag. Barium har även en dränerande effekt på livsviktiga B-vitaminer i kroppen och en negativ påverkan på vårt immunförsvar då barium inaktiverar de viktiga T-cellerna och gör oss då mer mottagliga för sjukdomar och infektioner.

Liknande effekter har rapporterats i fall där individer utsatts för mycket höga koncentrationer av luftburna bariumföreningar; effekterna innefattar elektro-kardiogram (EKG) avvikelser, muskelsvaghet och förlamning, hypokalemi och magkramper, illamående och kräkningar, respiratoriska besvär och huvudvärk.

En studie fann signifikanta ökningar av blodtrycket hos råttor som exponerades för 0,80 mg barium /kg/och dag.Nefropati (njurskador) har observerats hos råttor och möss efter långvarig oral exponering av barium. Honmöss som utsatts för avsiktlig bariumexponering via luft under en längre tid har påvisat en nedsatt fertilitet och en ökning av antalet dödfödda ungar.

Se även tidigare inlägghttp://chemtrails-sverige.blogspot.se/2012/11/okad-fosterdod-chemtrails-exponering.html

torsdag 8 november 2012

Ökad fosterdöd - Chemtrails - Exponering - Giftiga substanser

Ett viktigt inlägg !

P. Rydstedt:
Ni har läst en hel del att djuren påverkats av någonting vilket resulterat i död bland djur.. Hur många av er har kännedom om den kraftigt ökade fosterdöden ? Pratade med en läkare som var enormt bekymrad över den explosivt ökade fosterdöden.. Ingen tycks veta vad orsaken är heller, man skyller på att alla ramar i ritningen inte varit med.. hmm, vad kan då orsaka detta, med tanke på mängden.. Vi pratar ju inte om att det råkar ske fosterdöd.. Vad har ni för tankar kring detta ? Hur kan man påverka en sådan här sak ?

Svar:
Graden av infertilitet och tidiga missfall har ökat markant de sista 10 åren och en stor del kan tillskrivas kosten och Glutenintolerans/Celiaki som breder ut sig explosionsartat, sen har vi ju givetvis nedfallet i ultrafin form (nanopartiklar) från chemtrails som sprutas i atmosfären, där nedfallet inandas av mamman och går givetvis via blodet över till fostret.

Det verkar vara en stor planering bakom "chemtrailsmixen" för den slår år alla hål, vi ska även ha i åtanke diskussionen på FN mötet i Rio på 90-talet (Agenda 21) där man ventilerade frågan om befolkningsökningen och ev åtgärder. 

En annan faktor är de HAARP-anläggningar (LOFAR, LOIS, EISCAT,mm) som använder höga doser av skadlig elektromagnetisk energi för att manipulera atmosfären och i den "magnetiska molnmassan" som bildats av chemtrails-aerosolerna för att styra vädret vilket givetvis kategoriskt förnekas av makthavarna.

Sedan är kampanjen mot "livmodershalscancer" på tapeten som har lockat många flickor att vaccinera sig och just detta vaccin innehåller direkt äggdödande substanser.

Givetvis uppmärksammar folket att allt fler sjukdomar breder ut sig under de sista 2-3 åren, och att allt fler är sjukare allt oftare nu och längre i bland annat respiratoriska besvär, lunginflammation, bihålebesvär, hudbesvär, huvudvärk, B-vitaminbrister (som även gör djuren sjuka) med mera.

Den alt mer utbredda exponeringen för  GMO-modifierade grödor och manipulerat spannmål är givetvis också en viktig faktor att räkna in.

I allt detta kan vi även se en markant försämring av kvalitén på männens spermier och även tendenser till en minskad sexuell drift.

Den elit av sjuka hjärnor som så gärna vill ha en decimering av planetens invånare vet nog vilka knappar de ska "trycka" på för att uppfylla sina önskemål, det börjar bli ganska uppenbart eller hur ?

(klicka på nedan bilder för att förstora)

tisdag 11 september 2012

11 september 2012. 2 solar syns i horisonten vid soluppgången

Nordvästra Skåne den 11 september 2012 klockan 07.16 fastnade 2 solar vid en serie bilder tagna mot solen.


Direktlänk till Youtube för större bild:  http://youtu.be/HV4BBPmBwAM

Chemtrailsplanen startade tidigt sitt värv med att försöka "slå igen" himlen framför solen dels för att dölja den lilla solens existens för allmänhetens, samt att begränsa strålningen av bla neutriner från solutbrotten nu när solaktiviteten har ökat markant under 2012.

Amerikanska forskare har påpekat att just det nu höga flödet av neutriner påverkar hjärnans aktivitet hos mänskligheten och att man befarar "våldsamheter" och "uppror" likt det som setts i mellanöstern att sprida sig till fler platser på jorden.

(klicka på bilderna för att förstora dom)måndag 3 september 2012

Planet X vid solen är svaren till chemtrails och vädermanipuleringen ?!


Se gärna videon direkt på Youtube för större bild: http://www.youtube.com/watch?v=89fhwwZ9_n0&feature=share&list=UL89fhwwZ9_n0                           Länk till Youtube ovan film: http://youtu.be/NR7NIwY5y1A


Länk till Youtube ovan film: http://www.youtube.com/watch?v=DdEnWBXg9RY&feature=share&list=ULDdEnWBXg9RY

Solteleskopen har fångat objekt vid solen som verkar sakna rimliga förklaringar. Ett av objektet verkar ta energi direkt ur solen. Utbrotten på solen har ökat under 2012.


En brun dvärgstjärna vid namn Nibiru också kallad Planet X ska ha kommit in med sina 7 månar i vårt solsystem nu.NASA rapporterade redan 1983 om denna bruna dvärg men sedan har det varit knäpptyst om dess existens.


Är det förklaringen till att vår himmel sprutas med hälsovådliga "chemtrails" innehållande aluminium, barium, bor mm, för att dölja avvikelser vid solen och för att skydda från farlig strålning vid solutbrotten som nu är allt mer frekventa ? Kommer utbrotten att kulminera i gigantiska utbrott som kommer att påverka hela planeten ? Vad är det våra ledare vet som dom döljer för oss ?


NASA har idag "retuscherat" originalbilderna på "sfären" invid solen så att det inte längre går lika enkelt att urskilja föremålet, det går att avslöja direkt mot sparade bilder veckan dom kom ut på Helioviewer..
Likaså censurerar nu NASA bort dom timmar solen har utbrott i sina filmsekvenser av solen from 2 september 2012, för att dölja den ökade solaktiviteten från allmänheten och en hel del annan intressant aktivitet vid solen.Varför har man valt att dölja det som kanske kommer för majoriteten av jordens folk ? Troligen för att vi har cyniska egoister i maktpositioner jorden över som ser om sitt eget hus och lämnar miljarder andra åt sitt öde.


Kanske det är dags att se om sitt hus, skaffa hem konserverad mat, flaskvatten, gasolkök, spritkök, stearinljus med mera redan nu i fall det oundvikliga sker som kommer att slå ut all samhällsservice.

Flera gigantiska farliga solutbrott är att vänta och även när dvärgstjärnan ska bryta sig ut från solen och komma vår väg med sina 7 månar i sällskap, där varje måne omges av flera asteroider som följt med i släptåg efter deras passage genom asteroidbältet..En skrivelse från Gordon :

"Regeringen och eliten och de rika och mäktiga, alla vet detta, men har inte för avsikt att berätta, eftersom du är en förbrukningsvara. Al Gore, erbjöd sig att gå i spetsen för coverup sedan 1983-2003 med att kämpa för "global uppvärmning". Al Gore, och alla presidenter sedan GH Bush den äldre, och varje topphemlig vetenskapsman som är involverad i rymdprogrammet vet att Planet X kommer att närma sig inom 14 miljoner miles från jorden, vända och lämna solsystemet, och då inträffar också det största polskiftet i jordens historia, vilket gör att 90% av befolkningen kommer att duka under av flodvågor, vulkanutbrott, jordbävningar, svält och sjukdom. Detta kommer att försätta oss tillbaka till stenåldern.


Nästan alla på jorden kunde ha räddats eftersom NASA har känt till detta i över 50 år. De identifierade Planet X som nu är här för 27 år sedan, och nu i dag ljuger dom fortfarande.Dom vet också att hundratals meter höga flodvågor kommer, vulkanutbrott och kraftiga jordbävningar som kommer att separera jordskorpan. Tror du fortfarande på den "globala uppvärmningen" ?

Jag valdes som en möjlig framtida astronaut och fick ett stipendium från National Science Foundation för att studera astronomi och rymdvetenskap, och astrofysik. Jag har arbetat för FN om en uppförandekod för moraliskt uppförande för transnationella företag och suttit i miljöstyrelsen för staten Vermont. Detta är också en tid av separation mellan det själviska och osjälviska. Detta är ett test och ditt liv är på den linjen. Du bör bo minst 100 miles från kusten och på en höjd av minst 200 meter. Alla regeringar, ekonomier och räddningsinsatser kommer att misslyckas. Så fråga dig själv, du gör vad du vill, är du med dom du ska vara med och lever du på en säker plats?Alla vulkaner kommer att gå av vid samma tid, heta stenarna orsakar skogsbränder, det kommer stora jordbävningar som skakar planeten. Pengar och ägodelar, värdesaker kommer att vara värdelösa. Den amerikanska regeringen kommer att överleva under en kort tid i bergen i Colorado. Folk måste vara beredda att försvara sig mot plundrare, mördare, våldtäktsmän och tjuvar som kommer att vara på fri fot. Titta på nyheter, se vulkaner, skalven. Har du någonsin sett två rymdfärjor på startplattan ? För att rädda de andra i eliten ? Varför akut fixa till Hubbleteleskopet och nya alla refraktorglas för "iakttagelser" på rymdstationen? Var uppmärksam.Efter övergången, i 20 till 40 år kommer det att finnas ett fuktigt och dystert klimat när all is i världen smälter och haven stiger i storleksordningen 700 meter. Vulkaniskt damm kommer successivt att försvinna bort. Solpaneler kommer inte att fungera speciellt bra. Det enda hoppet för att få el är små vindkraftverk. Du måste veta hur man odlar själv från grunden. Har du en trädgård, höns eller bin? Vet du hur man använder handverktyg, håller sig varm, bygga strukturer och båtar? Inga butiker kommer någonsin att öppna igen. Det blir inget mer bränsle, du använder dig av vad du har. Europa kommer att bli nedsänkt i jordskorpan, hela Indien kommer att glida under Himalaya och Ryssland med undantag för topparna i Uralbergen kommer att vara under vatten. Texas och Florida kommer att vara borta för alltid. Kalifornien blir Kalifornien öarna. Maine blir tusentals små öar.


Människor behöver protein och salt. De stora sjöarna blir salt och den östra kusten av USA kommer att vara en separat halvmåneformad kontinental ö. Karibien och Latinamerika kommer att försvinna. Jag skulle kunna fortsätta, men jag hoppas att ni kommer ihåg vad jag har sagt hittills. Maine och New Zeeland, som  har hållits nere av glaciärer kommer att stiga upp med cirka 500 meter. Grönland och Antarktis kommer att vara den nya karga marken.

Du bör titta på Planet X varje dag. Vid soluppgången är den till vänster om solen, och vid solnedgången, till höger. Den är nu så nära till solen att det är svårt att se, men folk tar bilder av den nu. Samma dag som den är tillräckligt långt från solen komme den att vara väl synlig för hela världen, då kommer det att några veckor kvar till skiftet. En vecka innan skiftet kommer nordpolen att rulla bort från solen och det norra halvklotet kommer att vara i totalt mörker tills efter övergången. Alla broar kommer att kollapsa, dammar kommer att kollapsa, vägar sättas igensatt och du kommer inte att kunna lämna något område för något annat område. Du kan kyssa Cape Cod, Long Island, Rhode Island, och andra vackra kust platser adjö för alltid. Det inkluderar alla större kuststäder i världen.


 Jag vet inte det exakta datumet, men det kommer att vara i slutet av augusti, i slutet av december i år, eller i slutet av april, augusti eller december nästa år. Det beror på att det finns "magnetiska trimester" och jorden är i klorna på Planet X magnetfält nu. Följ nyheterna. Ingen tänker på att jordens förändringar är onormala, men kommer de att berätta varför ? "

Gordon Xxxxxxx 2.9.2012


 Michel de Nostredame (Nostradamus)
Les Propheties, C2:Q43
 
"During the appearance of the bearded star.
The three great princes will be made enemies:
Struck from the sky, peace earth quaking,
Po, Tiber overflowing, serpent placed upon the shore."

söndag 2 september 2012

lördag 25 augusti 2012

Nedfall från Chemtrails avspeglas även i våra kroppar

Ytterligare ett prov som är av stor betydelse. En testperson i Skåne har klippt av hår som är den bästa källan för att visa inlagrade ämnen, och skickat in detta till ett speciallaboratorium för en utförlig analys och även tagit med metallen Bor som man länge misstänkt som ingående komponent i chemtrails utöver Barium.


Alarmerande resultat !

Då det sprutas oerhört intensivt över södra Sverige och över svenska delen i det amerikanska vädervapnet HAARP, nämnligen LOIS-anläggningen så är personens håranalys ett bra exempel.Mannen berättar: "Det började förra året med att folk i omgivningar blev akut sjuka i hög oförklarlig feber, tappade hår och blodprover uppvisade kraftigt sänkta nivåer av vita blodkroppar. Ibland kunde attacker av svår hosta och flytningar från urinvägar hos många uppträda."

Provet visar höga nivåer av Barium och Bor vilka båda kan skäligen starkt misstänkas härledas till sprutningarna. Tillsammans med vårt regnvattenprov som visar höga värden av Aluminium så har vi ett bra facit på ingående gifter och även alfastrålaren Uran, vi har även facit till insektsdöden som nu blivit omfattande då insektsgiftet Arsenik hittades i regnvattnet och i hårprovet höga värde av Bor som också är en insekticid.Aluminium, Arsenik, Uran, Barium och Bor är alla högst troliga ingredienser i chemtrails då dom är metaller som behövs för att styra vädret via mikrovågsenergier. Just nu lever vi i en förgiftad värld som bara blir värre för varje dag som går. Det är dags att vakna nu för er själva och barnen som växer upp, alla får detta i sig iom att det sprutas över hela Sverige.

Det kanske nu är dags att fler följer mannens exempel och testar sitt hår för dessa ämnen och att man nu börjar avkräva våra styrande politiker på besked på vad som pågår bakom ryggen på folket.

*Not. Mannen anger "Natrium (salt) visar pga att jag gillar smak på maten jag äter, Silver beror på att jag använder Kollodialt silver vid förkylning)