måndag 30 juli 2012

Geo-engineering i Europa under juli 2012. Skandinavien-England-Island-Atlanten

Geoengineering in Europe july 2012. Chemtrail-aerosols are dumped in the atmosphere to manipulate our weather and to use it as a weapon by US/Nato. More than 440 of 700 tankers from the cold war has been rebuilt for spraying unhealthy aerosols and the regular passenger jets are often using special jetfuel for geoengineering.

Mer än 440 av 700 tankerflyg från kalla kriget har idag byggts om för att användas för att spruta hälsovådliga aerosoler i den geoengineering (vädermanipulering) som pågår i det tysta, även det reguljära passagerarflyget är ofta delaktiga i detta med specialbränsle för ändamålet..
Chemtrails-aerosol över Skandinavien-England.Island-Atlanten.


Du kan också se fimen direkt på Youtube för större och bättre bild genom att följa denna länk:
http://www.youtube.com/watch?v=cvBwE-0cowQ&feature=channel&list=UL


onsdag 25 juli 2012

Namninsamling - Protestlista - Chemtrails - Vädermanipuleringen

En ny namninsamlingslista för att stoppa miljöförstöringen och leken med vår atmosfär har sett dagens ljus, skriv under och sprid vidare !

 *Please use this tool to translate from swedish to english: http://translate.google.com/#en/sv/


 http://www.avaaz.org/en/petition/Stoppa_vadermanipuleringen_Stoppa_spridandet_av_Chemtrailsaerosoler/?fryOpdb&pv=2

Till: Regeringen, Försvarsmakten, SMHI, Svensk Media.

Stoppa besprutningen med giftiga sk Chemtrails ovan våra huvuden NU ! Dumpningarna sker i enorma mängder via Chemtrails.

Det sker både via utländsk makts tankerflyg som upprepat kränker svenskt luftrum och via passagerarflyg som använder "spetsat" bränsle för ändamålet.

Stoppa dom anläggningar i Sverige som använder mikrovågs-energier för att manipulera väder och atmosfär (HAARP)

Ge oss vår blå himmel åter- Stoppa den vädermanipulering -Geo-engineering som pågår.

Stoppa dom farliga experimenten i atmosfären med att manipulera vårt väder, atmosfären tillhör oss alla det är inget fysiklaboratorium åt USA-Nato.

Sprid budskapet som har högsta prioritet före ALLA ANDRA samhällsproblem !

Detta är ALLVAR ! Vi kan inte vänta ! Detta kanske ALDRIG går att reparera ! Vår naturliga väderrytm sätt nu ur spel.

Vi blir förgiftade, föda och vatten blir kontraminerat i detta globala experiment, det drabbar ALLA levande varelser på planeten !

Vi måste stoppa Galningarna som utför denna förgiftning i "Geoengineeringen och växthuseffektens namn" !

Informera alla dina vänner, Press/Radio/Tv/Myndigheter/Regering/Försvaret ! Låt dom veta att VI nu vet och förstått allvaret !

Se upp för oriktig information som finns på tex Wikipedia om chemtrails, det är ren desinformation som fullt medvetet förts ut av makten som skyddar sina intressen i detta samarbete med USA och Nato.

Vem som helst kan bli medlem på Wikipedia och skriva.

Skriv på nu och ta din bit för att detta stoppas !

 http://www.avaaz.org/en/petition/Stoppa_vadermanipuleringen_Stoppa_spridandet_av_Chemtrailsaerosoler/?fryOpdb&pv=2

tisdag 24 juli 2012

Läkaren Mats Reimer - Chemtrails - Statens vakthund - Dagens Medicin - Lögner för desinformation

Läkaren Mats Reimer är sedan länge känd för att ingå i statens tjänst som "vakthund" för att försvara statens och näringslivets intresse.

Nu har makten kopplat in honom på chemtrails frågan för att bearbeta det sovande folket till en ännu djupare sömn i frågan, genom ett "förnekande" och avfärdande av en för ändamålet avlönad "beskyddare".I sin uppfinningsrikedom för att dölja sina brott mot svenska folket tar nu makten nästan desperat till "Dagens Medicin" för att lura och desinformera folket via sin "talesperson" Mats Reimer, och det är mer än ruggigt att man valt att gå denna väg för att dölja det som sker, Dagens Medicin lär nog tappa avsevärt av sitt naggade anseende när väl sanningen kommer fram till befolkningen.

Troligen vill man även nå ut till landets "självtänkande" läkare med ett "tyst budskap" att den läkare eller sjukvårdspersonal som ansluter sig till kampen mot pågående "vädermanipulation/geo-engineering riskerar att förlöjligas av kollegor och kanske stämplas som "paranoida".

Man ser här ett väldigt bra exempel på hur man använder sina verktyg (media) för att lura det godtroga folket och i detta fallet ge "kraft" bakom sina lögner med en läkares ord.Tyvärr skjuter sig läkaren Mats Reimer rejält i foten när han ger sig in i chemtrails-debatten och skämmer ut både sin egen person och Dagens Medicin. Mats Reimer ska syssla med sjukvård och inget annat.

Mats Reimer är även medlem i statens egen propaganda  organisation VoF (vetenskap och fortbildning) som är känt för att "tugga ner" motstånd och sanningar som kommer i dagen.

*Den modifiering av atmosfären som sker under kodnamnen "projekt Combine" (eu) och "projekt Clover Leaf" (USA) måste helt klart avslöjas för folket och stoppas innan oreparabla och permanenta skador uppstår i bla livsviktiga eko-system vilket uppenbarligen läkaren Mats Reimer hänsynslöst blundar för när han här tydligt sålt sig till makten och försvaret av deras intressen.


Vad blir nästa drag för att dölja det pågående brottet geo-engineering/vädermanipulering ?
"Hyra in" fler samvetslösa personer i statens "tjänst" för fler "trovärdiga" uttalanden ?

Här är lite av den smörja Mats Reimer vräker ur sig (säkert från färdigt manus) i Dagens Medicin:

 Flygplan lämnar kondensstrimmor efter sig på himlen när vattenångan i avgaserna blir till vattendroppar eller iskristaller i den kalla luften på hög höjd, ett vitt streck som i luft mättad med vattenånga kan hänga kvar länge efter att planet förlorats ur sikte. Är luften torr förångas däremot kondensen snabbare.
Mer eller mindre öppet paranoida personer har sedan ungefär 15 år tillbaka misstänkt att dessa vita streck inte är kondens utan att planen sprutar ut en eller annan kemikalie eller smittoämne för storebrors räkning. Att myndigheter, piloter, meteorologer med flera förnekar att kondensstrimmorna är något annat än just kondens ser bara chemtrails-förespråkarna som ännu ett tecken på den stora konspirationen.

Här är länken till inlägget i Dagens Medicin: http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/chemtrails---en-nygammal-konspirationsteori/


*Not.

I kategorin "vakthundrar och beskyddare" (controlled-damage) hittar vi även journalisten Clas Svahn (DN och UFO-Sverige) samt VoF (vetenskap och folkbildning) med många, många flera.


Dansk press tar upp ämnet med dom kraftiga luftföroreningar som råder på bla Kastrups flygplats där flera arbetare på plattan drabbats av astma, luftvägsbesvär, lungcancer med mera efter att ha andats in dom "ultrafina partiklar" som finns i höga halter runt flygplatsen.

Att även vanligt trafikflyg delvis deltar  i  det vansinnes projekt geo-engineering eller vädermanipulation råder det inget tvivel om, och det utförs högst troligt med "spetsat " jetbränsle (svavel, aluminium,mm) vilket lett till en katastrofal ökning av ultrafina partiklar på flygplatser globalt sedan minst 5 år tillbaks i tiden.

Tom i Köpenhamn har luftprover tagits vid Rådhusplatsen som uppvisar väldigt höga värde av luftburna ultrafina partiklar.Dansk press låter danska folket komma till tals om vad som sker på himlen:http://ekstrabladet.dk/minsag/article1779634.ece?utm_source=tiny&utm_campaign=tiny

Gå in på sidan och gör din stämma hörd och rösta (även i Danmark finns det givetvis också "bevakare" av systemet som dyker in med "anpassade" kommentarer till artikeln)*Please use this tool to translate from swedish to english: http://translate.google.com/#en/sv/

Alliansen tillåter grova miljöbrott - Gifter dumpas i luften du andas


 "Är det någon som dirigerar planen så vet dom också vad dom gör".
 

Det finns minst en som vet delar av vad som pågår... piloten och markpersonal samt deras handledare/chefer. Sen om det skall följa "chain of command" så finns det någon som ger order från högre ort också. Det är ett faktum. Således, någon vet exakt vad som pågår här.

Om inte, då är det en intressant variant av flygsäkerhet? Då skulle säkert piloter generellt bli förbannade över att man inte följer gällande flygregler med aktiva transpondrar etc...iom att besprutningsplanen ej ses för allmänheten på tex Flightradar utan troligen bär militärtransponder som endast "ses" av flygledningen.

"Media" kunde ta upp det och be denna någon träda fram med en förklaring? Utan den klassiska lögnen om "kondensstrimmor" då alltså - det skulle bara spä på känslan av mörkläggning.


*Please use this tool to translate from swedish to english: http://translate.google.com/#en/sv/
 Det är ytterst allvarligt att vårt lands ledning gått bakom ryggen på svenska folket och släpper in både Amerikanskt och Natoflyg att dumpa 100 000-tals ton av aerosoler i vårt luftrum och i luftrum som drar med sig nedfall från aerosoler att drabba natur och levande varelser i Sverige.

Vi är alla försökskaniner i landet när USA och Nato använder vår atmosfär som fysiklaboratorium just nu...det slår ut både natur och levande varelser...allt utfört av en mindre skara (ett par tusen) cyniska och hänsynslösa kreatur (US-navy, Pentagon= Oljeogliarkin=Bankirerna i topp, Nato,mfl.

När det gäller Sveriges del i vädervapnet/manipuleringen och det som sker över och i vårt land hittar man SAAB-Aerospace, Ericsson, Statoil, Svenskt Näringsliv, Svenska försvaret, mfl inblandade som har intresse i det som sker och som totalt skiter i konsekvenserna av det dom gör .....tyvärr men sant...

Detta är vad regeringen gjort sig skyldiga till:Trolöshet vid förhandling med främmande makt

Trolöshet vid förhandling med främmande makt är ett brott enligt svensk lag.

I 19 kap 3 § brottsbalken står:

"Om den, som fått i uppdrag att för riket förhandla med främmande makt eller eljest bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder främmande makts intresse, missbrukar behörighet att företräda riket eller eljest sin förtroendeställning och därigenom orsakar riket avsevärt men, dömes för trolöshet vid förhandling med främmande makt till fängelse på viss tid, lägst två och högst tio år, eller på livstid."söndag 22 juli 2012

Svensk media sämst i hela västvärlden ! Sluta köpa tidningarna !

Varsågod Svensson ! Nu behöver du inte undra längre varför inga sanningar kommer fram i vårt land eller varför ansvariga i Sverige inte ställs tillsvars för den landsomfattande miljöförstöring via chemtrails-aerosol dumpningarna som sker av utländskt flyg som upprepat kränker vårt luftrum.

Länk till reportaget: http://www.friatider.se/svensk-media-ar-samst-i-hela-vastvarlden*Please use this tool to translate from swedish to english: http://translate.google.com/#en/sv/


En fd journalist i Stockholm, numera pensionerad, har efter sin pensionering öppnat munnen och berättat hur svensk media styrs upp av USA.

Han berättade följande att ända sedan Bengt Dennis dagar som chefsredaktör på Dagens Nyheter har det varit praxis att chefsredaktörerna 1 gång i månaden är på besök på Amerikanska Ambassaden i Stockholm, där direktiven läggs upp för vad som får skrivas och vad som inte får skrivas och hur saker och ting ska skrivas...(detta förfarande sker än idag) han berättade att USA har otroligt stort inflytande över svensk press och media.

Han berättade också att just nu är all svensk media ett instrument för att "krigshetsa" åt USA i Syrien och Iranfrågan och med att smyga fram en bild till svenska folket om fördelarna med ett Nato-medlemskap...även här åt USA..

Bengt Dennis utsågs till chefredaktör för Dagens Nyheter 1981. Året därpå var det regeringsskifte och Olof Palme blev statsminister. I samband med att Palme utsåg ministrar till sin regering utnämnde han Bengt Dennis till riksbankschef. Valet stod mellan Bengt Dennis, Aftonbladets chefredaktör Carl Johan Åberg och Per Vinde.

Det var Kjell-Olof Feldt som föreslog Dennis. De hade arbetat nära varandra när Dennis före arbetet på DN varit statssekreterare i Handelsdepartementet under föregående period då socialdemokraterna varit i regeringsställning.


Den fördummande journalistiken och dess effekter : http://www.dsm.nu/duopolister.pdf


 

 


Hillary Clinton inspekterar sitt väder-jordbävningsvapen i Norge


Länk till sidan som tar upp ämnet: Jordbävningsvapen i Tromsö-Norge

*Please use this tool to translate from swedish to english: http://translate.google.com/#en/sv/

Sulfur - Svavel - Chemtrail - Aerosol - Scandinavia - ManipulationChemtrail-sulfur-svavel-aerosol over Scandinavia 13-17 juli-july 2012. Satbilder-satpictures.


Se vad makten gör bakom din rygg och hur man idkar miljöförstöring på högsta nivå !

Satellitbilder visar svavelhaltiga aerosoler som används för vädermanipulering - geo-engineering
Satellite pictures shows sulfur-containing aerosols for weather manipulation.
Scandinavien - Scandinavia - England - Irland - Ireland - Island - Iceland - Atlanten - Atlantic


Se den gärna direkt på Youtube för bättre och större bild, följ då denna länk:
http://www.youtube.com/watch?v=GrzIyhgjAf4&feature=youtu.be
                                           Kraftfull besprutning Österrike 15 juni 2012 !

            Incredibly aggressive Chemtrailling above Vorarlberg in Austria.15th of june 2012
*Här är ett exempel på en klassisk statlig "vakthund" av systemet (damage-control) som delger "trovärdig information" när det gäller vädret åt den sökande allmänheten som lätt suger åt sig av informationen från en "lärd" och förvillas att tro att vårt nu avvikande väder och sista vintrar ingår i gängse normala cykler.
MEN han har glömt att ta upp den omfattande geo-engineering och vädermanipulation som pågår som han helt självklart både borde sett och förstått som "skolad" allt annat är skamligt. (följ länk)

http://danielhansson.se/det-senaste-om-vintern-2012/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------lördag 21 juli 2012

Den svenska sommaren. 1993 och 1996 första vädermanipuleringarna i Europa1993 provsprutade US-Navy i samarbete med NASA och engelska Royal Airforce för första gången jetströmmarna ute på Atlanten under Maj-Juni för att manipulera vädret i "forskningssyfte" , vilket medförde ett år av svår torka i Sverige...ingen nederbörd på 7-8 veckor, brunnar sinade, tom träd vissnade....

*Please use this tool to translate from swedish to english: http://translate.google.com/#en/sv/
 1996 i skiftet December-Januari sprutade man åter i sina försök utanför amerikanska gränser med att manipulera vädret i större skala, vi gick från tex -20 grader till + 10 grader och regn på 2 dagar i södra Sverige av detta ingrepp....

Sedan 2011 har projektet dragits igång för full maskin efter några inledande år med läggningar av chemtrails (giftiga) i paralleller med det naturliga magnetfältet och byggandet av det millimeter tjocka "plasmaskikt" som fodras i atmosfären för manipuleringen.
Man är även klar med installationen av nödvändiga mikrovågs-anläggningar (för väderstyrning ) på norra halvklotet (HAARP-LOFAR-LOIS-EISCAT) och nu är pågående aerosolsprutningar med svavelhaltigt innehåll gigantiska...om du nu mot all förundran skulle undra var sommaren tagit vägen....har du svaret här.....
Utrikesminister Carl Bildt har full vetskap och är delaktig har alla kontakter i projektet och full vetskap om Natos del i detta, likaså Jan Björklund är involverad och sitter inne med svaren, Maud Olofsson är fullt medveten och "köpt" in i detta, Miljöminister Lena Ek är fullt informerad, varför ställer ingen dessa ministrar mot väggen ? Valet är nu ditt....du kan agera och berätta för din nästa....eller sova vidare i tron att allt är ok...tro på lögnerna från dina makthavare och media....tro att deras tystnad  pekar på att allt är helt "normalt", och att det bara är "konspirationsteorier" att vädret manipuleras och att strecken på himlen du ser är "kondensstrimmor"...agera eller ta konsekvenserna av det som pågår...


fredag 20 juli 2012

Sanslös desinformationskampanj i media för att dölja vädermanipuleringen

För att dölja den geo-engineering (vädermanipulering) som pågår för fullt dygnet runt över norra halvklotet och där 100 000-tals ton aerosoler hänsynslöst vräks ut i atmosfären av amerikanska tankerflyg, Nato samt "underhålls "sprayas via trafikflyget, tar man sitt verktyg kallat "massmedia" till hjälp i brotten mot mänskligheten.

Man gör allt för att dölja det militära samarbetet runt amerikanska vädervapnet HAARP och journalister som arbetar där verkar inte ha något samvete varken mot egna anhöriga eller övriga befolkningen, utan presentera fräckt en "sanning" åt befolkningen (kallas damage-control).


Se nedan satbild från 19 juli 2012 hur sprutade aerosolmassor smetat in hela norra halvklotet i en "sörja" och hur man fullt medvetet skapar lågtryck efter lågtryck, och hur man sedan tillsammans med HAARP-anläggningar i flera europeiska länder manipulerar vädret, det går runt , runt, runt...


Se den fräcka desinformationskampanjen i DN den 20 Juli 2012: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/forskare-ska-kyla-ner-jorden-med-solsprej


onsdag 18 juli 2012

2009 diskuterades det om att vräka ut miljontals ton svavel över Norden

Redan 2009 fördes dialogen om att vräka ut svavel i atmosfären över Norden, det kommer att bli kallt, försurat och farligt...men forskarna (galna forskare) tror sig kunna rädda världen...( med säkerhet ett inlägg i desinformationskampanjen som pågår parallellt med den vädermanipulering som sker och skett i snart 10 år över Norden.)


En länk till galenskaperna som diskuterats (fast detta har pågått länge och än idag)

http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article1666270.ece

Bedragarna gör allt för att lura folket. SR.se - SMHI - vädermanipulering

Makten vet inga gränser längre i sin bedrägliga desinformationskampanjer till det sovande folket som varken ser vad som sker/skett på himlen eller reagerar på kall sommar med mängder av nederbörd.


Makten använder sig av sina maktverktyg för att i vanlig ordning lura folket, bla har man startat upp ett "väderprogram" som kallas "CIRRUS" i Sveriges Radio P1 för att verka trovärdiga och låtsas som allt är normalt.
Nedan ett utdrag ur desinformations kampanjen:

"Även i år är det många lyssnare som hör av sig med frågor kring varför SMHI har delat in Sverige i just de områden de har valt. Flera har också förslag på andra områden. En del tycker också att det är svårt att förstå till vilket område man hör i väderprognoserna. Eftersom det kommer så många frågor om detta, hinner vi inte svara på alla frågorna i programmet. Vi har tagit upp ämnet i tidigare program och här kan du höra vad meteorolog Erling Brännström på SMHI svarade då om indelningen."

En länk till sidan:  http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3188


Man har till och med fräckheten att be om läsarbidrag i sina bedrägliga avsikter att söva folket allt djupare att "allt är normalt"
(bild från SR.se "CIRRUS" läsarbidrag)
Kära svenskar ! Det pågår geo-engineering, vädermodifikation för fullt, man vräker ut aerosoler för att styra vädret, man har byggt anläggningar för att värma jonosfären för samma ändamål, allt annat är lögn ! Socialdemokraterna godkände allt detta bakom sovande folkets rygg 2001.


Du kommer att få se massor av"nya" molntyper, formationer som aldrig funnits innan, du ser idag moln på moln....allt i spåren av manipuleringen av vädret.


SMHI har fullt upp att döpa alla "nya" moln med det ena namnet värre än det andra, fantasin tycks inte ha några gränser när det gäller att lura sitt folk.

Ta fram gamla fotoalbum, filmer, böcker ,mm och studera hur himlen såg ut förr...så ser du vad som hänt.

måndag 16 juli 2012

Tornado - Polen - Poland 15 July 2012. Geo-engineering

Tornadoes Tear Down Homes Across Poland 15 juli 2012

At least one person has been killed and ten others injured after a series of tornadoes ripped through parts of Poland.An area around Bory Tucholskie forest, a national park and popular tourist destination, was hit by a twister between 800 and 1,000 metres wide.

More than 400 hectares of woodland were flattened in the area and more than 100 houses destroyed, authorities said.Power lines were downed and roads were closed as hundreds of firefighters worked to clear away fallen trees. Some trains had to make detours after debris fell onto tracks.

Local resident Stara Rzeka said: "I was sleeping at the front of my house when a buzzing sound woke me up. I didn't know what was happening. I looked out and saw a huge number of branches. Then there was a terrifying rumble. It all lasted for four or five minutes.

 "When it all ended I looked around and saw that my yard was covered in fallen trees that had been growing nearby, the fence had collapsed. There was a complete disaster at my neighbour's yard."

Firefighter Mieczyslaw Torlop said that the man was killed in the village of Wycinki after his house collapsed.
                 
 "The man was installing the water conduit. He tried to hide from the tornado so he was running near the house. The whirlwind was so strong that the house collapsed on him. He was killed outright," he said.

Probably sideeffects of the weather manipulation/ geo-engineering that has been going on for perhaps 10 years over Europe together with HAARP.

Tornados drabbar Polen 15 Juli 2012. En av dessa tornado var ca 1 kilometer bred och hade vindhastigheter på upp till 200km/timme. Ett led i verkan av den vädermanipulering/geo-engineering som pågår bakom folkens rygg.

torsdag 12 juli 2012

Chemtrail-aerosols over UK - Ireland - Scandinavia - Iceland.10-11th of July 2012

Heavy raining and flooding over Northern Europe lately has an simple explanation. US and Nato are manipulating our weather with aerosols and HAARP (electro magnetic microwave energy) they call it geo-engineering.
Sprayed chemtrail-aerosols can clearly be seen in satellitepictures. UK (England), Ireland, Scandinavia are heavily sprayed with chemtrails and unhealthy aerosols, and together with the HAARP-facilities LOFAR, EISCAT, LOIS they now have the ultimate weather weapon.

See this movie directly on Youtube for better and bigger picture , follow the link:

 http://www.youtube.com/watch?v=e8LDQ-HoULE&feature=youtu.be

Evidences of sprayed chemtrail-aerosols in satellite pictures.UK-Ireland-Scandinavia-Iceland.


Infowars.se - Alternativmedia - Debatt om Geo-engineering

Sajten Infowars.se har öppnat upp igen och är ett förträffligt alternativ till toppstyrd media för den som söker sanningar bakom händelser i världen som oftast lydmedia "friserar" åt folket.

Sajten tar just nu upp ämnet "geo-engineering" dvs den pågående vädermanipulering som sker.

Här är länken: http://www.infowars.se/2012/07/12/debatt-geoengineering-10598873


En pinsam påminnelse till makten - vi ser vad ni gör bakom våra ryggar !

En pinsam påminnelse för makten att vi både ser och förstår vad ni gör....trots er massiva
tystnad och all desinformation ni sprider ut runt ämnet för att dölja agendan.


Ett exempel på ren desinformation som makten och dess lakejer skrivit på Wikipedia om Chemtrails:

"Chemtrail (kemikaliespår), även Aerosolized powder contrails, är ett begrepp som konspirationsteoretiker använder för att beskriva något som ska vara utsläpp av aerosoler från jetflygplan. På fotografier på många av webbplatserna som tar upp ämnet chemtrails kan mönsterna som bildas på himlen vara allt från rutmönster till mer slumpmässiga linjer. Dessa ska, enligt konspirationsteoretikerna, skilja sig från de vanliga kondensationsstrimmor som jetflygplan lämnar efter sig."

Här är länken : http://sv.wikipedia.org/wiki/Chemtrail


På sajten Wikipedia kan vem som helst bli medlem och skriva , som i detta fallet för att föra ut en lögn till folket för att dölja vad som pågår.
onsdag 11 juli 2012

Chemtrails-aerosol i satellitbilder 10 till 11 juli 2012.

Se bevisen i satellitbilder 10 till 11 juli att chemtrails-aerosoler sprutas för vädermanipulering.
See the evidence that chemtrail-aerosols are sprayed in the atmosphere.
Satpictures 10-11th of july 2012. Scandinavia-England-Ireland-Iceland-Atlantic

Se gärna filmen direkt på Youtube för större bild, följ länken

http://www.youtube.com/watch?v=63zHxRvkkEg&feature=channel&list=UL

En skrivelse till Miljöminister Lena Ek om vädermanipuleringen som pågår

Mail till Miljöminister Lena Ek

Av Febe Nilsson i Föreningen Ren Luft - FRL (Filer)

 Från: Febe Nilsson 2012 07 09

 Till: Miljöminister Lena Ek

Föreningen Ren Luft vill med detta mail ta upp den mycket viktiga frågan geo-engineering, som pågår över Sverige,Europa och stora delar av övriga världen.

Ni har säkerligen fått mail om detta från många olika håll redan, men i och med att vi inte ser att detta projekt varken kommer ut i massmedia eller avbryts, så kräver vi svar på varför besprutningen av metallsalts-aerosoler i atmosfären via flygplan hålls hemlig för befolkningen och varför Sveriges regering överhuvudtaget tillåter att denna besprutning sker.

Att det sker, det finns det inga tvivel om. Vi är många som uppmärksammat och följt besprutningen som sker i stort sett dagligen och som onekligen skapar mycket negativa och kanske till och med oåterkalleliga konsekvenser för hela planeten.  Ni själv och övriga ministrar, har kanske fått er argumentet att detta är ett nödvändigt instrument för att minska en sk globla uppvärmning, att vi är tvugna att ta riskerna det skulle kunna innebära, därför att klimathotet är så överhängande allvarligt i sig. Dock, det är många av oss både bland svenska folket och i övriga världen som tror att den globala uppvärmningen är en bluff och används effektivt för att dölja diverse agendor.

Skulle vi se en viss uppvärmning beror den snarare på de metallsalts-areosoler som ständigt sprutas i atmosfären i kombination med de väldiga radioanläggningar som finns i mängder varav några stycken finns här i Sverige. Dessa radioanläggningar har en förmåga att hetta upp jonosfären och kan skapa rubbningar och obalans som vi misstänker att vi redan har sett kraftiga förödande smakprov på.

Det finns från många håll en önskan att kunna påverka och styra vädret, men detta innebär att man tror sig kunna leka Gud, man tar risker som är enorma och skulle kunna innebära en fullständig katastrof för allt levande.

Det finns många bortförklaringar kring chemtrails. Den officiella ståndpunkten hos diverse organ är att det helt enkelt är normala kondensstrimmor från flygplan. Det stämmer dock inte. Kondensstrimmor efter flygplan visar sig som en liten kort svans och försvinner i takt med att flygplanet förflyttar sig. Chemtrails däremot innehåller metallsalter som skapar en mycket större mängd kondensationskärnor för fukten att kondensera på. Därav dessa breda stråk som ligger kvar ofta timmavis och breder ut sig till stora slöjmoln som täcker hela eller delar av himlen.

En viktig bit som också den avslöjar skillnad på chemtrails och kondensstrimmor är att dagar med i stort sett exakt samma väderparametrar med relativ luftfuktighet och temperatur har ena dagen uppvisat kvarliggande trails och andra dagen inte ett enda spår av trails efter flygplan. Dessa flertalet jämförda dagar har varit vardagar, Malmö och Stockholm där det är gott om flygtrafik.

Vi är även många som om och om igen har följt scenariot hur en klarblå himmel med strålande sol, på ca en timme blivit fullständigt igensolkad av ett tiotal flygplan som lämnar tjocka breda stråk efter sig. Himlen har sedan större delen av dagen varit täckt av en gråsolkig slöja.

Se gärna dokumentären "What in the world are they spraying" där man bl.a kan påvisa mycket kraftigt förhöjda värden av aluminium och barim i regnvatten och ytsnö. Chemtrails även kallat geo-engeneering är ett projekt som pågår inte bara över Sverige utan i stora delar av övriga världen.

Det finns ett antal patent som beskriver metoden att använda metallsalts-aerosoler via flygplan för att reflektera en del av solstrålarna tillbaka ut i rymden för att motverka en sk global uppvärmning se t.ex: US 5003186

Se även rapport av CCSP där metallsalts-aerosoler i atmosfären läggs fram som förslag för att reflektera solstrålar tillbaka ut i rymden. http://downloads.climatescience.gov/sap/sap2-3/sap2-3-final-report-all.pdf

Vi menar dock att vi har bevis för att denna besprutning sker nu och har så gjort i ett antal år redan. Vi ser inte några klara och eniga bevis för att koldioxid orsakar en allvarlig hotande uppvärmning utan tror att de kraftiga rubbningar och obalans i väder som vi ser och har sett de senaste åren världen över, beror på mänskliga ingrepp i atmosfär och jonosfär via metallsalts-aerosoler i kombination med HAARP, ESICAT, LOIS, LOFAR m.fl stora radioanläggningar med förmåga att hetta upp jonosfären.

Denna besprutning har man beslutat göra utan att ha en folkomröstning där information om orsak och risker lagts fram och utan att ge folket sin rättmätiga chans att säga Ja eller Nej till ett sådant stort ingrepp i allas vår levnadsmiljö.Vi kräver öppna kort kring vad och varför VÅR luft, VÅRA vatten, odlingsmarker och vi själva tillåts bli förgiftade, utan att vi har varit med i beslutsprocessen.

 Vi kräver ett omedelbart stopp av besprutningen över vårt land!

 Vi hoppas att Ni som Miljöminister, tar Ert ansvar i denna oerhört viktiga fråga.

 Vänligen

 Föreningen Ren Luft genom Ordförande Febe Nilsson

---------------------------------------------------------------------

The letter to Environment minister Lena Ek in the Swedish Government about geo-engineering.

(translated from swedish to english by Google)

A letter to Environment Minister Lena Ek

Mail to Environment Minister Lena Ek. By Febe Nilsson of the Society of Clean Air - FRL

From: Febe Nilsson 2012 07 09 To: Environment Minister Lena Ek.

 Association Clean Air want with this email address the pivotal question of geo-Engeneering, going over Sweden, Europe and large parts of the world.You've certainly got a mail about this from many sources already, but since we do not see that this project does not come out in the media or is canceled, so we demand answers as to why the spraying of metal salt aerosols in the atmosphere via aircraft is kept secret from the population and why the Swedish government at all allows this spraying occurs.

That this is happening, there is no doubt. Many of us have noticed and followed the spraying that occurs almost daily, and that certainly creates a very negative and perhaps even irreversible consequences for the planet. You yourself and the other ministers, may have had your argument that this is a necessary instrument to reduce the so-called globla warming, that we might have to take risks that could mean, because the climate threat is so imminent serious in itself.

However, there are many of us, both among the Swedish people and the rest of the world who believe that global warming is a scam and used effectively to hide the various agendas.Would we see a slight heating due to the rather on the metallsalts-aerosols that are constantly injected into the atmosphere, combined with the huge radio facilities located in the amounts of which some pieces are available here in Sweden.

These radio systems have the ability to heat up the ionosphere and can cause disorders and balance, as we suspect we've already seen severe crippling taste of.There are many places from a desire to influence and control the weather, but this means that they think they can play God, you take risks that are huge and could be a complete disaster for all life.There are many excuses about chemtrails. The official position of the various agencies is that it is simply normal contrails from aircraft. It is not true.

Vapour trails after planes appears as a small, short tail and disappear as the aircraft moves. However Chemtrails containing metal salts to create a much higher amount of moisture condensation nuclei to condense on. Hence these wide streets that remain often timmavis and spreads out to large slöjmoln covering all or part of the sky.

An important piece that also reveals the difference between chemtrails and contrails is that the days with almost exactly the same weather parameters with relative humidity and temperature is one day shown indwelling trails and other days not a single trace of the trails after planes. The majority compared days have been days, Malmo and Stockholm, where there is plenty of air traffic.

We are also many people who repeatedly have followed the scenario, how the bright blue sky with bright sunshine, about an hour was completely igensolkad of a dozen aircraft that leaves thick wide strip behind. The sky has most of the day was covered by a veil gråsolkig.Please see the documentary "What in the world They are spraying" which among others can demonstrate dramatically elevated levels of aluminum and Barim in rainwater and snow.

Chemtrails also called geo-engineering is a project under way not only of Sweden but in many parts of the world.There are a number of patents describing the method to use metallsalts-aerosols from aircraft to reflect a portion of the sun's rays back into space to prevent a so-called global warming, see for example: U.S. 5003186See also Report of CCSP where metallsalts-aerosols in the atmosphere are presented as suggestions for reflecting solar rays back into space.

http://downloads.climatescience.gov/sap/sap2-3/sap2-3-final-report-all.pdf . But we think that we have evidence that this spraying is done now and has done so for some years already.

We see no clear and unanimous evidence that carbon dioxide causes a serious threat warming but believes that the severe disturbance and imbalance in the weather that we see or have seen in recent years worldwide, due to human intervention in the atmosphere and ionosphere via metallsalts-aerosols in conjunction with HAARP, ESICAT, LOIS, LOFAR and others large radio equipment capable of heating the ionosphere.

This spraying has been decided to do without having a referendum in which information about the causes and risks presented and without giving the people their rightful chance to say yes or no to such a major procedure in all our levnadsmiljö.We requires cards about what and why OUR air, OUR water, arable land and we are allowed to be poisoned, but that we have been involved in the decision. We demand an immediate halt to the spraying of our country!

We hope that you as Minister of the Environment, take your responsibility in this extremely important issue.

Kind Regards

Febe Nilsson

Mer översvämningar att vänta - Vimmerby - Mariannelund - Silverdalen - Vädermanipulering

En satellitbild från 11 juli 2012 över Norden som visar tydligt dom mängder chemtrails-aerosoler som bland annat sprutats under natten över befintlig molnmassa (syns i gul/beige) för att möjliggöra den vädermanipulering som pågår för fullt.
Aerosoler syns i "grått"

(klicka på bilderna för att förstora dom)
tisdag 10 juli 2012

USA och Nato dränker sina egna ! Nederbörd och översvämningar.

Hur länge ska den sovande massan tillåta USA & Nato att manipulera väder, vräka ut miljontals ton av kemikalier i atmosfären för ändamålet, styra om jetströmmar för att torka ut andra länder och samtidigt dränka sina egna i enorma mängder nederbörd ?

 http://politiken.dk/udland/ECE1684850/svenske-daemninger-i-fare-for-at-bryde-sammen/


Juni 2012.Solen bryter igenom massor av konstgjorda moln och chemtrails-aerosoler
22 September 2010 mängder av sprutad chemtrails-aerosol södra Sverige
2 April 2009. Mängder av sprutade aerosoler driver ut över Östersjön

Gigantiska mängder chemtrails-aerosoler sprutade i luftströmmen södra Sverige

5 November 2011 södra Sverige. Tung sprutning av chemtrails-aerosol i project cloverleaf
13 November 2011. Mängder av chemtrails sprutade över molnmassa, elektromagnetisk energi i molnmassor nedan

Varning för vilseledande ren desinformation på Wikipedia !