måndag 30 juli 2012

Geo-engineering i Europa under juli 2012. Skandinavien-England-Island-Atlanten

Geoengineering in Europe july 2012. Chemtrail-aerosols are dumped in the atmosphere to manipulate our weather and to use it as a weapon by US/Nato. More than 440 of 700 tankers from the cold war has been rebuilt for spraying unhealthy aerosols and the regular passenger jets are often using special jetfuel for geoengineering.

Mer än 440 av 700 tankerflyg från kalla kriget har idag byggts om för att användas för att spruta hälsovådliga aerosoler i den geoengineering (vädermanipulering) som pågår i det tysta, även det reguljära passagerarflyget är ofta delaktiga i detta med specialbränsle för ändamålet..
Chemtrails-aerosol över Skandinavien-England.Island-Atlanten.


Du kan också se fimen direkt på Youtube för större och bättre bild genom att följa denna länk:
http://www.youtube.com/watch?v=cvBwE-0cowQ&feature=channel&list=UL


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar