fredag 4 januari 2013

Vädermanipulation. Ministrar, Försvar och Näringsliv involverade


Man lurar allmänheten att anläggningarna är "radioteleskop" för studier av solen och universum, detta förfarande varnade amerikanska senatorer för tidigt under 200-talets början. HAARP-anläggningarna går under namn som LOFAR, LOIS, EISCAT,mm. Alla anläggningarna är "sammanlänkade" med Blue Gene superdatorer som donerats av USA åt de länder som är med i väderstyrningsprojektet


Minister Jan Björklund invigde 2011 LOFAR anläggningen i Onsala kort därefter utlöstes ett skalv i Kattegatt.
Det handlar om väderstyrning att från anläggningarna styra vädret med höga energier av skadlig elektromagnetism och man har redan gjort den konstgjorda molnmassan "magnestisk" genom att dumpa miljoner ton av aluminium, barium, bor, strontium, kaliumpermanganat, millerit, magnesium, kalcium, svavel, etylendibromid, arsenik, uran mm i nanopartikelform via "chemtrails och dessa partiklar tränger in överallt i allt.
Från invigningen av HAARP-LOFAR 2011
Aerosolerna som sedan till sig fuktigheten i atmosfären (en ökning har skett av fuktigheten pga den avsiktliga issmältningen på bla Grönland) värms sedan med HAARP-anläggningarna och molnmassan blir då "magnetisk. Samtidigt som man sprutar detta drar man ner nanobakterier och virus från övre atmosfären som inte hör hemma på jordytan och vi har inget immunförsvar mot detta.

Genom att skapa ett 1-2 cm tjockt "plasmaskikt" i övre atmosfären av sprutade metaller kan man även "lyfta upp" atmosfären 10tals kilometer ut i rymden och på så sätt även manipulera jetströmmarna att ta nya onaturliga vägar.
Skåne 2011 sprutade chemtrails breder ut sig
 Man kan även "vrida" "tippa på" jordaxeln allt mer så att tex vårt land hamnar närmre där Ryssland en gång låg, ni har säkert sett hur månen ser ut för oss nu och förklaringen är att man "vridit" axeln medvetet för att även kunna smälta av isar på Grönland, Nordpolen och Sydpolen snabbare.
Ett spel för gallerierna och för att lura allmänheten
Miljöbrottet är gigantiskt enormt och helt ofattbart att det kan pågå men en global konspiration av världens ledare gör det möjligt att genomföra.

Alla på högre poster i regering, riksdag, myndigheter och försvar är inblandade och har full vetskap.
Militära tankerflyg, vissa passagerarflygbolag och även vissa privata flygbolag är inblandade i dumpningarna i atmosfären.
En annan sida av de gigantiska dumpningarna av metaller i övre atmosfären har också gjorts för den moderna trådlösa teknikens och mobiltelefonins skull, där vår atmosfär från början inte hade de förutsättningarna för snabb kommunikation som man nu kan erbjuda med en "behandlad" atmosfär.


Svenskt Näringsliv, SAAB, Ericsson, mfl är djupt involverade i projektet, men givetvis även försvaret och NATO.
Det kostar oss alla en sämre hälsa, döende fisk, fågel och djur, utrotade insekter, en förstörd natur och i framtiden kommer även odlingsmark samt att grundvattnet att förstöras. 

Älgdöd i Blekingen och på Öland-B-vitaminbrister samma fenomen som breder ut sig hos människan nu.
Fågeldöd i Hanöbukten
 
HAARP-LOIS Småland-Öland-Gotland. Gotlandsdelen av LOIS ses arbeta i den metalliska smogen
Ska man då även ska söka efter aluminium, barium, bor med mera som sprutas i ultrafin form via chemtrails och som modern givetvis andas in och som högst troligt också överförs till barnet i moderlivet...någon som tänt på det ?
HAARP-anläggningarna LOIS och LOFAR som ingår i väderstyrningsprojektet, allmänheten luras att tro det rör sig om teleskop för att studera solen och väteatomer i universum.
Jan Björklund fd major i försvaret har full vetskap om chemtrails och HAARP
Carl Bildt i Emiraten med Maud Olofsson för att teckna ett "miljöavtal" som ledde till sprutningar över bla Sverige.Maud Olofsson belönades med ett toppjobb i Hillary Clintons stab för sin lojalitet mot USA i väderstyrningsprojektet
En avflera LOFAR-anläggningar  i England för vädermanipulation

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar