tisdag 5 mars 2013

Chemtrails-Det giftiga amerikanska beskyddet mot solstormar.

NV Skåne 5 mars 2013.
Då var man igång igen med att lägga det giftiga amerikanska "beskyddet" för solstormarna-chemtrails.


Elbolag, banker, myndigheter, försvar måste alla vara involverade i detta och betala avgiften för detta oerhört miljöförstörande"skydd", som tar kål på det mesta levande med tiden och som gör många sjuka. Tydligen satsar man allt på ett kort för att skydda elektriska anläggningar, databaser, mobilnät, mm...

Kosta vad det kosta vill tydligen...även om nedfallet kontraminerar i stort sett allt.
Chemtrailskomponenterna är i nanoform (miljarddelar) och är för smått för att omfattas av gällande miljölagstiftningar. 
Satellitbild nedan i infrarött som visar chemtrails+aerosoler

Nedan utdrag ur Space Preservation Act 2001 (stjärnornas krig) som omfattar alla Natoländer inkl Sverige som är med i "beskyddet" som även omfattar sprutade av chemtrails:

 "" (C) The term `exotic weapons systems' includes weapons designed to damage space or natural ecosystems (such as the ionosphere and upper atmosphere) or climate, weather, and tectonic systems with the purpose of inducing damage or destruction upon a target population or region on earth or in space.""


Översatt: "" (C) Uttrycket `exotiska vapensystem" omfattar vapen som är avsedda att skada utrymme eller naturliga ekosystem (t.ex. jonosfären och övre atmosfär) eller klimat, väder och tektoniska system med syfte att förmå skada eller förstörelse på en målgrupp eller region på jorden eller i rymden. ""

http://www.fas.org/sgp/congress/2001/hr2977.html

  

Nedan bild Växjö-området morgonen 5 mars 2013


Det är i princip jordens magnetfält som skyddar oss mot partiklarna från solens utbrott. Det visar sig i form av norrsken när ett utbrott når oss. Genom all den elsmogen vi skapar stör vi det jordiska magnetfält som då har mindre förmåga att hålla den farliga strålningen borta från solen. Kraftiga utbrott från solen kan göra och har gjort att delar av vår elsystem brutit samman. Detta kommer också sker i framtiden. Vi kommer att vara speciellt utsatta från solens strålning när jordens magnetfält byter polaritet som har hänt några gånger under jordens existens. Under tiden polskiftet pågår blir det extremt farligt när någon solutbrott träffar jorden. 

Stora solstormar som gjorde åverkan var 1859 en superstorm en av de starkaste slog ut telegraf-förbindelser. 1921 New York Railroad storm. 1938 0ch 1940 fanns stora stormar som nådde jorden. 1989 i Kanada, Quebec-blackout, 9 timmar utan ström, 2003 södra Sverige och Sydafrika drabbas av strömavbrott. Problemet är att drabbas vi av en solstorm som 1859 så slåss elsystemet i stora delar ut med följden att de stora transformatorer bränns sönder. I detta fall får vi räkna med att vara utan ström i många månader om inte år. Det finns nämligen inga reservtransformatorer i den storleksordningen och en ny tillverkning tar en del månader. 

Därför bör det finnas transformatorer som själv kopplar ifrån vid en solstorm eller vi själva skall släcka ner hela strömförsörjning tills stormen är över. Det betyder några timmar eller dagar ingen el men transformatorer förstörs inte och elförsörjningen kan kopplas in igen.Vad som händer vid en stark solstorm är att det alstras stora överspänningar i elsystemet.
 
Människan har idag tekniskt utvecklade system för att kunna förstöra hela jorden. Det finns i princip 3 system: 1) Att förstöra allt. Det fungerar utmärkt med ett fåtal kraftiga vätebomber också kallat 3 fas bomb. 2) Att utplåna människor och djur utan att förstöra under annat byggnader. Det går med en neutron-bomb. Det är en minskad version av en 3 fas bomb. Man använder de snabba neutroner från lithiumdeuterid. Fusionen sättes igång med hjälp av den första fasen der uran 235 fissionskraft skapar mycket höga temperaturer. 

I en vanligt vätebomb är den tredje fasen att de snabba neutronerna används till att det blir en fission (atomklyvning) av uran 238. 3) Använda en emp-bomb (elektromagnetik puls) för att förstöra allt vad elektroniska kretsar är och därmed slår ut hela elsystemen. Där finns 2 möjligheter i princip: A) man använder en emp bomb av FCG typ ( Flux compression generator). Där kan man skydda utrustningen genom avskärmning typ faradays bur. 

Vissa känsliga och viktiga centraler i USA och även ledcentralen i flygplanet för krigsituationer och skydd för presidenten är optimal skyddad mot såna attacker. Man spränger en atombomb utanför atmosfären över det område man vill förstöra. (nemp-bomb = nuklear elektromagnetisk puls). För effekten skall vara maximal måste det absolut sker utanför atmosfären. Positionen ovanför området och styrkan av bomben kan beräknas för att begränsa förstörelsen av elektroniken till det önskade området. Tänk dig nu att av någon anledning någon trycker på fel knapp och sätter igång det ena eller andra. En stor tankeställare...





Ett test från maj 2012 som inte redovisats på denna sida påvisade skyhöga halter av kadmium och bly. 

SvD publicerar som vanligt förvirringar, men inte ett ljud om miljoner ton av giftiga kemikalier som dumpats i atmosfären via chemtrails:Kemikalier bakom folksjukdomar





5 kommentarer:

 1. Ögon ser .. öron hör ...Folket vaknar upp !!!

  SvaraRadera
 2. 5 mars 2013 Västra Götaland http://www.youtube.com/watch?v=pJDlkmfWLtA&feature=share&list=PLFpbObURvzeztQYSotBrqo71PE6wRuTAN

  SvaraRadera
 3. Hänvisning till denna blog är på en tjeckisk hemsida http://orgo-net.blogspot.sk/2013/03/chemtrails-ve-svedsku.html där i Tjeckien hade de samma problem som här den 5 mars då det skedde ett enorm besprutning, därför har jag skikat länken till dem med en bifogad text om det som pågår här i Sverige

  SvaraRadera
 4. Den 5:e mars körde jag från Högsby till just Växjö och såg precis det som bilden från Växjö visar... Pratade med min särbo om det och han slog ifrån sig fullständigt med att det är jetströmmen från motorerna på planen och beroende på temp, luftfuktgihet osv så hänger spåren kvar i luften olika länge... Vad i himlens namn ska jag göra för att få upp ögonen på honom?
  Själv har jag sett "torrt regn", "spindelväv" över buskar och träd utan nån som helst logik i det. Jag och fler med mig blir oförklarligt deprimerade, mår fysiskt dåligt i allmänhet... Nu är jag ju en överlevar och jag undrar vad kan vi göra för att skydda oss bäst det går? Är det nån menig med tex andningskydd osv?
  Jag har inga som helst tvivel på att chem trails är verklighet!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Idag är dom igång igen över Småland.

   Radera