måndag 13 augusti 2012

En ny typ av Contrail som dyker upp från ingenstans.Del 2.

En ny typ av Contrail som dyker upp från ingenstans.Del 2.
Dom första första dagarna av år 2000, skrev en kvinna från Down Under:  "Jag har just återvänt från ett två-dagars anfall på sjukhus med lunginflammation. Det är en liten stad, med ett stort sjukhus, fyllt med patienter som hade lunginflammation, resten med lungproblem av olika slag. Sprutningar har hållit på oavbrutet under de senaste åtta veckorna nonstop, inklusive på natten, även vid full måne".
 "Månen lyser grönt i ett hav av en fluorescerande grön dimman Jag är arg som fan. Sjuk som en hund, mina tre barn är sjuka, min lokala doktor är också arg som fan, eftersom han inte kan göra något åt det av rädsla för att förlora sin legitimation".

CDC (centers for disease control) lät göra en sammanställning för veckan med start från 12e December till den 18e December 1999, och fann att mängden  dödsfall till följd av lunginflammation låg över tröskelvärdet och kunde klassas som en epidemi, bara dom 24% av prover som testades av WHO [World Health Organization] och NREVSS  för influensa var positiva.

På andra håll över hela USA fann CDC att prover som testats positiva för influensa varierade från 2% till 15%." Med andra ord, enligt denna officiella inrättning för smittsamma sjukdomar, hade mellan 76 och 98 procent av akut sjuka patienter på  läkarmottagningar och på akutmottagningar inte influensa ?


Chemtrailsattack över England –liken förvarades i kylbilar.

Millennium Buggen bet på människor, men inte på datorer.
På nyårsdagen, hade brittiska sjukhus åter fullt upp med att stoppa lik i kyltrailers för förvaring. Efter att nästan 40% av de äldre offren dog,  berättade en talesman vid ett sjukhus för reportrarna: "Vi kan inte stapla upp liken i korridorerna."   

I USA, rapporterade Wichita Eagle att årets "Virus" invaderar lungorna och dödade även friska människor på fyra eller fem dagar”  Själv började sjukhusen diskutera i  så förfärliga banor att det kanske låg något hemligt vapenexperiment scenario bakom dom omfattande utbrotten Northridge sjukhusets sjukhusdirektör Silvia Mieure, sade till reportrarna: "Jag tror inte att någon riktigt vet vad som orsakar det. Kanske är det en ny stam. "

Kanske var det en extremt smittsam ny stam sprutade via chemtrails ?.
Pressen har underlåtit att rapportera att himmel ser förfärlig ut med kors och tvärs sprejande flyg plan. Enligt ett ögonvittne, "en helt troligt chemtrail sprutning" ägde rum 4 december och den 5: e över Los Angeles och Orange County där "tiotals spår" som började runt 9:00 till "tills hela himlen var täckt.

Att utsätta sitt folk för Biokemisk krigföring

Dessa rapporter, och dussintals mer som dom, påminner om fältsjukhusen i Saudiarabien efter attacker mot amerikanska marinsoldater utförda av Scud stridsspetsar fyllda med kemiska och biologiska ämnen. De många förstahandsuppgifter från kriget berättade om liknande symptom som vid exponeringen för chemtrails nedfall i USA.


Förutom andningsproblem, fanns tal och känslomässiga problem, liksom ryckningar i ögonlock är karakteristiska för neurologiska skador som ofta uppstår efter kemisk exponering.

Vissa medborgare redovisas andra symtom med sveda vid urinering, flytningar och ofrivillig sperma avgång vid urinering,  lätt att brusa upp,  förvirring, yrsel, frossa, synproblem, och många andra symptom flera forskare nu har knutit an till Mycoplasma infektioner och ”Gulfsyndromet”. 

Professor Colman Salloway, en epidemiolog vid University of New Hampshire, var förvånad över att hans universitetet, liksom de flesta läkare och kliniker över hela landet, hade rekommenderats att behandla "sjukan" symptomatiskt. Inga odlingar hade tagits för att testa för "typ A" Sydney influensa som sägs vara det som ofta drabbar studenter.

Professor Salloway ansåg att en sjukdom som klassats av studenter som en  "pest" var troligen en Mycoplasma infektion. "De symptom Mycoplasma uppvisar liknar den för typ A Sydney influensa, båda orsaka övre luftvägsinfektion, Professor Salloway skrev.

"Skillnaden mellan dom är att Mycoplasma lämnar en hosta som kan pågå i upp till fyra veckor. Influensan däremot är en 5-7influensa. "

En patogen från djurriket som Biovapen.

Mycoplasma, har idag konstaterats med största säkerhet ligga bakom  Gulf syndromet, Mycoplasma leder också till autoimmuna störningar och plötslig svår lunginflammation. Endast ett par medicinska laboratorier har den specialiserade utrustning som behövs för att testa för en patogen en tiondel av storleken av normala bakterier.

Även om Mycoplasma sällan infekterar blodet var Mycoplasma fermentans modifierad för experimentell vaccin forskning av Dr Shyh-Ching Lo för Försvarsmakten Institute of Pathology.


Patentet som tilldelats det  amerikanska registret för patologi, beskrev isolering och kloning av en "Patogen Mycoplasma" kapabel att framkalla lunginflammation, kronisk trötthet, andnöd, lupus-liknande sjukdom, såväl som symtombilden vid AIDS.

Sex år senare började Mycoplasma konstateras hos offren som blivit sjuka vid chemtrailssprutningar. År 2000 var andelen Mycoplasmainfektion, i synnerhet lunginflammations varianter, stigit brant över hela USA. Det var ingen överraskning för Dr Garth Nicolson vid Institutet för molekylär medicin i Irvine, Kalifornien. 
Det var ingen överraskning för den Nobel-nominerade mikrobiologen Dr Garth Nicolson och hans fru, Nancy tillika mikrobiolog som kopplade den modifierade Mycoplasma fermentans som det primära smittämnet kopplat till Gulfsyndromet. 

Minst 200 000 amerikanska soldater beräknats ha drabbats av dödliga degenetiva sjukdomar.


Gulfkrigets veteraner och chemtrails offren rapporteras uppvisa liknande symtom, ofta framstod offer för chemtrail nedfall att drabbas av en akut allergisk reaktion mot något giftigt i nedfallet. Människor vars immunsystem var särskilt känsliga eller som hade varit upprepat exponerade för nedfall verkade vara dom som löper störst risk.


Dr Nicolson upptäckte också hur experimentellt Mycoplasma vaccin gavs till Huntsville fångar i början av 1970-talet som snabbt resulterade i dödsfall för minst 42 fångar. Fångvaktare Candace Brown blev smittad och tog Mycoplasma med hem. Hennes son blev sjuk.

San Antonios press rapporterade att i en stad med 35.000 invånare, blev nästan 300 personer samtidigt sjuka i ”neuromuskulära sjukdomar", inklusive CFIDS (chronic fatigue and immune dysfunction syndrome) , MS, lupus, fibromyalgi, cancer, hjärnhinneinflammation och Epstein-Barr.

Gulfkrigets veteraner och chemtrails offren rapporteras uppvisa liknande symtom, ofta framstod offer för chemtrail nedfall att drabbas av en akut allergisk reaktion mot något giftigt i nedfallet. Människor vars immunsystem var särskilt känsliga eller som hade varit upprepat exponerade för nedfall verkade vara dom som löper störst risk.


Svenska försvaret forskade och exprimenterade under 70-80 talet med att ta fram, isolera och anpassa en egen stam av Mycoplasma som biovapen. Under 80-talets början testade man sin forskning på intet ont anande rekryter på regementen runt om i landet och regementen ING 2 och I12 i Eksjö var bland dom första regementen där man testade resultaten av sin forskning.
Troligen kanske flera av dessa rekryter än idag lider sviter av dessa övergrepp i forskningssyfte.

Svamp/fugus ibland oss

"Myco" i Mycoplasma antyder till begreppet "svamp". Det finns inga belägg för att Mycoplasma finns i chemtrails, förekomsten av frossa utan feber, en ihållande hosta och kvardröjande sjukdomskänsla starkt tyder på en svampinfektion. 

Botanisten Bruce Tanios lista över inrapporterade svamp-relaterade symtom är bekant för många som lider av "Depression, ångest, plötsliga humörsvängningar, bristande koncentration, dåsighet, trötthet, sömnlöshet, dåligt minne, huvudvärk, yrsel, buksmärtor, gas,uppsvälldhet, matsmältningsbesvär, halsbränna, förstoppning, diarré och smärta i muskler och / eller leder .

I slutet av 1999 offentliggjorde Idaho Observer, "läkare i norra Idaho har kommit fram till att de övre luftvägsinfektioner som pågått i månader inte var virus eller bakterier utan istället svamp." I en undersökning av misstänkt chemtrails exponering bland 179 patienter som Dr Joseph Puleo sammanställt  konstateras följande:

• 22% hade varit på sjukhusets akutmottagning
• 34% uppvisade utslag och sår
• hälften eller mer hade upplevt desorientering och led av nackstelhet och mag-tarmproblem
• 72% hade ont i halsen
• 78% rapporterade svår huvudvärk
• 81% klagade på utmattning
• Nästan alla tillfrågade uppvisade kortsiktig minnesförlust och hade svårt att koncentrera sig. 

Ett övertygande resultat var att hela 99% visade sig ha fungus/svamp i sitt blod ! Precis som chemtrails har misstagits för att vara vanliga contrails kan extremt giftiga Stachybotrys stammar vara
ansvariga för att sprida ”sjukahus-syndromet” i varmare och fuktiga klimat.


Kanske man kan ana en maskerad ännu farligare "biovapenstam" av svampar som är ansvariga för massiva nattliga utbrott av oförklarliga sjukdomar över hela USA, Kanada och andra länder.


Dr Barbara Herskovitz är forskare som specialiserat sig på ”sjukahus-syndromet”. Herskovitz påpekade att "mörklagd" forskning vid Lawrence Livermore och andra nationella laboratorier som undersöker möjligheterna med svarta mögelstammar  som biologiska krigförings medel. Herskovitz
kommenterade:

Även EPA är mycket svävande i denna fråga. På konspirationsteori sidan finns de som tror att "Stachy" och andra giftiga mögelsvampar höll på att testas på labb för försvars ändamål och "slank ut” från labben, blev luftburna och kontaminerande städer.  Eller har dom varit del i av ett experiment och sprutades medvetet över städer och ... resten är historia.


Det finns en viss tilltro till denna teori när man tittar på hur snabbt dessa gifter har etablerat en stam under det senaste decenniet.
Dessutom mer förvirrande är det faktum att svampinkräktare gör predisponerade personer till sekundära bakteriella infektioner. Dr Puleo rapporterar "bland dom med hemsk hosta, uppvisas låga fluktuerande kroppstemperatur som uppmuntrade förutsättning för ytterligare bakterieinfektioner." 

Allt detta ger tilltro till teorin om den moderna användningen av giftig krigföring i form av den "ryska biologiska cocktailen". 50 år av biologisk krigföring som nu testats på amerikaner.

Trovärdighet tenderar mot säkerhet för många efter en översyn av kongressens journaler från 1977 och 1994, tillsammans med nyligen släppta brittiska försvars dokument, kan man läsa om  detaljerade förklaringar på 50 år av "open air" tester som använde både fartyg och spray-utrustade flygplan för att sprida biologiska vapen "simulatorer" över hundratals städer över hela USA, Kanada  och Storbritannien

Även när atomvapen tester genomfördes dessa på vindsidan av amerikanska städer för att studera effekterna av nedfall på intet ont anande invånare, 

Dom första luftburna biologiska krigföringstesterna genomfördes på allvar 1957 och 1958 när ett fraktflygplan genomkorsad landet och sprutade cancerframkallande zink kadmium sulfid. I en amerikansk armé rapport sägs: "Praktiskt taget var hela USA täckt med detta material." armén sade,  "Små partiklar valdes, det som anses vara mest effektivt när det tränger in i lungorna."

I USA är sådana experiment fortfarande tillåtna enligt kryphål och bestämmelser.

Fortsättning följer..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar