torsdag 2 augusti 2012

Sprutning av aerosoler för vädermanipulering - forskare presenterar nya lögner till folket

Som sagt "forskare lägger nu fram saken på sitt "sätt" ;)

Från Harvard University kommer nu uppgifter från forskare, att de har studerat atmosfäriska partiklar som ligger bakom så kallad moln-sådd (cloud-seeding), samt att de funnit att dessa partiklar är hälsofarliga och finns överallt i atmosfären.De meddelar att partiklarna är endast en trettiodel i bredd jämfört med ett mänskligt hårstrå och är en av bakomliggande orsakerna till både föroreningar och klimatförändringar (ultrafina partiklar).


Denna typ av partiklar bildar en yta som skapar kemiska reaktioner och kan både reflektera och absorbera strålning. På så sätt kan kondens bildas som i sin tur leder till moln vilket ganska tydligt kan obserberas vid sprutning av chemtrails-aerosoler.Mätningar som gjorts visar på att halten av dessa hälsovådliga partiklar är högre i städer och beror på just förmågan att stänga inne luftföroreningar som kommer från bland annat trafik och industrier som exempel.
Forskarna i projektet kommer att publicera uppgifterna i sin helhet under nästa vecka i Proceeding of the National Academy of Scienes, och hoppas på att det kommer öppna upp nya möjligheter att ta itu med luftföroreningar som är kopplad till hjärt- och lungsjukdom.
Men redan nu är många säkra på att dessa uppgifter kommer väcka uppmärksamhet hos andra forskare, myndigheter och miljögrupper. Även att det kommer leda till ett nytänkande inom meteorologi där dessa partiklar ingår som en komponent när man gör väderprognoser i framtiden.


Hur ska elit och makt tackla problemet att dom är avslöjade och att befolkningen ser vad som sker på himlen ? Ja troligen "koka ihop" något enligt artikeln ovan.

Läs mer på :  http://www.happysmile.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar