tisdag 21 augusti 2012

En ny typ av Contrail dyker upp från ingenstans. Del 4


En ny typ av Contrail dyker upp från ingenstans. Del 4

 Översatt och kompletterad.


Tellers "solskärm" (sunscreen)

Teller erbjöd en prisvärd snabblösning  som skulle tillåta petroleumbaserade vinster och föroreningar att fortsätta. Man dammade nu av ett förslag från 1960-talet. Forskaren som en gång föreslog den galna idén att detonera atombomber för att ”mejsla ut” hamnar ur  den amerikanska kustlinjen, skulle nu uppmana länder att spraya en skyddande kemikalie, ett "solskyddsmedel" i den övre atmosfären.


Datorsimuleringar som bedrivs av klimatforskarna  Ken Caldeira och Bala Govindasamy vid Lawrence Livermore National Laboratory, visade att om 1,7% av inkommande solljus reflekterades tillbaka ut i rymden, skulle en fördubbling av co2 utsläpp inom de närmaste 40 åren resultera i en netto uppvärmning på 85% av jordens yta . Detta kemiska molntäcke skulle också kraftigt minska nivåerna av solstrålning som når marken.Det skulle kunna göras. Med det kalla kriget som nu officiellt var över och med nästan 700 luft tankningsplan från kalla krigets era i sitt stall, togs beslut att bygga om och konvertera dessa lufttankningsplan för att kunna spruta stora mängder metaller och kemikalier i ultrafin partikelform så kallade ”Chemtrails”. Lösningen var strålande, för US Air Force hade både planen och personalen som behövdes för att utföra en sådan omfattande besprutningsaktion.


Och det var dessutom en billig lösning. Dom beräkningar som gjordes visade att ”växthuseffekten” kunde avvärjas med ett sprayprogram för ett pris av 1miljard dollar per år, alltså bara 1% av den beräknade kostnaden för att minska koldioxidutsläppen till 1990 års nivå.

                                                                      Ken Caldeira

Men Caldeira var orolig för att en ytterligare nedkylning av stratosfären skulle bilda mer moln som binder till sig dom skadliga Klorfluorkarboner som redan finns i atmosfären från utsläpp av köldmedel och drivmedel i sprayflaskor. Detta skulle ytterligare skada det redan hårt ansatta skyddande ozonlagret
.
Tellers Stratosfäriska sprutprogram "kan förstöra ozonlagret" kom Caldeira fram till i sina slutsatser.
Andra inflytelserika vetenskapsmän såg fördelar med Tellers förslag. Konsensus bland representerade ledande klimatforskare, den internationella klimatpanelen förutspådde en trend av uppvärmning , varmare än någon sett under de senaste 10.000 åren. 

Där man nu också kunde bekräfta platser och tidpunkter för de flesta chemtrail iakttagelser, rapporterade samtidigt FN´s klimatpanel IPCC också att mycket av den nuvarande uppvärmningen är över "mittlatitud på kontinenterna under vintern och våren."

Senare skulle det visa sig att uppgifter och styrd forskning och ”friserade” resultat samt ren ”pseudovetenskap”skapats och beställts  i som ”bevis” i klimathysterin.


På sensommaren 2001 cirkulerade en begränsad upplaga från IPCC´s  utkast till dokument syftade till att ge råd åt globala beslutsfattare, genom att  på olika sätt för att motverka dom accelererande effekterna av ”global uppvärmning”.

Enligt denna IPCC studie skulle man spraya 10 miljoner ton av solljus-reflekterande aerosoler i ultrafin partikelform. Men den konfidentiella högnivåstudie omnämndes också två "viktiga problem”: 1. Den påföljande ”blekningen” av det visuella utseendet av himlen"  dvs reaktionen hos folket som nu mister sin vy över en naturligt blå himmel, samt 2. Okända konsekvenser och följder av att ändra atmosfärens naturliga kemiska sammansättning.

                                                             Lenhovda augusti 2012
Patent på Skyn

Denna teknik för spridande av ”solskyddsmedel” fanns redan. Ett  Amerikanskt patent från 1975 ”US Navy "Contrail Generation Patent" beskrev en "Contrail genererande apparat ” för att producera maximerade ”Contrail” genom att sprida ett pulver för att minimera solens strålning mot jorden.
Det konstaterades att det militära patentet också är lämpligt "för att generera kondensstrimmor eller reflekterande skärmar för önskade ändamål".
Decennier senare, upptäckte miljökonsult Mike Castle ett annat praktiskt spraypatent. Det hade tilldelats Hughes Aircraft 1991, "Stratospheric Welsbach sådd för reduktion av Global uppvärmning". I patentet beskrivs den patenterade processen för spridande aluminiumoxidpartiklar för att reflektera inkommande solljus.


Welsbachmetoden går ut på att materialet är baserat på metalloxider som också konverterar värme, vilka fångas upp av växthusgaser nära jordytan, och att infraröda våglängder strålas tillbaka ut i rymden. De är särskilt lämpliga att sprayas på natten, IPCC säger ”nattemperaturer har  i allmänhet ökat mer än dagstemperaturer."

Men man erkänner att detta också resulterar i en mjölkvit himmel, vilket inte kommer att bli uppskattat bland folket. Man föreslog också att mycket små aluminiumflingor (nanoform) kan tillsättas i vanliga flygplans jetbränsle, så att dessa ultrafina partiklar skulle kunna släppas ut samtidigt med jetmotorernas vanliga avgaser , allt medan planet var på marschhöjd. 

                                                               NV Skåne juli 2011

Detta förklarar ” chemtrail” fenomenet efter många reguljära flyg. 1996 var jetmotorer för att kunna bränna tillsats av aluminium i jetbränslet klara för leverans till dom flesta flygplanstillverkare.
En annan klass av material som har den önskade egenskapen, innefattar oxider av metaller. 

Till exempel aluminiumoxid (Al2O) är en metalloxid lämplig för ändamålet och som är relativt billig.
Sådden av partiklar bör göras på en altitud i storleksordningen runt 10 kilometer. Partiklarna kan spridas från dom ombyggda lufttankningsflygen och via jetbränsle som föreslagits av tidigare utredningar. När dessa nanopartiklar har sprids i atmosfären, kan partiklarna förbli i suspension i upp till ett år i atmosfären.

                                                             NV Skåne augusti 2012

*Aluminiumoxid tål temperaturer långt högre än avgaserna i jetmotorerna. En före detta ingenjör på Alcoa aluminium förklarade att aluminium i 10 till 100 mikrons storleksintervall  som efterlyses i solskyddsmedelspatentet skulle helt enkelt polera vingarna i jetmotorns turbiner utan att skada dem.
Ingenjören tillade också att detta "mycket fina, talk-liknande  aluminiumpulver” skulle framstå som  "en vit plym i skyn”

                                                              Bålsta oktober 2011

Bevis på att solskyddsmedels-studierna av Edward Teller, Lawrence Livermore Lab och IPCC redan vara pågående kom sommaren 1999, då regnvattenprover som tagits efter en tung chemtrail sprutning över Española analyserades på ett laboratorium i Ontario.

Förutom små mängder av glimmer och kvarts som används av det amerikanska flygvapnet i vädermodifikationssyfte, visade laboratorietesterna nu fram aluminium med höga nivåer.
  
Neurotoxicitet och smittsamhet av aluminium

Aluminium är ett nervgift som kan ge avtrubbning på koncentration och tankeförmåga. Genom att blockera nervimpulser till och från hjärnan, uppstår yrsel, minnesförlust, nedsatt kordinationsförmåga, ofrivilliga skakningar, talrubbningar, och en förlust av balans och energi.

Aluminium kopplas nu till Alzheimers och benskörhet, intag av aluminium kan också orsaka mag-tarmproblem, svaga och värkande muskler, huvud värk, letargi, trötthet och influensaliknande symtom som lämnar kroppen mer sårbar för för opportunistiska infektioner inklusive Mykoplasma.

Hur är det med svamp och möjliga virala komponenter i chemtrailsföroreningar ? Om dessa  inte avsiktligt ingår i ett klimat modifieringsprogram, kan det då vara en ökad risk att mikroorganismer växer och gror i dessa plymer?

En serie ballongflygningar gjorde högt över USA under 1960-talet samlade in stratosfäriska prover som överraskande svärmade av  levande bakterier och svampar, samt virus i större omfattning än vad som var känt för tiden.


Långt ifrån att avskräckas av syrebrist, kyla och intensiv strålning, kan svampsporer överleva i rymden. I oktober 2000 rapporterade Boston Globe  att "särskilt aggressiva" former av Aspergillus, Penicillium och Cadesporium angripit den åldrande ryska rymdstationen MIR. Möjligen muterade av solstrålning, överväxten ska ha varit utbredd.


Eftersom chemtrails ofta är spridda över befolkade områden där solskyddet behövs mest, är det rimligt att dra slutsatsen att dessa aluminiumtyngda plymer kommer att dra ner virus, svampar och bakterier som finns högt uppe i atmosfären, detta kommer att påverka i mänskliga respiratoriska system, och att våra immunförsvar inte kommer att kunna identifiera och bekämpa dessa främmande inkräktare.

Dr Robert Folk, en professor emeritus i geologi vid University of Texas, stärkte denna misstanke. Han upptäckte ännu mindre nanobakterier, "trots sin storlek förekom dessa i riklig mängd”
Man valde alltså att spruta  lättmetall (aluminium) som en solmatris, så smått för att kunna ses av optiska mikroskop utan att tänka på eventuella följder. Studier i svepelektronmikroskop fann nu att folk praktiskt taget ”svärmade” av många olika typer av nanobakterier. Bakterierna festade (han kallade det "metaboliserande") på aluminium !Följ Ledaren

Vad händer när megaton av ledande kemikalier och metaller sprutas ut i atmosfären?  Med en nu utbredd mobiltelefoni, trådlös teknik , master, radio-och TV-sändare, kraftledningar,
radaranläggningar och en tyst kakofoni av andra elektriska utsläpp som producerar en osynlig "smog" runt oss, har visats störa hjärnan och kroppens celler.

Skulle dessa nu sprutade chemtrails som innehåller bla metaller som slutligen hamnar i våra kroppar, oavsiktligt överföra alla denna smog av strålning och energi in i våra kroppar och göra oss alla i slutändan till levande ”antenner” ?

I början av oktober 2000, beskrev en invånare i Florida följande  "det var en sällsynt molnfri dag i norra delen av centrala Florida ", hans svärfar klagade över att bilden på hans Satellit Tv bara blinkade, han gick på gården för att se om något var fel på parabolantennen och förväntade sig även att eventuellt få se ett stort åskmoln på himlen som blockerade signalen från satelliten."


Men till sin stora förvåning såg han att "himlen var helt klar - förutom en kraftigt utbrett flygplansspår mitt i signalvägen”. Det blockerade ca 50% av den blå himlen, men inom några minuter hade vindarna flyttat det utbredda spåret ut parabolens signalväg och satellit-TV´n började  fungera normalt igen. " Han berättade ”Jag var egentligen ganska förvånad över att en vitt spår på himlen kan förminska satellitsignalen så mycket ".

Vem eller vad är målet? Kan rikligt tillämpad klimatmodifieringskemi vara en icke-avsedd form av kemisk-biologiska angrepp ?, eller är det så att chemtrails riktar sig direkt mot människor ?

Chemtrail en icke dödlighet för Global Avfolkning ?

Som nämnts tidigare sätts chemtrailexponeringar i samband med influensaliknande symptom , metallförgiftning  och svampangrepps symptom. I takt med att chemtrailsprutningen fortsätter, går det nu hela året runt, "influensa", huvudvärk, allergier och allt ses som "normalt" i USA och andra länder. Samtidigt som tjänstemän inom hälsoorganisationer larmar och tjänstemän varnar för en förestående global pandemi med katastrofal smittsamhet och hög dödlighet.


Maskerat av allmänhetens acceptans av ”influensa” som ett naturligt återkommande inslag, och acceptansen att det är negativt  i synnerhet för äldre och personer med nedsatt immunförsvar, så  ger detta en perfekt ”täckmantel” för chemtrail-länkad giftig krigföring mot mänskligheten. Med ovanstående uppgifter som underlag är det lätt att komma fram till denna mardrömslikt länkade slutsats.

Till exempel 1970, omedelbart efter att nationelle säkerhetsrådgivaren Henry Kissinger efterlyst en drastisk avfolkning av den Tredje världens befolknings , löste kongressen ut möjligheter till hemliga subventioner åt en ny generation av biovapen som Litton Bionetics sedan konstruerade.


*Ett kontrakt skapades som kallades för ”testning av speciella stammar av "influensa "och" parainfluensa”. Genom en olyckshändelse eller avsiktlig handling, kombinerades ”influensavirus ”med leukemi virus för sin enda rationella användning, en ren befolkningsreducering.

Ungefär som AIDS vilket liksom Ebola skapats för befolkningsreduceringens syfte. Dessa nya stammar spreds snabbt för att orsaka en långsam död, genom en icke-spårbar genocid.

Den 29 December 1999, varnade London Sunday Times läsarna att WHO hade nu uppmanat alla länder att förbereda sig för en pandemi liknande Spanska sjukan som svepte världen 1919 och dödade 40 miljoner människor. Riskerna fanns att bara 1 av 4 skulle överleva den dödliga stammen av influensa, men man hade ännu inte identifierat stammen.


Samtidigt som förberedelserna tog form för en omfattande modifiering av atmosfären diskuterades av hur man skulle lägga upp det för folket, men den enklaste lösningen var "under största möjliga tystnad, planerad desinformation och totalförnekelse inför folket"

En amerikansk major sade "dom hemligaste operationerna utförs alltid framgångsrikt i fullt dagsljus mitt framför näsan på folket"

Södra Sverige 14 oktober 2011
Fortsättning följer….

Dom redan publicerade Del 1 till 4 kan laddas ner i Pdf-format: Här4 kommentarer:

  1. Dessa satanister ska få ett sånt straff så det går inte att i ord beskriva, ett alldeles eget helvete med 24 timmar om dygnet dag ut o in i evighet få brinna i skärselden.

    SvaraRadera
  2. Tack för en välformulerad blogg om chemtrails på svenska och ditt arbete som ligger bakom!!!

    SvaraRadera
  3. Väl skrivet med bra information.

    SvaraRadera