måndag 2 juli 2012

1 Juli 2012. Chemtrails-aerosoler över Sverige-Norden-England-Irland-Island

Giftiga chemtrails aerosoler visas på satellitbilder från 1 Juni 2012.
Var är våra viktiga pollinerande insekter ?
SMHI och massmedia lurar dig med nya himlar och nya moln som uppstår i spåren efter den omfattande sprutningen av giftiga aerosoler. Allt blir kontraminerat av giftigt nedfall nu och vad är meningen ? En reducering av den ökande folkmängden ? Vad är det man vill med det som sker ?

Filmerna kan med fördel ses direkt på Youtube för större och bättre bild !

1 Juli 2012. Chemtrails-aerosoler över Sverige-Norden-England-Irland-Island


Vädermanipuleringsteknik. Väder och Aerosoler över Norden 1 -21 Maj 2012 

Hur man manipulerar och vill äga vädret via Chemtrails och HAARP (även LOIS-LOFAR)
Satellitbilder över luftströmmar och gigantiska aerosolmoln från sprutade Chemtrails över Norden från den 1 till 21Maj 2012. Gigantisk miljöförstöring via agendan "Geo-engineering" eller "Robotsköld"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar