tisdag 24 juli 2012

Alliansen tillåter grova miljöbrott - Gifter dumpas i luften du andas


 "Är det någon som dirigerar planen så vet dom också vad dom gör".
 

Det finns minst en som vet delar av vad som pågår... piloten och markpersonal samt deras handledare/chefer. Sen om det skall följa "chain of command" så finns det någon som ger order från högre ort också. Det är ett faktum. Således, någon vet exakt vad som pågår här.

Om inte, då är det en intressant variant av flygsäkerhet? Då skulle säkert piloter generellt bli förbannade över att man inte följer gällande flygregler med aktiva transpondrar etc...iom att besprutningsplanen ej ses för allmänheten på tex Flightradar utan troligen bär militärtransponder som endast "ses" av flygledningen.

"Media" kunde ta upp det och be denna någon träda fram med en förklaring? Utan den klassiska lögnen om "kondensstrimmor" då alltså - det skulle bara spä på känslan av mörkläggning.


*Please use this tool to translate from swedish to english: http://translate.google.com/#en/sv/
 Det är ytterst allvarligt att vårt lands ledning gått bakom ryggen på svenska folket och släpper in både Amerikanskt och Natoflyg att dumpa 100 000-tals ton av aerosoler i vårt luftrum och i luftrum som drar med sig nedfall från aerosoler att drabba natur och levande varelser i Sverige.

Vi är alla försökskaniner i landet när USA och Nato använder vår atmosfär som fysiklaboratorium just nu...det slår ut både natur och levande varelser...allt utfört av en mindre skara (ett par tusen) cyniska och hänsynslösa kreatur (US-navy, Pentagon= Oljeogliarkin=Bankirerna i topp, Nato,mfl.

När det gäller Sveriges del i vädervapnet/manipuleringen och det som sker över och i vårt land hittar man SAAB-Aerospace, Ericsson, Statoil, Svenskt Näringsliv, Svenska försvaret, mfl inblandade som har intresse i det som sker och som totalt skiter i konsekvenserna av det dom gör .....tyvärr men sant...

Detta är vad regeringen gjort sig skyldiga till:Trolöshet vid förhandling med främmande makt

Trolöshet vid förhandling med främmande makt är ett brott enligt svensk lag.

I 19 kap 3 § brottsbalken står:

"Om den, som fått i uppdrag att för riket förhandla med främmande makt eller eljest bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder främmande makts intresse, missbrukar behörighet att företräda riket eller eljest sin förtroendeställning och därigenom orsakar riket avsevärt men, dömes för trolöshet vid förhandling med främmande makt till fängelse på viss tid, lägst två och högst tio år, eller på livstid."Inga kommentarer:

Skicka en kommentar